Skip til hoved indholdet

Økonomiudvalg og stående udvalg i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har et økonomiudvalg og syv stående udvalg. Byrådet skal efter et valg nedsætte et økonomiudvalg og yderligere mindst ét permanent såkaldt stående udvalg. Det er bestemt i Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale ofte kaldet styrelsesloven.

I praksis overlader Byrådet i større eller mindre grad beslutninger til udvalgene og forvaltningerne. Det kaldes delegation. Delegation er både lovligt og praktisk nødvendigt, hvis Byrådet ikke skal drukne i arbejde.    

Læs mere om fagudvalg her

Se Økonomiudvalg og stående udvalg herunder

Økonomiudvalget

Byrådet beslutter hvilke udvalg, der skal være i kommunen. Det er dog et krav, at hver kommune har et økonomiudvalg. Af den kommunale lovgivning følger, at borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Udvalget er også ansvarlig for den fysiske planlægning, borgerservice og administrationen. Administrationen har til opgave at betjene Byrådet og kommunens borgere og virksomheder. Byrådssekretariatet er sekretariat for udvalget.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps samt psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Området omfatter kommunens opgaver indenfor den vedtagne sundhedspolitik, herunder forebyggelse. Udvalget har også ansvaret for træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere, herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler. 

Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget varetager vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, skadedyrsbekæmpelse samt digitale kort på Gladsaxes hjemmeside.

Miljøudvalget

Miljøudvalget er ansvarlig for de områder, der omfatter natur, miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme.

Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Novafos står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet. 

By- og Miljøforvaltningen er sekretariat for udvalget. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget er ansvarlig for undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen, Telefonfabrikken samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater. Udvalget har også ansvaret for idrætsanlæg, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Medlemmer af udvalget:

Trine Græse (A) - Borgmester

Trine Græse (A)

Borgmester

Trine Græse (A)

Værebrovej 40, 6., - 3
2880 Bagsværd

Tel: Direkte nummer rådhuset: 39 57 50 01 - Privat: 39 69 33 10

Ole Skrald (A) -

Ole Skrald (A)

Ole Skrald (A)

Lyngparken 58
2800 Kongens Lyngby

Tel: 44 44 51 55 | Mobil: 30 60 34 74

Tom Vang Knudsen (A) -

Tom Vang Knudsen (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Mørkhøjvej 247
2860 Søborg

Mobil: 21 30 69 02

Katrine Skov (A) -

Katrine Skov (A)

Katrine Skov (A)

Uranienborg Alle 24
2860 Søborg

Mobil: 29 66 00 46

Kristine Henriksen (A) -

Kristine Henriksen (A)

Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A) -

Peter Berg Nellemann (A)

Peter Berg Nellemann (A)

Snogebakken 9
2880 Bagsværd

Mobil: 51 76 12 84

Jakob Skovgaard Koed (A) -

Jakob Skovgaard Koed (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Rylevænget 64
2880 Bagsværd

Mobil: 22 95 88 85

Martin Samsing (A) -

Martin Samsing (A)

Martin Samsing (A)

Hanehøj 15
2880 Bagsværd

Mobil: 20 95 52 10

Kristian Niebuhr (A) -

Kristian Niebuhr (A)

Kristian Niebuhr (A)

Høje Gladsaxe 56, 3. th.
2860 Søborg

Mobil: 26 67 66 71

Christina Rittig Falkberg (B) -

Christina Rittig Falkberg (B)

Christina Rittig Falkberg (B)

Holmevej 47
2860 Søborg

Mobil: 40 14 33 95

Claus Wachmann (B) -

Claus Wachmann (B)

Claus Wachmann (B)

Bagsværd Hovedgade 77, st. E
2880 Bagsværd

Mobil: 31 62 02 00

Pia Skou (B) -

Pia Skou (B)

Pia Skou (B)

Christoffers Alle 83
2800 Kongens Lyngby

Mobil: 40 44 44 43

Lars Abel (C) -

Lars Abel (C)

Lars Abel (C)

Skovdammen 6
2880 Bagsværd

Mobil: 40 30 30 75 og 35 39 43 44

Serdal Benli (F) -

Serdal Benli (F)

Serdal Benli (F)

Mobil: 27 20 88 60

Dorthe Wichmand Müller (F) -

Dorthe Wichmand Müller (F)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Høje Gladsaxe 56, 3. th.
2860 Søborg

Mobil: 28 83 97 96

Klaus Kjær (O) -

Klaus Kjær (O)

Klaus Kjær (O)

Skovkilden 7
2880 Bagsværd

Tel: 44 44 11 49 | Mobil: 20 71 87 49

Astrid Søborg (V) -

Astrid Søborg (V)

Astrid Søborg (V)

Skovbrynet 40
2880 Bagsværd

Mobil: 28 14 65 44

Martin Skou Heidemann (V) -

Martin Skou Heidemann (V)

Martin Skou Heidemann (V)

Søhuse 1
2880 Bagsværd

Mobil: 28 35 80 15

Lone Yalcinkaya (V) -

Lone Yalcinkaya (V)

Lone Yalcinkaya (V)

Solnavej 42. 2.tv.
2860 Søborg

Mobil: 21 64 19 96

Thekla Ravn (V)  -

Thekla Ravn (V)

Thekla Ravn (V)

Mobil: 20187082

Trine Henriksen (Ø) -

Trine Henriksen (Ø)

Trine Henriksen (Ø)

Gustav Wieds Vej 60
2860 Søborg

Tel: 39 56 51 09 | Mobil: 60 63 11 80

Torben Madsen (Ø) -

Torben Madsen (Ø)

Torben Madsen (Ø)

Havevej 5
2860 Søborg

Mobil: 21 42 14 86

Michael Dorph Jensen (Ø) -

Michael Dorph Jensen (Ø)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Vadgårdsvej 215
2860 Søborg

Mobil: 24 81 03 16

Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe) -

Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)

Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)

Havevej 18, st.
2860 Søborg

Mobil: 60 68 22 11

Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe) -

Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe)

Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe)

Gammelmosevej 297B
2880 Bagsværd

Mobil: 60 24 11 55

Stedfortrædere:

Stedfortræder for Martin Samsing (A): Trine Græse (A)
Stedfortræder for Martin Samsing (A): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Peter Berg Nellemann (A): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Lars Abel (C): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Ole Skrald (A): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Lars Abel (C): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Lars Abel (C): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Peter Berg Nellemann (A): Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe): Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe): Martin Samsing (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Martin Samsing (A)
Stedfortræder for Klaus Kjær (O): Kristian Niebuhr (A)
Stedfortræder for Claus Wachmann (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Claus Wachmann (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg (B): Claus Wachmann (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg (B): Claus Wachmann (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg (B): Claus Wachmann (B)
Stedfortræder for Astrid Søborg (V): Pia Skou (B)
Stedfortræder for Astrid Søborg (V): Pia Skou (B)
Stedfortræder for Kristian Niebuhr (A): Pia Skou (B)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Kristian Niebuhr (A): Klaus Kjær (O)
Stedfortræder for Kristian Niebuhr (A): Klaus Kjær (O)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Thekla Ravn (V) : Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Klaus Kjær (O): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder for Thekla Ravn (V) : Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Thekla Ravn (V)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Thekla Ravn (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Thekla Ravn (V)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Torben Madsen (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Torben Madsen (Ø)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Torben Madsen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Torben Madsen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Torben Madsen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Lars Abel (C): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Martin Samsing (A): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Ole Skrald (A): Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Peter Berg Nellemann (A): Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe)