Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandling Aktindsigt

Aktindsigt

I Gladsaxe Kommune ønsker vi størst mulig åbenhed i den kommunale forvaltning. Hvis du ønsker aktindsigt i en sag, skal du kontakte den forvaltning, som har behandlet sagen.

Som en del af den fælleskommunale vision om at give borgerne et bedre overblik over egne data i sager og ydelser fra kommunen kan borgerne indenfor visse områder se disse data på borger.dk.

Alle har som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i vores sager og sagsbehandling.

Er du part i en sag vil du have en videre adgang til at få aktindsigt i sagen, end hvis du ikke er part.

Hvis dine personlige forhold bliver omtalt i et dokument, har du altid ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne, uanset at du ikke er part i sagen.

Du har altid ret til at få oplyst, om vi behandler oplysninger om dig. Dette hedder indsigt, og du kan læse mere om det her.

Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Det kan ske via e-mail, brev, samt ved telefonisk eller personlig henvendelse på Rådhuset.

Du behøver ikke at fortælle os, hvorfor du ønsker aktindsigt.

Du skal rette din henvendelse til den forvaltning, som behandler den sag du ønsker aktindsigt i. Du kan finde oplysninger om vores forvaltninger her. Hvis du er i tvivl om, hvilken forvaltning du skal kontakte, kan du altid skrive til os på kommunen@gladsaxe.dk.

En anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i. Jo mere præcist du beskriver, hvad du ønsker aktindsigt i, jo hurtigere vil vi kunne behandle din ansøgning. Du kan kontakte forvaltningen for vejledning, hvis du er tvivl om, hvilke oplysninger vi skal bruge i forbindelse med behandlingen af din aktindsigtsanmodning.

Du har altid mulighed for at søge om aktindsigt, også i en sag som endnu ikke er færdigbehandlet. Søger du om aktindsigt under en sags behandling, vil vi så vidt muligt altid give dig lejlighed til at kommentere på sagen, inden vi træffer en afgørelse.

Som udgangspunkt kan du få aktindsigt i alle sagens dokumenter. Der er dog visse dokumenter og oplysninger vi normalt ikke kan udlevere til dig. Det kan f.eks. være vores egne interne arbejdsdokumenter, personalesager, eller oplysninger som er omfattet af vores tavshedspligt. Hvis vi ikke kan give dig fuld aktindsigt, vil vi oplyse dig om det i vores afgørelse. Vi vil i så fald også skrive, hvorfor vi mener, at du ikke kan få bestemte akter eller oplysninger udleveret.

I forbindelse med din aktindsigtsanmodning vil vi altid vurdere, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad vi er forpligtet til at give dig i henhold til loven. Vi vil således altid bestræbe os på, at du får aktindsigt i så mange af sagens dokumenter og oplysninger som muligt.

En anmodning om aktindsigt skal som udgangspunkt besvares indenfor 7 arbejdsdage efter modtagelsen.

Hvis vi undtagelsesvist ikke har mulighed for at besvare aktindsigten indenfor denne frist, f.eks. på grund af sagens omfang eller kompleksitet, vil vi orientere dig. Vi vil i den forbindelse oplyse dig, hvornår du kan forvente svar på din aktindsigtsanmodning.

Du vil normalt få udleveret dokumenterne elektronisk, men de kan eventuelt udleveres på anden vis, hvis du ønsker det.

Du har altid krav på at få en begrundelse, hvis vi ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt. Det betyder, at vi fortæller dig, hvorfor vi ikke har imødekommet din aktindsigtsanmodning fuldt ud. En afgørelse om aktindsigt, der ikke fuldt imødekommer din anmodning, skal også altid indeholde en henvisning til de retsregler, som vi har brugt, og fortælle dig hvordan du kan klage.

Det fremgår af vores afgørelse om aktindsigt, hvordan du kan klage. Som regel skal en klage rettes til den forvaltning, som har truffet afgørelse om aktindsigt. Vi vil herefter genoverveje sagen, og sende din klage videre til klageinstansen, hvis vi fastholder vores afgørelse. Ved afgørelser om aktindsigt er der ingen klagefrist.

Hvis vi ikke har besvaret din anmodning om aktindsigt inden for 14 arbejdsdage, og du ikke er blevet orienteret om, at vi har brug for længere tid, kan du klage over sagsbehandlingstiden. Dette gælder dog kun i de sager, hvor du ikke er part i den sag, som du ønsker aktindsigt i. En klage over sagsbehandlingstiden skal sendes til den forvaltning, som behandler din anmodning om aktindsigt.

Læs mere om dine muligheder for at klage over Gladsaxe Kommune.

Hvad siger loven

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback