Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Separering Hvorfor skal afløbssystemet ændres?

Hvorfor skal afløbssystemet ændres?

Gladsaxe skal rustes til fremtidens vejr. Vi får mere og mere regn, og det presser kloaksystemet – især i Gladsaxe, hvor vi de fleste steder har såkaldt fælleskloak. I fælleskloakken bliver regnvand fra veje, tage og andre befæstede overflader blandet med spildevandet i samme kloakledning.

Klimaforandringerne giver yderligere nedbør, og derfor bliver kloaknettet endnu mere udfordret de kommende år, da rørene er for små til at rumme den megen nedbør. Derfor opstår der overløb, hvor vandet fra kloakkerne oversvømmer kældre og veje, og det er både uhygiejnisk, besværligt og koster dig og samfundet dyrt. Vandet løber desuden ud i åer, søer og moser, hvor fisk, smådyr og planter lider under det. 

Det vil vi undgå i fremtiden, og derfor skal hele Gladsaxe Kommune have et nyt afløbssystem, hvor spildevand og regnvand holdes adskilt og løber i hvert sit system – både på offentlige veje og private matrikler. Det kaldes separatkloakering. 

Beslutningen om separatkloakering er en del af Spildevandsplan 2021, der blev enstemmigt vedtaget af byrådet den 26. maj 2021.

 
Der er mange grunde til, at det er en god idé at flytte regnvandet over i sit eget system og holde det adskilt fra spildevandet:

  • Når vi adskiller spildevand og regnvand, får vi færre oversvømmelser af kældre og veje og undgår overløb med spildevand til naturen. Når det regner meget kraftigt, vil der stadig kunne komme oversvømmelser – men regnvandet vil ikke længere være forurenet med spildevand. Det er en stor gevinst for naturen og langt mere hygiejnisk for dem, der får vand i kælderen, fordi mennesker ikke længere kommer i kontakt med det beskidte spildevand.
  • Når regnvandet flyttes over i sit eget system, bliver mængden af vand, der skal renses på renseanlæggene, meget mindre. Det er en mere bæredygtig løsning, fordi vi ikke forurener regnvandet unødigt og heller ikke skal bruge ressourcer på at transportere og rense regnvandet på et centralt renseanlæg. I stedet kan vi føre regnvandet tilbage til det naturlige vandkredsløb tættere på, hvor det falder.
  • Når regnvandet ikke bliver forurenet med spildevand, har vi mulighed for at håndtere en del af regnvandet på overfladen. Det giver os endnu bedre muligheder for at indrette byen med løsninger, der kan bruges til leg og ophold de fleste dage om året og til opbevaring/forsinkelse af regnvand, når det regner kraftigt.
     

Film om separatkloakering
Denne film fra Novafos giver en god forklaring på, hvordan kloaksystemet virker, og hvorfor det er smart at holde regnvand adskilt fra spildevand.

På dansk: Regnvand for sig - spildevand for sig
In English: Separate wastewater and rainwater

I denne film får du et godt overblik over, hvad separatkloakeringen betyder for dig og Gladsaxe.

Nyt kloaksystem i Gladsaxe
Plans for a new sewer system in Gladsaxe – with English subtitles

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback