Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Separering Separering i fase 1: Mørkhøj

Separering i fase 1: Mørkhøj

Mørkhøj er det første område i Gladsaxe Kommune, der skal separatkloakeres – det vil sige, at regnvand holdes adskilt fra spildevand i afløbssystemet. 

Vi starter i Mørkhøj, fordi her er oversvømmelser, når det regner kraftigt, og fordi vi med en indsats her hurtigt kan forbedre vandkvaliteten markant i Kagsåen og Harrestrup Å.  

Separeringen har en række fordele, som du kan læse mere om her.

Det er ikke hele Mørkhøj, der er med i første fase af separeringen.

Den lyserøde markering på kortet viser, hvor separeringsprojektet forventes at foregå i fase 1 i Mørkhøj.

Områdets inddeling er primært bestemt af de topografiske forhold. Den nordlige og østlige del af området ligger højest, og det betyder, at vandet naturligt vil løbe mod syd og vest – og det fald skal udnyttes i det nye regnvandssystem.

Separeringen er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Novafos, der er kommunens forsyningsselskab. 

At separere et så stort område som Mørkhøj kræver et grundigt planlægningsarbejde. I 2022 vandt Rambøll rådgiveropgaven i et udbud. Underrådgivere er landskabsarkitektfirmaet BOGL samt Gehl, der analyserer adfærd, byrum, trafik m.m. 

Rådgiverteamet er i gang med at undersøge det eksisterende afløbssystem, jordens beskaffenhed og de hydrauliske forhold i området. Denne viden skal være på plads, inden vi kan gå i gang med at planlægge, hvordan separatkloakeringen skal gribes an i Mørkhøj.

Der er et politisk ønske om, at håndteringen af regnvand så vidt muligt sker på overfladen. Overfladeløsninger giver mulighed for at skabe grønne og blå åndehuller, og projektet undersøger også mulighederne for at forbedre forbindelserne i Mørkhøj, når området alligevel skal graves op.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor og hvornår de enkelte faser af projektet kommer til at foregå. Det ligger dog fast, at den overordnede tidsplan fra Spildevandsplan 2021 ikke kommer til at holde stik.

Planlægnings- og analysearbejdet foregår til udgangen af 2024, og herefter skal de konkrete planer udarbejdes, før anlægsarbejdet kommer i udbud.

Et anlægsarbejde af denne størrelse kommer til at påvirke alle beboere i Mørkhøj, og hvis regnvandssystemet kommer til at ligge på overfladen, kan det skabe nye byrum, ændrede vejforløb m.m.

Derfor vil vi løbende informere om projektet og invitere til forskellige arrangementer, hvor beboerne kan få information om planerne og kommentere dem. 

Vi planlægger også at holde arrangementer, hvor beboerne kan få råd og vejledning om separeringen på egen grund. Det sker dog først omkring det tidspunkt, hvor anlægsarbejdet går i gang.

Alle bygninger i kommunen skal have separeret regnvand, og derfor skal grundejerne i Mørkhøj også have omlagt deres egen kloak.

Vi informerer løbende om processen, og vi orienterer senest, når der er fem år, til separeringen skal være udført.

Vi ved endnu ikke præcist, hvornår grundejerne i Mørkhøj skal have separeret regnvandet, men det bliver formentligt omkring 2029.

Under Spørgsmål og svar om separeringen finder du yderligere information om separering på egen grund.

Som led i separeringsprojektet i Mørkhøj ophører muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget 1. maj 2024.

Hvis du ønsker at håndtere regnvandet på egen grund og få muligheden for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, skal du først søge Gladsaxe Kommune om nedsivningstilladelse. Hvis du får den, skal du derefter søge Novafos om en forhåndsgodkendelse af tilbagebetaling inden 1. maj 2024. 

Når du har fået en forhåndsgodkendelse af Novafos, har du ét år til at afkoble regnvandet og få en autoriseret kloakmester til at afproppe regnvandsledningen til kloaknettet. Ellers mister du retten til tilbagebetaling.

Efter 1. maj 2024 har du stadig mulighed for at søge Gladsaxe Kommune om nedsivningstilladelse til at håndtere regnvandet i regnbede – blot uden mulighed for tilbagebetaling.

Det er meget få områder i Mørkhøj, der er egnet til nedsivning - læs mere om mulighederne for nedsivning.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback