Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Om Gladsaxe Kommune Akut hjælp

Akut hjælp

Find kontaktoplysninger her

112 er et alarmnummer, som du kun skal bruge, hvis der er brug for akut hjælp ved alvorlig sygdom, ulykke eller livstruende situationer.

Akuttelefonen er bemandet med sygeplejersker, som med det samme kan fortælle dig, hvad du bør gøre - for eksempel om du bør kontakte egen læge eller tage på en Akutmodtagelse eller Akutklinik. Er det sidste tilfældet, får du samtidig at vide, hvor der er kortest ventetid.

Hav altid dit gule sundhedskort (sygesikringskort) klar, når du ringer.
Derudover er det en god idé, at du har taget din temperatur, hvis der er mistanke om feber.

Akutmodtagelser/Akutklinikker (tidligere skadestuer) tager imod tilskadekomne og alvorligt syge. Du kan selv henvende dig på en Akutmodtagelse/Akutklinik uden henvisning med skader opstået indenfor det sidste døgn.

For borgere i Gladsaxe Kommune er de to nærmeste Akutmodtagelser/Akutklinikker:

Herlev Hospitals Akutmodtagelse (døgnåben - kontakt først 1813)
Akutmodtagelse
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon til hospitalets omstilling: 38 68 38 68

Gentofte Hospitals Akutklinik har åbent mellem kl. 07.00 og 22.00 alle dage. Du skal være henvist af en læge eller via Akuttelefonen 1813​.​
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup

Kontakt Gladsaxe Døgnvagt på vagttelefon 20 25 75 51, hvis der er akutte skader på kommunale bygninger eller hvis du fx opdager, at der er uhensigtsmæssigt brug af lys i bygningerne. Fx at lyset er tændt i nattetimerne selvom stedet er lukket.

Få hjælp ved akut psykisk krise - Ring eller sms til 20 35 38 31

Føler du dig magtesløs, oplever du dit liv som kaotisk, eller er du overvældet af fx skilsmisse og dødsfald, eller oplever du alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, kan du få akut hjælp til at håndtere krisen.

Akuttilbuddet har åbent døgnet rundt - alle ugens dage.

Hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, vold, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der er til fare for barnets eller den unges udvikling eller trivsel, skal du underrette Gladsaxe Kommune om det.

Du kan underrette skriftligt, telefonisk eller ved personligt fremmøde i Familieafdelingen.

Beskyttelsesrum betegner alle typer af forstærkede rum til beskyttelse af civilbefolkningen. Der findes over 4 mio. pladser i beskyttelsesrum i Danmark. De fordeler sig med ca. 950.000 pladser i offentlige beskyttelsesrum og ca. 3,75 mio. pladser i private sikringsrum i kældre under private bygninger mv.

I Gladsaxe findes der beskyttelsesrum til 79.073 borgere, hvoraf Gladsaxe Kommune ejer de 14.986.

Hvis Forsvarsministeriet på et tidspunkt vurderer, at sikkerhedssituationen i Danmark har ændret sig, vil beskyttelses- og sikringsrum blive klargjort og borgerne vil få information om, hvor de kan søge beskyttelse. 

Du kan få hjælp, hvis du har det svært og er under 18 år. I kommunen sidder der nogle voksne, som gerne vil tale med dig og hjælpe, hvis du har brug for det.

Er du under 15 år eller går i skole (0. - 9. klasse) - ring på telefon: 23 67 34 10
Er du 16 til 18 år - ring på telefon: 30 10 31 26
Du kan læse mere om hvordan vi kan hjælpe dig på Din Side, som er lavet specielt til jer, der er under 18 år og som har brug for hjælp.  

Ved driftsforstyrrelser vedrørende offentlig kloak kontaktes Novafos på telefon 44 20 80 00.

Ved driftsforstyrrelser vedrørende drikkevand og vandledninger kontaktes vagtafdelingen i Novafos på telefon 44 20 80 00.

Giftlinjen er Bispebjerg Hospitals landsdækkende rådgivning, hvor du kan få råd og hjælp om forgiftning. Sygeplejersker og læger sidder klar ved telefonerne døgnet rundt.

Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf. 82 12 12 12

Har du brug for akut hjælp til døgnpleje - kontakt et af følgende numre:

 • Hjemmeplejen Nord, Telefon 39 57 38 30
 • Hjemmeplejen Øst 1+2, Telefon 39 57 38 40
 • Hjemmeplejen Øst 3+4, Telefon 39 57 38 90
 • Hjemmeplejen Syd 1+2, Telefon 39 57 38 80
 • Hjemmeplejen Vest 1+2, Telefon 39 57 38 60
 • Hjemmeplejen Vest 3+4, Telefon 39 57 38 50.

hjertestarter.dk kan du læse alt om hjertestartere og hvordan de virker, samt finde et kort, hvor du nemt kan finde, hvor der er hjertestartere i Gladsaxe Kommune.

Akut forurening kan være spild af olie eller kemikalier, som kan forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.

Ved akut forurening, skal du ringe 112 og oplyse: Hvad der er sket, Hvor det er sket, Hvornår det er sket og anmelderens navn og telefonnummer.

Oplever du et akutte forhold vedrørende naturhestene kan du kontakte

 • Miljøtelefonen 39575929 (hverdage kl. 9-14)
 • Vagttelefon 20257551 (kl. 14-9 hverdage, hele døgnet weekend og helligdage)

Et akut forhold kan handle om:

 • huller og hærværk på hegn eller klaplåger
 • syg eller tilskadekommet hest
 • løs hest udenfor fold

Hestene tilses dagligt og der er tæt kontakt med dyrlægen.

Offerrådgivningen er et tilbud for dig, der har været udsat for kriminalitet eller ulykke. 

Hvis din egen læge har åbent, skal du kontakte ham/hende, hvis du er syg. Du kan ringe til din læge på hverdage mellem kl. 8-16. 

Mennesker med akut behov for psykiatrisk hjælp kan henvende sig døgnet rundt på en psykiatrisk akutmodtagelse. Psykiatrisk Center Ballerup modtager borgere fra Gladsaxe Kommune. I akutte situationer kan man dog altid henvende sig på den nærmeste psykiatriske akutmodtagelse.

Psykiatrisk Center Ballerup, akutmodtagelsen (døgnåben)
Ballerup Boulevard 2
2750 Ballerup
Telefon: 38 64 50 03
Fax: 38 64 50 39

Ser du tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i ens omgangkreds, kan du ringe til den nationale hotline, der skal forebygge radikalisering. Hotlinen har åbent for opkald dagligt fra klokken 8-21 på telefon 41 74 90 90.

Får du brug for hjælp omkring en borger, som bor på Seniorcenter Bakkegården - kontakt 39 57 43 00.

Har du brug for hjælp, til en borger som bor på Seniorcenter Egegården - kontakt 39 57 46 00.

Får du brug for hjælp til en borger, som bor på Seniorcenter Møllegården, kontakt 39 57 47 00.

Har du brug for hjælp til en borger, som bor på Seniorcenter Rosenlund kontakt 39 57 45 00.

Hvis du har brug for en tandlæge uden for din egen tandlæges åbningstid eller i hans/hendes ferie, kan du i stedet kontakte tandlægevagtordningen.

Tandlægevagten
Oslo Plads 14,
2100 København Ø (ved Østerport)

Åbningstider:

 • Hverdage kl. 20-21.30.
 • Lørdag, søn- og helligdage kl. 10-12 og igen kl. 20-21.30.

Ved akut opstået skader på veje eller i parker, som er til fare eller til gene for trafikken, kontaktes Gladsaxe Døgnvagt. Det kan eksempelvis være ved oversvømmelse af veje, signalanlæg der er ude af drift eller væltede træer med mere.

Kontaktoplysninger til Gladsaxe Døgnvagt:

 • I sommerhalvåret ( 1. april til 30. september) på telefon 20 25 75 51.
 • I vinterhalvåret (1. oktober til 31. marts) på telefon 39 57 66 75. 

Får du brug for akuthjælp til praktisk eller personlig pleje kan du kontakte Visitationen på hverdage mellem kl. 09.00-14.00 - kontakt 39 57 50 00.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback