Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Regnvand og spildevand Hvordan håndterer jeg regnvand på min grund?

Hvordan håndterer jeg regnvand på min grund?

Hvad er spildevand og regnvand? 

Ved spildevand forstås alt det vand, der afledes til kloakken fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. Det dækker over tre typer: husspildevand, industrispildevand og tag- og overfladevand. 

Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra arealer, som har en overflade, der er helt eller delvis uigennemtrængelig for vand, fx tage, veje og fliser. Disse betegnes befæstede arealer. Tag- og overfladevand kaldes ofte blot regnvand i spildevandsmæssige sammenhæng. 

 

Hvorfor skal jeg håndtere mit regnvand? 

Hvis regnvandet på din grund ikke bliver håndteret korrekt, kan det være medvirkende årsag til: 

 • Lokale oversvømmelser
  Dit regnvand kan give oversvømmelser på både på din egen grund, på dine naboers grunde og på det tilstødende vejareal - til gene for trafik og andre mennesker. 

 • Overløb
  Vores kloakker er dimensioneret til at kunne håndtere en bestemt vandmængde. Hvis du afleder for meget regnvand til kloakken, kan det være med til at give overløb med spildevand til naturen - og det er skadeligt for vores vandmiljø.  

 • Forurening med miljøfremmede stoffer
  Det befæstede areal, som du afleder fra, kan fx indeholde miljøfremmede stoffer, som kan ende i vores grundvand, hvis du nedsiver det, eller det kan blive ledt ud til et regnvandssystem og forurene vandmiljøet. Derfor skal forurenet vand ledes til spildevandssystemet. 

 • Fejlkobling
  Du kan komme til at tilslutte til en forkert brønd (fejltilkobling), hvilket især er problematisk i separatkloakerede områder.

Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvordan du håndterer dit regnvand og søger kommunen om tilladelse, hvis du vil ændre på forholdene. På den måde kan sikre, at forholdene er i orden.

De fleste ejendomme i Gladsaxe Kommune har som udgangspunkt tilsluttet deres regnvand og husspildevand til den offentlige kloak og har derfor allerede en tilslutningstilladelse. Men ved ændringer, skal du søge om tilladelse. 

 

Hvilke muligheder har jeg for at håndtere mit regnvand? 

Regnvand fra befæstede arealer skal enten tilsluttes den offentlige kloak, håndteres på egen grund (fx via en rende til et regn-bed, en faskine eller lignende) eller en kombination af begge.  

Det er dit ansvar at håndtere regnvandet på din grund frem til skel. Du må fx ikke aflede regnvand fra din grund ud på offentlig vej eller ind til din nabo.  

Hvis du ikke allerede har en af følgende tilladelser for din eksisterende regnvandsløsning (se figur 1), eller du ønsker at lave et nyt projekt til at håndtere dit regnvand, skal du søge os om tilladelse, når du ønsker at: 

Du kan kombinere flere løsninger, hvis du fx delvist vil nedsive dit regnvand og tilslutte resten til kloakken.  

Vi vurderer, om dit projekt kan lade sig gøre - det skal blandt andet være til gavn for klimatilpasningen og for vandmiljøet. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback