Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Økonomi Gæld til kommunen

Gæld til kommunen

Betal din kommune er en nem og enkel betalingsløsning for borgere og virksomheder, så du kan se og betale alle dine kommunale regninger direkte fra kommunens hjemmeside.

På kommunens betalingsløsning Betal din Kommune kan du betale dine kommunale regninger med kort og mobilepay. Samtidigt kan du tilmelde visse regninger til betalingsservice.

Du kan på selvbetjeningsløsningen få det fulde overblik over, hvad du skylder kommunen og med et enkelt tryk på knappen ”Betal nu” vælge den/de regninger, du ønsker at betale.

Det kan eksempelvis være:

 • Børnepasning
 • Serviceydelser på ældreområdet, fx levering af mad
 • Musikskole

Du kan både betale med kort og MobilePay, uanset om du bruger computer eller mobil. Du kan også tilmelde regninger til Betalingsservice udenom din netbank.

Læs mere om gæld til kommunen

Hvis du får gæld til kommunen i relation til daginstitution, boligsikring, musikskole, kontanthjælp, og andre sociale krav, pensionistbetalinger, indskudslån, pligtlån, flygtningelån eller andre kommunale fordringer, som du ikke umiddelbart kan betale, kan Opkrævningen hjælpe dig med en afdragsordning. Du bør henvende dig så hurtigt som muligt, efter at du er blevet opmærksom på gælden.

Vi vil typisk forsøge at indgå en aftale om afvikling af gælden, på baggrund af de samlede økonomiske forhold i din husstand. Vi kan hjælpe langt de fleste telefonisk eller via mail opa@gladsaxe.dk.

Hvis vi vurderer, at det er en fordel at mødes, så aftaler vi et møde, som finder sted i Borgerservice på Gladsaxe Rådhus.

Hvis du ikke betaler din gæld til tiden, eller ikke overholder de aftaler, du har indgået med Opkrævningen, vil du blive pålagt gebyrer og renter.

Såfremt en indgået aftale om afdragsordning med Opkrævningen ikke overholdes, kan Opkrævningen sende restancen til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Er restancen først sendt til Gældsstyrelsen, forbliver den der, til den er betalt

Rammen for betalingsaftaler/afdragsordninger er i udgangspunktet som følger (der gælder i henhold til lovgivningen på området andre afdragsprofiler på alle typer af boligindskudslån):

 • Den månedlige betaling skal udgøre mindst 200 kr.
 • Afdragsperioden for restancer på op til 15.000 kr. kan maksimalt være på 12 måneder.
 • Afdragsperioden for restancer på mellem 15.001 kr. og 30.000 kr. kan maksimalt være på 24 måneder.

Ved højere restancer, eller hvis påtrængende sociale forhold taler for det, kan der indgås en individuel aftale.

I øvrigt fastsættes betalingsaftalen/afdragsordningen ud fra borgerens/virksomhedsejerens nettoløn og betalingsevne samt efter de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser på området.

Betalingsaftaler/afdragsordninger skal i videst muligt omfang tilmeldes PBS Betalingsservice.

Hvis du ikke betaler som aftalt, vil du modtage en rykker, der husker dig på den manglende betaling. Rykkeren koster 250 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, kan Opkrævningen sende restancen til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

Gladsaxe kommunes opkrævningspolitik blev vedtaget af Byrådet 21. februar 2024.

Læs Gladsaxe kommunes opkrævningspolitik her

Rykkergebyrer

Byrådet har besluttet, at der skal pålægges et gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser ved manglende betaling af regninger fra kommunen. Gebyrets størrelse afhænger af størrelsen på den manglende betaling:

 • Ved rykning for gæld under 500 kr. er gebyret 100 kr.
 • Ved rykning for gæld over 500 kr. er gebyret 250 kr.
 • Ved rykning for manglende betaling af afdrag på en betalingsaftale/afdragsordning er gebyret altid 250 kr.

Renter

For boligindskudslån fremgår rentesatsen af lånedokumentet.

Du skal være opmærksom på, at en række offentlige udbetalinger i udgangspunktet vil blive modregnet i din gæld, selvom du har indgået en aftale om afdragsordning med kommunen. Det gælder blandt andet børne- og ungeydelse, overskydende skat, pensionsudbetalinger med videre.

Kommunens mulighed for at udøve opkrævningsarbejde følger af lovbekendtgørelse 29 af 12. januar 2015, med efterfølgende ændringer, om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kommunens mulighed for at opkræve gebyrer og renter følger af §2, stk. 2 og 3 samt §2A, stk. 1 og 2 i lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) af 23. januar 2018.

Du kan skrive til Opkrævningen på opa@gladsaxe.dk eller ringe på telefon 39 57 50 98.

Telefontid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

09.00 - 14.00

Onsdag:

LUKKET

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback