Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning, støtte og sygdom Sorg og krise Selvhjælps- og netværksgrupper Oplysning og rådgivning

Oplysning og rådgivning

Borgere i Gladsaxe Kommune, som oplever en akut psykisk krise, kan henvende sig til Akuttilbuddet på Nybrogård. Det kan være borgere med stress, angst, depression, alvorlig sygdom, skilsmisse, som har en sindslidelse eller er pårørende til et menneske, der har det psykisk svært.

Hvor
Nybrogård
Nybrovej 321
2800 Kogens Lyngby

Kontakt og yderligere information
Du er velkommen til at kontakte akuttilbuddet på mail akuttilbuddet@gladsaxe.dk eller telefon 20 35 38 31.

Borgerrådgiverens opgave er at hjælpe dig med at finde vej i systemet og sikre en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne. Borgerrådgiveren kan hjælpe med at forstå et brev eller en afgørelse fra den kommunale organisation, samt give vejledning i forbindelse med klager og eventuelt hjælpe med at formulere en klage. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til Gladsaxe Byråd.

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte borgerrådgiveren på telefon 39 57 69 00 for yderligere information.

Center for Seksuelt Misbrugte Øst (CSM Øst) tilbyder gratis anonym rådgivning, socialrådgivning og psykologisk behandling til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Stedet tilbyder også telefon- og chatrådgivning, selvhjælpsgrupper, samt pårørendegrupper.

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Center for Seksuelt Misbrugte Øst på mail kontakt@csm-ost.dk

Familie- og Ungecentret i Gladsaxe Kommune er et tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Åben anonym rådgivning henvender sig til familier med børn og unge under 18 år, som for en stund har vanskeligheder, de ikke selv kan overskue. Familie- og Ungecentret tilbyder tre samtaler med henblik på, at familien fremover selv kan løse egne vanskeligheder. Det er socialrådgivere, som giver råd og vejledning til familierne.

Hvor

Familie- og Ungecentret
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Familie- og Ungecentret på telefon 20 49 74 16 mellem kl. 11.00 og 13.00.

Forenings Far har fokus på rådgivning, aktiviteter og viden om børn og fædre samt fælles forældreskab i det moderne familieliv. Deres formål er, at børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, samt at begge forældre kan bevare indflydelse på børns opvækst, - også når forældrene ikke bor sammen.

Aktiviteter

Foreningen Far tilbyder rådgivning om blandt andet faderskab, barsel, børns sundhed og far/barn aktiviteter. Ved korte og juridiske spørgsmål kan man ringe til deres telefonrådgivning på telefon 72 40 66 88.

Der er også mulighed for at komme til åben rådgivning i deres lokale rådgivningscentre. Forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn er velkommen.

Forælder Fonden er en social hjælpeorganisation, der støtter sårbare enlige forældre og deres børn, som befinder sig i en udsat livssituation.

Kontakt og yderligere information:

Du er velkommen til at kontakte Gwen Wisti på mail gw@foraelderfonden.dk.

Er du mellem 12 og 25 år, og har du brug for én at snakke med? Headspace tilbyder gratis rådgivning og hjælp til mange af de udfordringer, man kan støde på som ung i dag, for eksempel kærestesorger, familieproblemer, misbrug, problemer i skolen, eksamensangst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, mobning, depression, ensomhed eller hjemløshed. Headspace er anonym, og du behøver ikke bestille tid.

Hvor

Headspace
Gladsaxevej 315
2860 Søborg.
Tirsdag til torsdag kl. 12.00-18.00

Joan-Søstrene yder støtte og rådgivning til kvinder udsat for vold, voldtægt, seksuel chikane og/eller seksuelle overgreb i barndommen (incest) gennem kvinde-til-kvinde samtaler. Rådgivningen er åben uden forudgående tidsbestilling.

Hvor

Danner
Nansensgade 1
1366 København K

Kontakt og yderligere infomation

Du er velkommen til at kontakte Joan-Søstrene på mail mail@joansoestrene.dk eller telefon 33 14 74 84.

KKUC er en nonprofit socialøkonomisk virksomhed. Deres hovedfokus og kernekompetencer vedrører problematisk brug af rusmidler og/eller psykiske traumer. Deres vision er at påvirke udviklingen mod at skabe en bedre rådgivning og behandling til mennesker med problematisk brug af rusmidler og psykiske traumer. 

Aktiviteter

Der tilbydes rådgivning, afklaring, behandling og efterindsatser til mennesker med problematisk brug af rusmidler og psykiske traumer.

Kvisten er en organisation, som laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Behandlingen tilbydes til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år.

Aktiviteter

Der tilbydes terapi og rådgivning som varetages af frivillige, der har en godkendt psykoterapeutisk uddannelse.

Lejerens Frie Retshjælp er en landsdækkende frivillig forening, der står til rådighed for kommende, nuværende eller tidligere lejere. Foreningen er en gratis retshjælp, som kan hjælpe dig med problemstillinger inden for lejeloven. Vi hjælper både lejere og udlejere. Et stort hold af jurastuderende sidder klar til at give dig juridisk rådgivning.

LivaRehab er et behandlings- og rehabiliteringscenter, der tilbyder støtte og behandling til mennesker med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. 

Aktiviteter

LivaRehab tilbyder rådgivning via chat eller telefonisk. Rådgivningen er uforpligtende, og der er mulighed for at være anonym.

Natteravnene Gladsaxe er en frivillig social forening, hvis formål er at skabe tryghed og støtte gennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksenkontakt til de børn og unge, der måtte have behov for det.

Indsatsen er med til at mindske hærværk, vold og anden småkriminalitet i de områder, hvor natteravnene færdes.

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Det er muligt at ringe døgnet rundt til offerrådgivningen. Offerrådgiveren vil forsøge at vejlede og rådgive dig, og måske vigtigst af alt lytte og give sig tid til en samtale. Offerrådgivningen er et gratis tilbud. Du kan være anonym og rådgiverne har tavshedspligt.

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte din lokale offerrådgivning på mail kbh-vestegn@offerraadgivning.dk eller telefon 23 68 60 37 (døgnåben).

Psykologisk Korttids Rådgivning er et rådgivningstilbud, som henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Fokus i samtalerne vil være på din aktuelle livssituation, og hvordan du kan håndtere hverdagsproblemerne på en mere meningsfuld måde. Psykologisk Korttids Rådgivning tilbyder gratis og anonyme rådgivningsforløb på op til fem samtaler med frivillige psykologer og psykologistuderende.

Hvor

Mimersgade 41
2200 København N

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Psykologisk Korttids Rådgivning på mail pkr.koordinator@gmail.com eller telefon 29 92 35 89 for yderligere information eller tidsbestilling.

Psykologisk ungerådgivning er for unge mellem 15 og 30 år, som har brug for rådgivning omkring udfordringer, der påvirker dig og dit liv. Rådgivningen tilbyder op til 5 samtaler med en psykolog og samtalerne tager udgangspunkt i dine aktuelle problemer.

Kontakt og yderligere information

Kontakt anonym psykologisk rådgivning på mail psykung@gladsaxe.dk eller telefon 20 52 48 51 for at bestille tid til en samtale.

Sundt Liv Vejledningen er et tilbud til alle borgere i kommunen, hvor du kan få en individuel samtale om din levevis og personlig vejledning i at ændre den. Under samtalen er det muligt at få målt fedtprocent, BMI tal og blodtryk. Du henvender dig personligt uden forudgående aftale, og du har mulighed for at være anonym.

Hvor

Værebro Park
Værebrovej 72
2880 Bagsværd
Hver tirsdag kl. 14-16 

Eller

Høre Gladsaxe
BIBLIOTEK+
Høje Gladsaxe Torv 2A
2860 Søborg
Hver torsdag kl. 14-16

Ungeenheden kan hjælpe med en afklaring af dine muligheder og give inspiration til at finde den rigtige uddannelse eller arbejde. De kan hjælpe dig med at blive klar til uddannelsen eller arbejdet, samt støtte dig i at fastholde din uddannelse eller arbejde.

Kontakt og yderligere information

Kontakt ungeenheden for at høre mere på telefon 39 57 38 10.

Ungehuset på Valdemars Allé tilbyder støtte til unge mellem 18 og 29 år med psykosociale vanskeligheder. Der er tre forskellige tilbud i Ungehuset:

  • Kildevældet - et åbent samværs- og aktivitetstilbud for unge med psykiske eller sociale problemer
  • Kildevældets Akutboliger - et tilbud for hjemløse unge med psykiske eller sociale problemer
  • Botræningen i Ungehuset - et tilbud for unge, der har brug for støtte til at kunne bo selvstændigt.

Hvor

Ungehuset
Valdemars Allé 81
2860 Søborg

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Ungehuset på telefon 40 13 51 39.

Vores HG er et samarbejde mellem de fem boligorganisationer i Høje Gladsaxe og Gladsaxe Kommune. Vi arbejder sammen om Høje Gladsaxe og områdets udvikling både på kort og langt sigt.

Vores HG understøtter vi de gode idéer og laver aktiviteter og arrangementer sammen med beboere, borgere og de mange forskellige gode kræfter i og omkring Høje Gladsaxe. Vi har et tæt samarbejde med foreninger og institutioner i området – og står altid klar til at understøtte din ide eller dit fællesskab.

Hvor

Bibliotek+
Høje Gladsaxe Torv 2A
2860 Søborg

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte os på mail mail@voreshg.dk eller telefon 39 69 36 51.

Værebro Rådgivning er et kommunalt tilbud. Her gives individuel anonym rådgivning for borgere primært fra Værebro.

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Værebro Rådgivning på mail vpradgiv@gladsaxe.dk. Det er også muligt at ringe til Værebro Rådgivning på telefon 51 70 49 22 eller 20 23 07 72.

 

Dansk Folkehjælp yder gratis, uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning, hvor man blandt andet kan få hjælp til forhandling med kreditorer, udarbejdelse af budget, gældssanering og hjælp til, hvordan man holder styr på økonomien i fremtiden. Rådgivningen tilbydes af frivillige, som har økonomisk erfaring til alle borgere med økonomiske vanskeligheder.

Hvor

De Frivilliges Hus
Taxvej 15
2880 Bagsværd

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Dansk Folkehjælp på mail post@folkehjaelp.dk eller telefon 70 22 02 30.

De Frivilliges Hus

Laurentsvej 9, 2880 Bagsværd
defrivilligeshus@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback