Se her, hvordan corona påvirker services og tilbud i Gladsaxe.
Læs også om coronatest, vaccination og isolationsophold på gladsaxe.dk/corona

Skip til hoved indholdet

Økonomiudvalg og stående udvalg i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har et økonomiudvalg og otte stående udvalg. Byrådet skal efter et valg nedsætte et økonomiudvalg og yderligere mindst ét permanent såkaldt stående udvalg. Det er bestemt i Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale ofte kaldet styrelsesloven.

I praksis overlader Byrådet i større eller mindre grad beslutninger til udvalgene og forvaltningerne. Det kaldes delegation. Delegation er både lovligt og praktisk nødvendigt, hvis Byrådet ikke skal drukne i arbejde.    

Læs mere om fagudvalg her

Se Økonomiudvalg og stående udvalg herunder

Økonomiudvalget

Byrådet beslutter hvilke udvalg, der skal være i kommunen. Det er dog et krav, at hver kommune har et økonomiudvalg. Af den kommunale lovgivning følger, at borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Udvalget er også ansvarlig for den fysiske planlægning, borgerservice og administrationen. Administrationen har til opgave at betjene Byrådet og kommunens borgere og virksomheder. Byrådssekretariatet er sekretariat for udvalget.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps samt psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Området omfatter kommunens opgaver indenfor den vedtagne sundhedspolitik, herunder forebyggelse. Udvalget har også ansvaret for træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere, herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler. 

Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget varetager vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, skadedyrsbekæmpelse samt digitale kort på Gladsaxes hjemmeside.

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget er ansvarlig for de områder, der omfatter natur, miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme.

Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Novafos står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet. 

By- og Miljøforvaltningen er sekretariat for udvalget. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget er ansvarlig for undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Fritids- og Idrætsudvalget

Området omfatter idrætsanlæg, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler. Området omfatter også folkeoplysende voksenundervisning. 

Kulturudvalget

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen, Telefonfabrikken samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater.

Medlemmer af udvalget:

Trine Græse (A) - Borgmester

Trine Græse (A)

Borgmester

Trine Græse (A)

Værebrovej 40, 6., - 3
2880 Bagsværd

Tel: Direkte nummer rådhuset: 39 57 50 01 - Privat: 39 69 33 10

Ole Skrald (A) -

Ole Skrald (A)

Ole Skrald (A)

Lyngparken 58
2800 Kongens Lyngby

Tel: 44 44 51 55 | Mobil: 30 60 34 74

Tom Vang Knudsen (A) -

Tom Vang Knudsen (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Mørkhøjvej 247
2860 Søborg

Mobil: 21 30 69 02

Katrine Skov (A) -

Katrine Skov (A)

Katrine Skov (A)

Uranienborg Alle 245
2860 Søborg

Mobil: 29 66 00 46

Kristine Henriksen (A) -

Kristine Henriksen (A)

Kristine Henriksen (A)

Calle Greisholm (A) -

Calle Greisholm (A)

Calle Greisholm (A)

Lupinmarken 3
2880 Bagsværd

Mobil: 25 14 35 10

Line Stockmal Ammundsen (A) -

Line Stockmal Ammundsen (A)

Line Stockmal Ammundsen (A)

Buddinge Hovedgade 92
2860 Søborg

Mobil: 26 20 81 00

Rikke Louise Schilling (A) -

Rikke Louise Schilling (A)

Rikke Louise Schilling (A)

Christina Rittig Falkberg (B) -

Christina Rittig Falkberg (B)

Christina Rittig Falkberg (B)

Holmevej 47
2860 Søborg

Mobil: 40 14 33 95

Pia Skou (B) -

Pia Skou (B)

Pia Skou (B)

Christoffers Alle 83
2800 Kongens Lyngby

Mobil: 40 44 44 43

Henrik Sørensen (C) -

Henrik Sørensen (C)

Henrik Sørensen (C)

Søborg Hovedgade 73
2860 Søborg

Tel: 39 67 28 06

Rebecca Plomin (C) -

Rebecca Plomin (C)

Rebecca Plomin (C)

Mobil: 21 16 47 21

Serdal Benli (F) -

Serdal Benli (F)

Serdal Benli (F)

Mobil: 27 20 88 60

Dorthe Wichmand Müller (F) -

Dorthe Wichmand Müller (F)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Høje Gladsaxe 56, 3. th.
2860 Søborg

Mobil: 28 83 97 96

Signe Ejersbo (F) -

Signe Ejersbo (F)

Signe Ejersbo (F)

Marsk Stigs Alle 38
2880 Bagsværd

Suleman Naim (L) -

Suleman Naim (L)

Suleman Naim (L)

Mobil: 26 49 11 49

Susanne Damsgaard (O) -

Susanne Damsgaard (O)

Susanne Damsgaard (O)

Søborg Hovedgade 115, 1. tv.
2860 Søborg

Mobil: 61 68 28 61

Astrid Søborg (V) -

Astrid Søborg (V)

Astrid Søborg (V)

Skovbrynet 40
2880 Bagsværd

Mobil: 28 14 65 44

Martin Skou Heidemann (V) -

Martin Skou Heidemann (V)

Martin Skou Heidemann (V)

Søhuse 1
2880 Bagsværd

Mobil: 28 35 80 15

Lone Yalcinkaya (V) -

Lone Yalcinkaya (V)

Lone Yalcinkaya (V)

Solnavej 42. 2.tv.
2860 Søborg

Mobil: 21 64 19 96

Camilla Friis (V) -

Camilla Friis (V)

Camilla Friis (V)

Mobil: 20 27 47 57

Trine Henriksen (Ø) -

Trine Henriksen (Ø)

Trine Henriksen (Ø)

Gustav Wieds Vej 60
2860 Søborg

Tel: 39 56 51 09 | Mobil: 60 63 11 80

Michael Dorph Jensen (Ø) -

Michael Dorph Jensen (Ø)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Vadgårdsvej 215
2860 Søborg

Mobil: 24 81 03 16

Signe Rosa Skelbæk (Ø) -

Signe Rosa Skelbæk (Ø)

Signe Rosa Skelbæk (Ø)

Mobil: 51 94 57 31

Lars Abel (GSK) -

Lars Abel (GSK)

Lars Abel (GSK)

Skovdammen 6
2880 Bagsværd

Mobil: 40 30 30 75 og 35 39 43 44

Stedfortrædere:

Stedfortræder for Ole Skrald (A): Trine Græse (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Lars Abel (GSK): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Line Stockmal Ammundsen (A): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Ole Skrald (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Lars Abel (GSK): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Calle Greisholm (A)
Stedfortræder for Rikke Louise Schilling (A): Calle Greisholm (A)
Stedfortræder for Line Stockmal Ammundsen (A): Calle Greisholm (A)
Stedfortræder for Ole Skrald (A): Calle Greisholm (A)
Stedfortræder for Rikke Louise Schilling (A): Calle Greisholm (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Line Stockmal Ammundsen (A)
Stedfortræder for Calle Greisholm (A): Line Stockmal Ammundsen (A)
Stedfortræder for Calle Greisholm (A): Line Stockmal Ammundsen (A)
Stedfortræder for Rikke Louise Schilling (A): Line Stockmal Ammundsen (A)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Rikke Louise Schilling (A)
Stedfortræder for Lars Abel (GSK): Rikke Louise Schilling (A)
Stedfortræder for Line Stockmal Ammundsen (A): Rikke Louise Schilling (A)
Stedfortræder for Calle Greisholm (A): Rikke Louise Schilling (A)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg (B): Pia Skou (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg (B): Pia Skou (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg (B): Pia Skou (B)
Stedfortræder for Rebecca Plomin (C): Henrik Sørensen (C)
Stedfortræder for Rebecca Plomin (C): Henrik Sørensen (C)
Stedfortræder for Susanne Damsgaard (O): Henrik Sørensen (C)
Stedfortræder for Rebecca Plomin (C): Henrik Sørensen (C)
Stedfortræder for Henrik Sørensen (C): Rebecca Plomin (C)
Stedfortræder for Henrik Sørensen (C): Rebecca Plomin (C)
Stedfortræder for Henrik Sørensen (C): Rebecca Plomin (C)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Rebecca Plomin (C)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Signe Ejersbo (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Signe Ejersbo (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Signe Ejersbo (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Signe Ejersbo (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Signe Ejersbo (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Signe Ejersbo (F)
Stedfortræder for Susanne Damsgaard (O): Suleman Naim (L)
Stedfortræder for Susanne Damsgaard (O): Suleman Naim (L)
Stedfortræder for Suleman Naim (L): Susanne Damsgaard (O)
Stedfortræder for Suleman Naim (L): Susanne Damsgaard (O)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Astrid Søborg (V): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Astrid Søborg (V): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Camilla Friis (V): Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder for Camilla Friis (V): Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder for Suleman Naim (L): Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Camilla Friis (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Camilla Friis (V)
Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø) gl: Signe Rosa Skelbæk (Ø)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Signe Rosa Skelbæk (Ø)