Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Hjælp og støtte Søg om støtte og hjælp i hjemmet Hvordan bliver jeg visiteret?

Hvordan bliver jeg visiteret?

Du eller dine pårørende (ved samtykke) skal kontakte Visitationen, for at søge om hjælp til dig i dit hjem.

Visitatorerne bevilger og formidler hjælp. Du kan som udgangspunkt få hjælp til det du har behov for i forhold til:

 • Personlig pleje (hjemmehjælp)
 • Hjælp i dagligdagen
 • Hjemmesygepleje
 • Træning og genoptræning
 • Seniorboliger, plejeboliger og midlertidige pladser
 • Plejehjælpemidler
 • Plejeorlov til pasning af døende
 • Nødkald og elektronisk lås
 • Hjælp, til du igen kan klare det selv

Hjælpen vil, tage udgangspunkt i at genopbygge dine ressourcer og genoptræne de færdigheder du eventuelt har mistet. Visitatoren sørger for du får skriftlig besked om den hjælp Gladsaxe Kommune kan tilbyde dig.


Kan jeg give samtykke til andre?

Du eller dine pårørende (ved samtykke) kan kontakte Visitationen, for at søge om hjælp. Der er kriterier for om du kan få hjælp. Kriterierne er beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for området.

Inden du kan få hjælp, skal du tale med en visitator. Visitatoren kan besøge dig i dit hjem eller på Træningscenter Gladsaxe. I nogle tilfælde arrangeres et møde med hjemmehjælperen, træningsterapeuter og visitatoren med dig i dit hjem, så I alle i fællesskab kan aftale, hvordan hjælp og træning bedst kan støtte op om, at du igen kan klare dig selv. Dine pårørende er velkomne til at deltage i mødet.

Hjemmehjælp er en gratis ydelse i Gladsaxe Kommune, og som udgangspunkt vil hjælpen være midlertidig, hvis det er første gang du har behov for hjælp.

Hvis du ikke er tilfreds enten med den hjælp du får eller måden den udføres på, kan du kontakte leverandøren.

Kriterierne i Gladsaxe Kommune er beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for området. 

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget beslutter hvert år i december måned serviceniveauet for det kommende år, som beskrives i Gladsaxe Kommunes Kvalitetsstandarder.

Lovgivningen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback