Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Om Gladsaxe Kommune Organisation

Organisation

Byrådet er øverste ledelse i Gladsaxe. Dets opgave er at fastlægge serviceniveau, kvalitet og økonomiske rammer for opgaveløsningen efter områdets behandling i det ansvarlige fagudvalg og Økonomiudvalget. Derefter følger den administrative organisation. Den består af tre forvaltninger og et tværgående center.

Borgmesteren er, foruden at være formand for Byrådet og Økonomiudvalget, også den øverste ansvarlige for kommunens samlede administration. Borgmesteren indgår i direktørgruppen, hvori hun sammen med kommunaldirektøren og kommunens øvrige direktører udgør kommunens administrative topledelse.

Administrationen har til opgave at sørge for, at de politiske beslutninger, som vedtages af byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg, bliver udført. 

Se vores organisationsdiagram her.

Forvaltninger

Gladsaxe Kommune består på det administrative niveau af tre fagspecifikke forvaltninger og et tværgående Center for Politik, Styring og Udvikling.

Læs mere om forvaltningerne og deres arbejde

By- og Miljøforvaltningens hovedansvarsområder

 • Vedligehold af kommunens veje og grønne områder
 • Sektorplanlægning f.eks. inden for affald, klimatilpasning, drikkevand og grundvandsbeskyttelse, varmeforsyning og rottebekæmpelse
 • Myndighedsbehandling inden for natur og miljø samt veje og trafik
 • Virksomhedstilsyn
 • Byplanlægning
 • Trafiksikkerhed og trafikplanlægning
 • Parkering (licenser, kontrol og afgifter)
 • Grøn omstilling (Klima og bæredygtighed)
 • Erhvervsservice og partnerskaber med erhvervslivet
 • GIS (kommunekort)
 • Intern Service
 • Betjentservice
 • Bygningsservice
 • Rengøring af kommunale enheder

By- og Miljødirektør Maj Green

Børne- og Kulturforvaltningens hovedansvarsområder

 • Overordnet ledelse af dagtilbud
 • Overordnet ledelse af skoler, SFO’er og skoleklubber og GXU
 • Overordnet ledelse af Ung i Gladsaxe, SSP og gadeteam
 • Overordnet ledelse af Kultur- og Fritidsområdet, herunder idrætsanlæg, biblioteks- og kulturtilbud, folkeoplysning og Musik og Billedskole
 • Overordnet ledelse af familie og rådgivning, herunder specialiseret støtte til børn og unge under 18 år
 • Overordnede administrative funktioner, herunder økonomistyring, systematisk anvendelse af data, pladsanvisning til dagtilbud, skoleindskrivning, sekretariat og politisk betjening, GDPR, pædagogisk kompetenceudviklingscenter og digitalisering, primært inden for det pædagogiske område

Thomas Berlin Hovmand

Børne- og Kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand

Social- og Sundhedsforvaltningens hovedansvarsområder

I Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgeren, pårørende og vores kollegaer har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde borgerens kompetencer og/eller funktionsevne.

Alle i forvaltningen arbejder med denne tilgang. Uanset hvor i forvaltningen en borger henvender sig, bliver borgeren mødt med den forståelse af borgerens liv og handlemuligheder, som ligger i den rehabiliterende tilgang.

Social- og Sundhedsforvaltningen varetager en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver inden for følgende områder:

 • Pleje og sygepleje
 • Sundhed og træning
 • Beskæftigelse
 • Unge
 • Flygtninge og integration
 • Handicap og Socialpsykiatri
 • Misbrug
 • Hjælp og støtte til udsatte borgere
 • Borgerservice
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Hverdagsteknologi

Her kan du læse mere om Social- og Sundhedsforvaltningen og vores arbejde

Gitte Bylov Larsen

Social- og sundhedsdirektør Gitte Bylov Larsen

Center for Politik, Styring og Udvikling består af:

 • Byrådssekretariatet
 • Digitaliseringsafdelingen
 • Ejendomscenteret
 • Social Balance
 • Strategi, Kommunikation og HR
 • Økonomisk Sekretariat.

Centeret har overordnet fokus på at understøtte, at den samlede organisation fungerer bedst muligt.

Centeret refererer til kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen.

Ulrich Schmidt-Hansen

Kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback