Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning, støtte og sygdom Genoptræning og midlertidige pladser Genoptræning og træning

Genoptræning og træning

Gladsaxe Kommune tilbyder flere forskellige slags genoptræning, vedligeholdende træning, forebyggende fysisk træning samt vederlagsfri fysioterapi. Seniorer har mulighed for at benytte sig af de mange motionstilbud og træningshaven ved Kildegården som er åbent for alle. I nogle tilfælde er det muligt at få kørsel til træning og genoptræning, hvis man ikke kan transportere sig selv. 

Hvis du har været indlagt på hospital og lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, bliver der udarbejdet en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Kildegården Genoptræning på udskrivelsesdagen.

Du bliver kontaktet telefonisk eller pr. brev med tilbud om tid til en afklarende samtale. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor syv dage talt fra udskrivelsesdagen. Hvis der mod forventning opstår ventetid ud over de syv dage, vil du blive informeret og vejledt om muligheden for at vælge en privat leverandør i stedet.


Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Desuden tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser for eksempel rygestop eller Lær at tackle-kursus er relevante for dig. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.

 • At du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt

 • At du selv kan videreføre træningen uden støtte fra ergo- og/eller fysioterapeut

 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt, tilstræbes det desuden, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på Kildegården eller i eget hjem. Genoptræningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Forskellige træningsteknologier kan indgå som en del af dit træningsforløb. Læs mere i punktet ”Træning med træningsteknologi”.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Du kan få tilbudt genoptræning, selvom du ikke har været indlagt på hospitalet, for eksempel hvis du har været syg uden at have været indlagt, men har fået sværere ved at klare dagligdags opgaver. Hvis du mener, at du har behov for genoptræning kan du kontakte visitationen.

Hvis du bliver visiteret til genoptræning, vil Visitationen sende elektronisk besked til Kildegården Genoptræning, hvorefter du vil blive kontaktet telefonisk eller pr. brev med tilbud om tid til en afklarende samtale. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Desuden tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser for eksempel rygestop eller Lær at tackle-kursus er relevante for dig. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme. 

 • At du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, psykisk og socialt

 • At du undgår vedvarende eller yderligere svækkelse

 • At forebygge, at der opstår behov for øget støtte, samt at forebygge hospitalsindlæggelse

 • At du selv kan videreføre træningen uden støtte fra ergo- og/ eller fysioterapeut

 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt, tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Genoptræningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Forskellige træningsteknologier kan indgå som en del af dit træningsforløb. Læs mere i punktet ”Træning med træningsteknologi”.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Genoptræningen foregår på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Hvis du bor på et Seniorcenter vil træningen foregå der. Genoptræningen kan desuden foregå på Kildegården Midlertidige Pladser, såfremt du lever op til kriterierne for et ophold.

Icura er en app og en sensor, der kan støtte og inspirere dig i din genoptræning. Du kan udføre dine daglige øvelser hjemme eller i naturen, når det passer dig bedst. Ved den afklarende samtale kan du, sammen med din terapeut, vurdere om du kan have gavn af denne form for træning. 

Icura består af en app og en bevægelsessensor, der registrerer øvelser samt daglige aktiviteter. Du kan tage sensoren i lommen og på den måde tælle dine skridt, og registrere at du udfører dine øvelser og andre daglige aktiviteter. Terapeuten kan følge din træning via en computer, og der kan følges op på din hjemmetræning telefonisk eller på hold.

Hvis du aftaler med din terapeut at du skal starte op med Icura, skal du downloade en app til din telefon. Du finder vejledningen til at hente Icura app´en .

Med skærmtræning kan du træne i egen bolig, når du har tid og lyst, frem for at skulle møde op på træningscenteret. Træningsprogrammet er individuelt tilpasset, og giver dig mulighed for at træne flere gange dagligt.

Ved den afklarende samtale kan du, sammen med din terapeut, vurdere om du kan have gavn af denne form for træning. 

Sådan fungerer Skærmtræning 

Via en skærm med indbygget kamera bliver du instrueret i en række træningsøvelser. På skærmen kan du samtidigt se dig selv træne. Kameraet registrerer dine bevægelser og sender data til terapeuten.  

Oplysningerne om dit genoptræningsforløb følges af en terapeut på Træningscenter Gladsaxe, som løbende kan tilpasse øvelserne efter dine behov 

En sofacykel er et sæt cykelpedaler, der står på gulvet og en tablet der er sæt op i dit hjem i en periode. På tabletten vælger du en rute du gerne vil cykle.

Ved den afklarende samtale kan du, sammen med din terapeut, vurdere om du kan have gavn af denne form for træning. 

Hjemmetræning med Exorlive

Med Exorlive kan du få et individuelt træningsprogram, som du kan støtte dig i din hjemmetræning.

På pedalerne sidder en sensor. Når du kører rundt på pedalerne, forbinder sensor til tablet og din cykelrute vil være i gang. Tablet har cykelvideoer for eksempel fra lokalområdet, Dyrehaven og København 

Du kan få dine hjemmeøvelser tilsendt eller via en app adgang. Via billeder, tekst og video får du vejledning i dine øvelser.  

Du kan blive tilbudt vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86,2 hvis du har, eller er i risiko for at få, betydelige begrænsninger i din fysiske, eller psykiske funktionsevne som følge af sygdom eller skade, der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Hvis du mener at du har behov for vedligeholdende træning, kan du kontakte visitationen.

Hvis du bliver visiteret til vedligeholdende træning, vil Visitationen sende elektronisk besked til Kildegården Genoptræning, hvorefter du vil blive kontaktet telefonisk eller pr. brev med tilbud om tid til en afklarende samtale. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Desuden tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser for eksempel rygestop eller Lær at tackle-kursus er relevante for dig. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme. 

 • At give dig støtte til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 

 • At den vedligeholdende træningsindsats er tilrettelagt på en sådan måde, at den dels forebygger, at problemerne for dig forværres, dels sigter på at fastholde den erhvervede funktionsevne, så du har mulighed for at opnå eller fastholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig selvhjulpenhed.

 • At du understøttes i brug af egne ressourcer med fokus på egen indsats under træningsforløbet og efter afslutningen.

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Genoptræningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Træningsteknologi

Forskellige træningsteknologier kan indgå som en del af dit træningsforløb. Læs mere i punktet ”Træning med træningsteknologi”.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Hvis du bor på et Seniorcenter vil træningen foregå der. Genoptræningen kan desuden foregå på Kildegården Midlertidige Pladser, såfremt du lever op til kriterierne for et ophold.

Borgere med demens

For borgere med demens er der et særligt tilbud om vedligeholdende træning på Bakkegården.Hvis du har KOL, Type 2 Diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, senfølger efter kræft, erhvervet hjerneskade eller nyopståede lændesmerter kan du få forebyggende fysisk træning efter henvisning fra egen læge.

Har du let til moderat demens, kan du kontakte demenskoordinator for henvisning til træningstilbud.

Hvis du har inkontinensproblemer, kan du henvende dig til Kildegården Genoptræning. Du kan også få en henvisning fra din læge.

Du bliver kontaktet af Kildegården Genoptræning

Hvis du bliver henvist til forebyggende fysisk træning, vil Kildegården Genoptræning kontakte dig telefonisk eller pr. brev med tilbud om tid til en afklarende samtale. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Ønsker forebyggende fysisk træning

Kontakt egen læge hvis du ønsker henvisning til forebyggende fysisk træning.


Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Ved samtalen tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser er relevante for dig.

Sundhedsindsatserne kan være:

 • sygdomsmestring
 • ernæringsindsats
 • rygestop
 • forebyggende samtale om alkohol.

Du bliver også instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.


 • At forbedre dit funktionsniveau og livskvalitet og at øge dine handlekompetencer

 • At motivere dig til at være fysisk aktiv, videreføre træningen og opnå gode træningsvaner

 • Ved langsigtede mål at reducere din samlede risiko for yderligere sygdomsudvikling

 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Træningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Træningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Forskellige træningsteknologier kan indgå som en del af dit træningsforløb. Læs mere i punktet ”Træning med træningsteknologi”.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Inkontinens (ufrivillig vandladning eller afføring) er en folkesygdom ingen taler om. Den rammer mennesker i alle aldre, 400.000-500.000 danskere har inkontinens. Ved træning hos en specialuddannet fysioterapeut og ved ændring af vaner kan syv ud af ti få afhjulpet problemet.

Du kan rette henvendelse til Kildegården Genoptræning eller få henvisning fra egen læge:

 • Hvis du er over 18 år og har problemer med at holde på urin eller luft/ afføring.

 • Hvis du efter fødslen får konstateret svag eller ingen knibefunktion af lægen.

kontakte SundhedsplejenForældre til børn med inkontinens kan kontakte Sundhedsplejen.

Hvis du bliver henvist til træning ved inkontinens, bliver du kontaktet telefonisk af Kildegården Genoptræning med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Fysioterapeuten foretager en gynækologisk indvendig undersøgelse af musklerne i din bækkenbund, hvis du ønsker det, så øvelserne kan tilpasses dit behov. Hvis det er mere end 2 år siden, du har fået foretaget en gynækologisk undersøgelse hos lægen, anbefaler vi at du kontakter din læge. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme. 

 • At forbedre dit funktionsniveau og livskvalitet og at øge dine handlekompetencer.

 • At motivere dig til at være fysisk aktiv, videreføre træningen og opnå gode træningsvaner.

 • Det langsigtede mål, der er at reducere din samlede risiko for yderligere udvikling af inkontinens.

Træningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt på Kildegården Genoptræning. Træningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Kildegården Genoptræning.

Henvisning til træning ved inkontinens

Kontakt egen læge hvis du ønsker henvisning til træning ved inkontinens eller kontakt Kildegården Genoptræning.


Vederlagsfri fysioterapi giver dig mulighed for at modtage fysioterapi, der kan være med til at forbedre og vedligeholde funktioner eller forsinke en forringelse af funktioner. Det gælder hos voksne og børn, der har et varigt, svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Henvisning fra egen læge eller speciallæge

For at få vederlagsfri fysioterapi, skal du henvises af egen læge eller en speciallæge. Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af dit aktuelle sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod.

 • At forbedre, vedligeholde og forsinke en forringelse af funktioner hos dig, der har et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

 • At vedligeholde og om muligt forbedre den erhvervede funktionsevne, så du har mulighed for at opnå eller fastholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig selvhjulpenhed. Du understøttes i brug af egne ressourcer under og efter forløbet.

Kildegården Genoptræning kan tilbyde dig holdtræning, hvis du har behov for individuel træning/behandling skal du henvende dig til en privatpraktiserende fysioterapeut.

Forudsætningen for et vellykket forløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Træningen foregår på Kildegården Genoptræning eller hos privatpraktiserende fysioterapeut.

Kontakt egen læge eller speciallæge hvis du ønsker henvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Der er mange gode grunde til at dyrke idræt – især for seniorer. Når du holder dig i god fysisk form, får du blandt andet mere energi og overskud i hverdagen.

Når du tilmelder dig Gladsaxe Kommunes Senioridræt, får du samtidig mulighed for at møde nye venner med samme interesse. Den nye sæson løber fra 1. september 2024 til 31. maj 2025.

Hold på flere niveauer

Senioridræt følger med efterspørgslen og laver hold på flere niveauer. Inden for motionsgymnastik kan du for eksempel tilmelde dig et særligt ’slow-motion’-hold, som består af rolige stræk-, styrke- og balanceøvelser.

De øvrige hold inden for motionsgymnastik forløber mere traditionelt med aerobic, løb, håndvægte, bodybars, elastikker og pilatesbolde. Hvis du har mod på lidt større udfordringer, er dobbeltlektionen ’Sved på panden’ måske noget for dig.

Senioridræts velkendte stolegymnastik er for dig, der har dårlig balance eller benytter dig af et hjælpemiddel. Normalt foregår det på og omkring en stol, men om mandagen kan man også deltage, selvom man sidder i kørestol, eller ikke har kræfter til at rejse sig

Varmvandstræning

Er du ikke i stand til at deltage i de almindelige motionsaktiviteter, kan du melde dig til varmvandstræning, der er målrettet seniorer med for eksempel gigt, dårlig ryg eller nye hofter. Hver lektion varer 40 minutter og foregår en gang om ugen. Varmvandstræningen er inddelt i to sæsoner, og det er kun muligt at deltage i én sæson pr. år. Der oprettes nye hold den første uge i september og fjerde uge i januar.

Aktiv ferie på Bornholm

Senioridræt afholder hvert år i maj måned aktiv ferie på Bornholm. 
Læs mere om turen og om hvordan du tilmelder dig her.

Behov for kørsel

Hvis du ønsker kørsel til stolegymnastikhold, kan du søge om det hos visitationen. Du er velkommen til at læse mere i afsnittet om kørsel til fritidsaktiviteter på visitationens hjemmeside.

Pris 

Prisen for en sæson er 519. kr. pr. hold for stolegymnastik og 589 kr. for de øvrige hold. ’Sved på panden’ er en dobbeltlektion og koster derfor 1.178 kr. Prisen for varmtvandstræning er kr. 698,- for holdet der starter i september.

Prisstigning fra 1. januar 2025

Prisen stiger 80 kr. for alle pr. 1. januar 2025. Prisstigning gælder ikke stolegymnastik.

Tilmeld dig her på siden

 • Du tilmelder dig ved at klikke på de blå bokse. Du kan læse mere om hver enkelt aktivitet og hold i forbindelse med tilmeldingen. 
 • Tilmelding og betaling er bindende for hele sæsonen. Der gives ikke refusion som følge af aflysninger.
 • Mellem 12. og 30. august kan du på tirsdage og torsdage kl. 8-10 få hjælp til på telefon 25 14 35 10 eller 29 36 81 80.
 • Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i programmet. Det gælder for samtlige hold.

Kontakt

Idrætslærer Calle Greisholm

Idrætslærer Calle Greisholm

Søborg Hovedgade 198
2860 Søborg
cargre@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Idrætsleder Lis Greisholm Christiansen

Søborg Hovedgade 198
2860 Søborg
soflgc@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Kom så ofte du vil og vær god ved dig selv, styrk din balance og få en stærkere krop.

Hold dig fysisk aktiv i den udendørs træningshave, som er gratis og åben for alle borgere i Gladsaxe Kommune, både borgere i træningsforløb og borgere, der kommer hjemmefra.

På området kan du udfordre din fysik, udholdenhed og balance. I Træningshaven kan du træne din krop i træningsredskaberne. Der er benpres, armcykel og crosstrainer og flere andre redskaber. Du kan udfordre balancen på bakker, trapper, gangbro og stier med ujævnt og forskelligt underlag og gå på den 290 meter afmærkede gangrute på området.

Selvtræningsprogram

Her kan du printe selvtræningsprogram til træningshaven

Hvor

Træningshaven ligger ved Kildegården ud mod Søborg Hovedgade 190, 2860 Søborg.

Hvornår

Træningshaven har åbent hele dagen og har belysning, så du også kan træne om aftenen.


Det er den bagved liggende lovgivning for de forskellige typer af træning, der er afgørende for muligheden for at få hjælp til kørsel. Se evt. uddybning i kommunens kvalitetstandarder.

Formålet er at dække eventuelt behov for befordring til og fra genoptræning, hvis du har en genoptræningsplan fra hospitalet.

Kørsel kan ydes, hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

1.    Du modtager pension efter de sociale pensionslove

2.    Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km

3.    Din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.


Kildegården Genoptræning vurderer sammen med dig, i hvilket omfang der er behov for kørsel. Hvis det vurderes, at der er behov for kørsel, står Kildegården Genoptræning for bestilling.


Hvis du modtager pension efter de sociale pensionslove, men selv kan transportere dig, for eksempel med Movia Flextur, kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger kr. 48,- tur/retur. Beløbet der godtgøres, er svarende til udgiften med det forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel (omfatter Flextur, offentlige transportmidler, taxa, privatbil med mere). I de fleste tilfælde er Flextur det billigste transportmiddel og her koster det ca. 50 kr. tur/retur.

Hvis du ikke modtager pension efter de sociale pensionslove og selv kan transportere dig for eksempel med Movia Flextur, kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis du er berettiget til kørsel jf. kriterie 2 eller 3 ovenfor. Dog skal udgiften overstige kr. 113,- tur/retur. Beløbet der godtgøres, er svarende til udgiften med det forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel (omfatter Flextur, offentlige transportmidler, taxa, privatbil med mere). I de fleste tilfælde er Flextur det billigste transportmiddel og her koster det ca. 50 kr. tur/retur.

Blanket til ansøgning om befordringsgodtgørelse findes her.

Formålet er at give mulighed for befordring til og fra Kildegården Genoptræning, når egen transport ikke er mulig grundet nedsat funktionsevne.

Kørsel kan som hovedregel ikke ydes til dig, der:

•    Kan benytte offentlige transportmidler, Movia Flextur, Movia Flex-Handicap.

•    Hvor der er en bil i husstanden, der kan benyttes.

•    Er berettiget til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.

•    Er bevilget el-kørestol/scooter, der kan dække behovet.

Der opkræves egenbetaling.

Hvis du mener, du har behov for denne type kørsel, skal du kontakte Kildegården Genoptræning.


Formålet er at give mulighed for deltagelse på Senioridræts ”rollatorhold” en gang om ugen.

Kørsel ydes til pensionister, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, Movia Flextur og Movia Flex-Handicap, på grund af funktionsnedsættelse. Du skal desuden være bevilget ganghjælpemiddel eller kørestol.

Som hovedregel ydes ikke kørsel:

•    Hvis der er en bil i husstanden, der kan benyttes

•    Hvis du er berettiget til støtte til køb af bil efter servicelovens §-114

•    Hvis du er bevilget el-kørestol/ -scooter, der kan dække behovet

Der opkræves egenbetaling.

Hvis du mener, du har behov for denne type kørsel, skal du kontakte Senioridræt.


Er du efterlønsmodtager eller pensionist og har lyst til at motionere sammen med andre for eksempel til gymnastik, badminton eller bowling?


Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback