Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Regnvand og spildevand Udledning af regnvand til vandområde

Udledning af regnvand til vandområde

For at beskytte vandmiljøet bedst muligt, er det vigtigt at vide hvor, hvordan og hvor meget spildevand, der udledes til vandløb, søer og kystvande. Belastningen med spildevand har betydning for miljøtilstanden i alle vandområder. 

Udledning af renset spildevand sker løbende fra blandt andet renseanlæg. Der sker også løbende udledning af regnvand fra separatkloakerede områder. Ved kraftig regn bliver fælleskloakerede systemer udfordret, da de ikke har kapacitet til de store mængder regnvand. Det medfører de såkaldte overløb, hvor urenset spildevand og regnvand ledes ud i naturen. Derfor skal kloaksystmet i hele Gladsaxe Kommune separatkloakeres, så de regnbetingede overløb af urenset spildevand reduceres og håndteringen af regn- og spildevand forbedres.

Læs mere om separering af regnvand 

 

Kan jeg udlede mit regnvand til et vandområde? 

Du har mulighed for at udlede regnvand fra befæstet areal (fx tag, flise-belægning og lignende) på din ejendom til et vandløb, sø eller mose, hvis du bor nær et vandområde. Det kræver rensning af regnvandet før udledning - fx via et regnbed. Derfor kan udledning til vandområde være et alternativ eller supplement til at håndtere dit regnvand på egen grund eller for tilslutning til offentlig kloak. 

Det kræver en tilladelse at udlede dit regnvand til et vandområde. 

Hvis du ønsker at etablere et nedsivningsanlæg nærmere end 25 meter fra et vandområde, betragtes det som udledning, og derfor skal du søge om tilladelse til udledning til vandområdet. 

For at give en udledningstilladelse har vi brug for at vide, hvilket vandområde, du vil udlede til, størrelsen og typen af det befæstede areal, materialer (er tagrender og tag fx lavet af zink eller kobber) og den maksimale vandføring til vandområdet.

Omfanget af disse oplysninger afhænger af flere ting, og derfor er det lettest, hvis du kontakter os på miljo@gladsaxe.dk og oplyser os om dit projekt.  

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback