Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, vand og varme Lejebolig Affaldsordninger for boliger med fælles affaldsløsninger

Affaldsordninger for boliger med fælles affaldsløsninger

I Gladsaxe skal alle sortere deres affald, så vi kan genbruge ressourcerne.

Detaljerede affaldssorteringsguides finder du under Ofte stillede spørgsmål - hurtig hjælp.

Alle fraktioner undtagen mad- og restaffald kan også afleveres på genbrugsstationen.

Affaldsordninger for boliger med fælles løsninger

Alle batterier er farligt affald

Er din ejendom med i kommunens "Viceværtordning for farligt affald" eller kommunens "Rød-kasse ordning" kan batterierne blive hentet i en af disse ordninger. Spørg din vicevært eller affaldsansvarlige om din ejendom er med i en af ordningerne. Hvis ikke kan batterierne afleveres på genbrugsstationen eller hos nærmeste farvehandler.

De fleste større bebyggelser har en beholder til elektronik.

Er I som mindre bebyggelse tilmeldt kommunens Rød Kasse-ordning, kan I aflevere småt elektronik i disse kasser - husk navn og adresse på kassen.

Ellers skal stort og småt elektronik alt sammen afleveres der, hvor I samler storskrald - se hvordan under storskrald. 

Småt elektronik er for eksempel telefoner, lamper, lygter, hårtørrer og lignende med batteri, ledning eller solceller.

Stort elektronik er for eksempel fjernsyn, højtalere og hvidevarer.

Lyspærer

Vær opmærksom på at sparepærer, glødepærer og halogenpærer skal afleveres som farligt affald, for eksempel i de røde kasser, hvis I er tilmeldt denne ordning.

Det er vigtigt, at du håndterer dit farlige affald på den rigtige måde. Du må altså ikke smide det farlige affald i affaldsbeholderen, wc'et eller i kloakken. Det vil gøre stor skade på miljøet.

Viceværtordning for afhentning af farligt affald

Gladsaxe Kommune tilbyder afhentning af farligt affald fra alle etageboliger og andre samlede bebyggelser, hvis de er tilmeldt ordningen.

Ordningen er tiltænkt større ejendomme eller boligselskaber, der har en vicevært eller en affaldsansvarlig.

Ny udvidet miniordning for farligt affald

Vi har startet en ny ”udvidet mini-ordning”  for indsamling af farligt affald i mindre etageejendomme uden en egentlig vicevært. Her bliver det farlige affald hentet i de røde kasser, hvis afdelingen tilmelder sig ordningen. Der vil også blive hentet kemikalier.

Hvis I er en mindre boligforening, der ikke har en viceværtordning, er der flere muligheder for at komme af med farligt affald i en af kommunens ordninger.

Læs mere om ordninger for farligt affald.

Genbrugsstationen kan du aflevere maling, kemikalier, gift og (ikke affyret) fyrværkeri. Farligt affald skal være emballeret forsvarligt, gerne i original emballage eller skrevet tydeligt på emballagen, hvad indholdet er. Du skal altid kontakte pladspersonalet ved aflevering. 

Du kan også tilbagelevere rester af maling og kemikalier hos byens farvehandlere, hvor du har købt det.

HUSK: 
Kemikalier med faresymbolet GIFT kan kun afleveres på genbrugsstationen.

Brugt fyrværkeri skal bortskaffes som restaffald eller på Genbrugsstationen  i Rest efter sortering.

Alle boligafdelinger skal have deres egne beholdere til glas. 

Hvis I ikke har beholdere til glas i jeres boligafdeling, skal I bestille dem på affald@gladsaxe.dk.

Beholderne tømmes hver anden uge. 

Du kan stadig også komme af med glas i de offentlige sorte kuber placeret rundt omkring i kommunen, men inden for de næste år vil kuberne blive lukket.

HUSK

Krystalglas og ovnfast glas skal ikke til glas, men til storskrald.


Din bebyggelse kan enten være med i Ved vej-ordningen eller Grab-ordningen. De store boligselskaber kan have fordel af at være tilmeldt Grab-ordningen. Spørg viceværten, hvilken ordning I bruger.

Haveaffald bliver hentet fra midt februar (uge 7) til midt december (uge 50) - også på helligdage.

Ved vej-ordningen /afhentning hver 14. dag 

Haveaffaldet skal stilles ud til skel - ved bagkant af fortovet - med håndtaget ud mod vejen inden kl. 7 på tømmedagen. 

Grene og lignende skal du bundte og afkorte. Brug sejlgarn eller lignende - ikke plastiksnore. Grene må maksimalt være 15 cm i diameter og bundtet må maksimalt være 1 m i længden. Mindre dele kan du pakke ned i papirsække. Du må ikke bruge plastsække, da haveaffaldet kommer til kompostering senere. Husk at hver "enhed" ikke må veje mere end 16 kg.

Du kan også vælge at bruge en eller flere beholdere til haveaffaldet. Beholderen skal være på 140 liter, 180/190 liter eller 240 liter. Gribekanten skal være mindst 98 cm, se billedet. Vi anbefaler at købe en frostsikker beholder eller benytte papirsække i perioder med frost. Beholdere kan købes i byggemarkeder og lignende - ikke hos kommunen.

HUSK

Der hentes ikke:

 • Rødder og stød

 • Stammer over 15 cm
 • Græstørv
 • Jord
 • Dyrestrøelse/dyregødning

Andre ordninger

 • Juletræer, der er tømt for julepynt, kan I få hentet som en del af haveaffaldsordningen. Du skal være opmærksomme på, at grene maksimalt må være 15 cm i diameter og maksimalt må være en meter i længden. Hvis du vil af med et juletræ før uge 7, kan du aflevere det på genbrugsstationen.
 • Du kan få grenaffald flishugget, se mere under Flishugning.
 • Du kan aflevere haveaffaldet (inkl. stød, stammer og rødder) på genbrugsstationen.
 • Du kan også vælge at kompostere dit haveaffald

Madaffaldet bliver hentet en gang om ugen

Madaffaldet skal i de grønne plastposer. Når du er ved at løbe tør for poser, kan du få flere af din vicevært eller affaldsansvarlige i din bebyggelse. Hvis du bor i en mindre etageejendom, som ikke har en affaldsansvarlig eller vicevært tilknyttet, kan du hente flere madaffaldsposer i Grønt IDÉcenter på hovedbiblioteket.

Husk at de grønne poser kun må bruges til madaffald.

Grøn køkkenspand til madaffald
Hvis din madaffalds-spand i køkkenet er gået i stykker, eller du er nytilflyttet, og der ikke er nogen køkkenspand, kan du kontakte din vicevært eller affaldsansvarlige, så kan du få en ny.

 

Alle etageboliger har enten 240 liter eller 660 liter beholdere til metal. Beholderne tømmes hver 2. uge. Er din ejendom rigtig god til at sortere affaldet og har brug for mere kapacitet, skal du kontakte din affaldsansvarlige i ejendommen, som kan bestille mere materiel.

Metal er dåser, foliebakker, stanniol, kapsler, bestik, skruer, søm og ledningstumper. Tøm emballagen for mad og drikke, det behøver ikke at være helt rent. Er affaldet sammensat af metal og noget andet (fx plast eller træ), så aflever affaldet som metal.

Stort jern og metal, som ikke kan være i beholderen, kan du aflevere som storskrald.

HUSK

Er affaldet sammensat af metal og noget andet (fx plast eller træ), så skal det sorteres som metal.

Sorter dit metal korrekt

Pap skal afleveres i beholderen til pap. Tøm kassen og tramp eller tryk pappet fladt inden du lægger det i beholderen. Beholderen til pap bliver tømt hver 2. uge eller hver uge.

HUSK

 • Vådt pap, pizzabakker og snavset pap er restaffald
 • Vi kan stadig samle meget mere pap ind, så bare smid alle dine rene små pap/karton beholdere til genbrug

Sorter dit pap korrekt

Alle boligafdelinger skal have deres egne beholdere til papir. 

Hvis I ikke har beholdere til papir i jeres boligafdeling, skal I bestille dem på affald@gladsaxe.dk 

Beholderne tømmes hver anden uge. 

I kan også stadig komme af med papir i de offentlige sorte kuber placeret rundt omkring i kommunen, men de vil blive lukket inden for de næste par år.

HUSK

 • Småt pap og karton er ikke papir og skal afleveres til pap
 • Gavepapir skal til brændbart (restaffald eller storskrald)
 • Snavset papir og servietter skal til restaffald
   

VIDSTE DU

Mange borgere siger nej tak til reklamer i Gladsaxe. Du kan framelde reklamer og lokalaviser hos FK distribution

Sorter dit papir korrekt

Alle etageboliger har enten 240 liter eller 660 liter beholdere til plast samt kartoner til mad- og drikkevarer. Beholderne tømmes hver 2. uge.

Hvis I har for meget plast/drikke- og madkartoner til, at det kan være i beholderne så kontakt din vicevært eller affaldsansvarlige, så kan det være, I skal have nogle større eller flere beholdere.

HUSK

 • Såkaldt bioplast kan ikke genbruges, men skal til dagrenovation
 • Pizzabakker og papkrus skal i restaffald
 • Yoghurtkartoner skal skylles (brug ½ dl vand og ryst beholderen)
 • Flamingo er ikke plast og skal afleveres til forbrænding
 • Du må godt komprimere din plast i en pose, men posen må ikke være mindre end en stor håndbold - og der må ikke slås knude på posen

VIDSTE DU

Plast kan være hård, blød eller sammensat. Det hele indsamles sammen.

Sorter dit plast korrekt

Sorter dine mad- og drikkekartoner korrekt

Restaffaldet er det affald fra din husholdning, der er tilbage, når du har frasorteret madaffaldet og alt det, der kan genanvendes. 

Ligesom til madaffaldet skal du også bruge en pose til restaffaldet. Bind knude på, så affaldet ikke støver op i hovedet på skraldemanden, fodgængere og cyklister, når beholderen bliver tømt. Du skal selv købe poser til restaffaldet.

HUSK

Altid at få det støvende affald som aske, dyrestrøelse og støvsugerposer i affaldsposer. Slå knude på posen! 

Gladsaxe Kommune har en aftale med apotekerne om, at de modtager medicinaffald, kanyler og kviksølvtermometre. Aflever helst i original emballage, hvis det er muligt. 

Medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Det må derfor ikke skylles ud i vasken, i toilettet eller smides i skraldespanden.

Tomme medicinglas og -emballage må gerne sorteres og smides ud sammen med glas eller plast.

HUSK

Du skal aflevere kanyler i godkendte kanylebokse. Boksene udleveres gratis på apoteket.
Termometrer med batteri sorteres som småt elektronik.

Kommunen henter boligforeningens storskrald på den aftalte standplads. Oftest vil du skulle aflevere dit storskrald i en container, i et storskraldsrum eller i en storskraldsgård. Spørg viceværten eller den affaldsansvarlige. 

Storskraldet skal sorteres. Adskil så vidt muligt tingene, hvis det er sammensat af flere affaldsfraktioner. Det kunne for eksempel være et bord bestående af en træbordplade med metal-ben.

Tekstilaffald

Dit tekstilaffald skal du pakke i en klar pose eller sæk. Husk at binde knude på posen og lægge den i beholderen til tekstilaffald.

Kan du ikke finde beholderen – så spørg din vicevært, hvor den er placeret. 

Læs mere om hvad der må afleveres som tekstilaffald på siden Sorter dit affald korrekt og i pjecen Tekstilaffald.

Tekstiler til genbrug
Brugbart tøj og tekstiler (og tasker, bælter og sko) skal til genbrug, så det kan gives videre til andre. Det kan afleveres i containere rundt omkring i kommunen. Se kort over containere til tekstilgenbrug      (LINK)Selvbetjening

Digital sorteringsguide

Affaldssorteringsguide til print

Sorting guide in english for print

Links

Tip kommunen 

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback