Skip til hoved indholdet

Økonomiudvalg og stående udvalg

Gladsaxe Kommune har et økonomiudvalg og syv stående udvalg. Byrådet skal efter et valg nedsætte et økonomiudvalg og yderligere mindst ét permanent såkaldt stående udvalg. Det er bestemt i Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale ofte kaldet styrelsesloven. I praksis overlader Byrådet i større eller mindre grad beslutninger til udvalgene og forvaltningerne. Det kaldes delegation. Delegation er både lovligt og praktisk nødvendigt, hvis Byrådet ikke skal drukne i arbejde.    

Læs mere om fagudvalg her

Se Økonomiudvalg og stående udvalg herunder

Økonomiudvalget

Byrådet beslutter hvilke udvalg, der skal være i kommunen. Det er dog et krav, at hver kommune har et økonomiudvalg. Af den kommunale lovgivning følger, at borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Udvalget er også ansvarlig for den fysiske planlægning, borgerservice og administrationen. Administrationen har til opgave at betjene Byrådet og kommunens borgere og virksomheder. Byrådssekretariatet er sekretariat for udvalget.

Formand

Borgmester Trine Græse (A)

Næstformand

Serdal Benli (F)

Medlemmer af udvalget:

Psykiatri- og Handicapudvalget

Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps samt psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Formand

Kristine Henriksen (A)

Næstformand

Peter Berg Nellemann (A)

Medlemmer af udvalget:

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Området omfatter kommunens opgaver indenfor den vedtagne sundhedspolitik, herunder forebyggelse. Udvalget har også ansvaret for træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere, herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler. 

Formand

Dorthe Wichmand Müller (F)

Næstformand

Peter Berg Nellemann (A)

Medlemmer af udvalget:

Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget varetager vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, skadedyrsbekæmpelse samt digitale kort på Gladsaxes hjemmeside.

Formand

Ole Skrald (A)

Næstformand

Jakob Skovgaard Koed (A)

Medlemmer af udvalget:

Miljøudvalget

Miljøudvalget er ansvarlig for de områder, der omfatter natur, miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme.

Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Novafos står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet. 

By- og Miljøforvaltningen er sekretariat for udvalget. 

Formand

Tom Vang Knudsen (A)

Næstformand

Trine Henriksen (Ø)

Medlemmer af udvalget:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Formand

Michael Dorph Jensen (Ø)

Næstformand

Kristine Henriksen (A)

Medlemmer af udvalget:

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget er ansvarlig for undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Formand

Claus Wachmann (B)

Næstformand

Martin Samsing (A)

Medlemmer af udvalget:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen, Telefonfabrikken samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater. Udvalget har også ansvaret for idrætsanlæg, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Formand

Katrine Skov (A)

Næstformand

Tom Vang Knudsen (A)

Medlemmer af udvalget:

Trine Græse (A) - Borgmester

Trine Græse (A)

Borgmester

Trine Græse (A)

Værebrovej 40, 6., - 3
2880 Bagsværd

Tel: 39 57 50 01 - 39 69 33 10

Ole Skrald (A) -

Ole Skrald (A)

Ole Skrald (A)

Lyngparken 58
2800 Kongens Lyngby

Tel: 44 44 51 55 | Mobil: 30 60 34 74

Tom Vang Knudsen (A) -

Tom Vang Knudsen (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Mørkhøjvej 247
2860 Søborg

Mobil: 21 30 69 02

Katrine Skov (A) -

Katrine Skov (A)

Katrine Skov (A)

Uranienborg Alle 24
2860 Søborg

Mobil: 29 66 00 46

Kristine Henriksen (A) -

Kristine Henriksen (A)

Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A) -

Peter Berg Nellemann (A)

Peter Berg Nellemann (A)

Snogebakken 9
2880 Bagsværd

Mobil: 51 76 12 84

Jakob Skovgaard Koed (A) -

Jakob Skovgaard Koed (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Søborg Hovedgade 94, 4. tv.
2860 Søborg

Mobil: 22 95 88 85

Lise Tønner (A) -

Lise Tønner (A)

Lise Tønner (A)

Havevej 18, st.
2860 Søborg

Mobil: 60 68 22 11

Martin Samsing (A) -

Martin Samsing (A)

Martin Samsing (A)

Aldershvilevej 104, 1. tv
2880 Bagsværd

Mobil: 20 95 52 10

Lene Svendborg (A) -

Lene Svendborg (A)

Lene Svendborg (A)

Gammelmosevej 297B
2880 Bagsværd

Mobil: 60 24 11 55

Christina Rittig Falkberg (B) -

Christina Rittig Falkberg (B)

Christina Rittig Falkberg (B)

Holmevej 47
2860 Søborg

Mobil: 40 14 33 95

Claus Wachmann (B) -

Claus Wachmann (B)

Claus Wachmann (B)

Bagsværd Hovedgade 77, st. E
2880 Bagsværd

Mobil: 31 62 02 00

Lars Abel (C) -

Lars Abel (C)

Lars Abel (C)

Skovdammen 6
2880 Bagsværd

Mobil: 40 30 30 75 og 35 39 43 44

Serdal Benli (F) -

Serdal Benli (F)

Serdal Benli (F)

Mobil: 27 20 88 60

Dorthe Wichmand Müller (F) -

Dorthe Wichmand Müller (F)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Høje Gladsaxe 56, 3. th.
2860 Søborg

Mobil: 28 83 97 96

Kristian Niebuhr (O) -

Kristian Niebuhr (O)

Kristian Niebuhr (O)

Høje Gladsaxe 56, 3. th.
2860 Søborg

Mobil: 26 67 66 71

Klaus Fritzbøger (O) -

Klaus Fritzbøger (O)

Klaus Fritzbøger (O)

Gyngemose Parkvej 22, 6., th.
2860 Søborg

Mobil: 21 77 99 13

Astrid Søborg (V) -

Astrid Søborg (V)

Astrid Søborg (V)

Skovbrynet 40
2880 Bagsværd

Mobil: 28 14 65 44

Pia Skou (V) -

Pia Skou (V)

Pia Skou (V)

Christoffers Alle 83
2800 Kongens Lyngby

Mobil: 40 44 44 43

Martin Skou Heidemann (V) -

Martin Skou Heidemann (V)

Martin Skou Heidemann (V)

Søhuse 1
2880 Bagsværd

Mobil: 28 35 80 15

Lone Yalcinkaya (V) -

Lone Yalcinkaya (V)

Lone Yalcinkaya (V)

Solnavej 42. 2.tv.
2860 Søborg

Mobil: 21 64 19 96

Henrik Bach Mortensen (V) -

Henrik Bach Mortensen (V)

Henrik Bach Mortensen (V)

Slotsparken 38
2880 Bagsværd

Mobil: 24 91 99 57

Trine Henriksen (Ø) -

Trine Henriksen (Ø)

Trine Henriksen (Ø)

Gustav Wieds Vej 60
2860 Søborg

Tel: 39 56 51 09 | Mobil: 60 63 11 80

Torben Madsen (Ø) -

Torben Madsen (Ø)

Torben Madsen (Ø)

Havevej 5
2860 Søborg

Mobil: 21 42 14 86

Michael Dorph Jensen (Ø) -

Michael Dorph Jensen (Ø)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Vadgårdsvej 215
2860 Søborg

Mobil: 24 81 03 16

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.