Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald og genbrug Affaldsordninger for boliger med fælles affaldsløsninger Ordninger for farligt affald

Ordninger for farligt affald

Viceværter og affaldsansvarlige kan tilmelde sig "Viceværtordning for afhentning af farligt affald" (Maling, kemikalier, lyspærer og batterier) eller "Udvidet miniordning for farligt affald"

Tilmeld jer den nye udvidede miniordning for farligt affald og bestil røde kasser på Ekstraaffald.

Vær opmærksom på at tomme kemikalieflasker af plast skal sorteres forskelligt afhængigt af, hvilken kemikalietype der har været i flasken/dunken. Er der stadig indhold i dunken skal den altid afleveres på genbrugsstationen til farligt affald eller i den røde kasse. 

Mærkningen Sundhedsfare

Tom emballage med mærkningen sundhedsfare må gerne komme i beholderen til plast. Skyl de tomme flasker i koldt vand og sæt et kryds over faresymbolet inden du lægger dem i beholderen til plast, så ved skraldemanden, at de ikke indeholder farligt affald.

Mærkningerne ætsende, brandfarlig og miljøfare

 

Tom emballage med mærkningerne ætsende, brandfarlig eller miljøfare skal i beholderen til restaffald. Skyl de tomme flasker i koldt vand og sæt et kryds over faresymbolet inden du lægger dem i beholderen til restaffald, så ved skraldemanden, at de ikke indeholder farligt affald.

Mærkningen Kronisk sundhedsfare

Tom emballage med mærkningen kronisk sundhedsfare, skal altid afleveres som farligt affald, enten i den røde kasse eller på genbrugsstationen.

Mærkningen Akut Giftig

 

Tom emballage med mærkningen akut giftig skal altid afleveres som farligt affald på genbrugsstationen. 

Din ejendom kan være med i ordningen "Udvidet miniordning for farligt affald. Ordningen er tiltænkt mindre etageejendomme uden en egentlig vicevært. Ordningen funger sådan, at ejendommen får materiel til batterier og sparepærer. Dette materiel placeres på et fælles areal og benyttes løbende af alle ejendommens beboere i fællesskab. 

Det nye ved ordningen er at I kan få leveret 3, 5, 7 eller 10 røde kasser til jeres kemikalier.

Disse kasser skal også placeres på et fælles areal, som alle beboere har adgang til. Kasserne til kemikalier bruges ved, at den enkelte husstand tager en af de røde kasser og lægger sine kemikalier i kassen, lukker den og skriver navn på. 

Når materiellet til sparepærer og batterier og beholderne til kemikalier er ved at være fyldt op, skal ejendommen anmode om afhentning af det farligt affald på kommunens hjemmeside. Kommunens renovatør vil da hente batterierne og sparepærerne, samt ombytte de fyldte røde kasser til kemikalier med nogle nye tomme kasser.

De røde kasser til kemikalier har målene 31 * 39 * 28 cm. 

Rød kasse til farligt affald

Tilmeld dig ordningen og bestil det antal kasser, du ønsker

"Viceværtordning for afhentning af farligt affald"
Gladsaxe Kommune tilbyder afhentning af farligt affald fra alle etageboliger og andre samlede bebyggelser, såfremt de er tilmeldt ordningen.

Ordning er tiltænkt større ejendomme eller boligselskaber, der har en vicevært eller en affaldsansvarlig.

Ordningen indebærer et godkendt sted til et skab til farligt affald og til en beholder til maling. Derudover kræver ordningen en vicevært, der tager mod det farlige affald fra beboerne.

Viceværten skal have deltaget i kommunens 6 timers kursus i "Håndtering af farligt affald og brandslukning. Kurser afholdes 1-2 gange om året. Tilmelding til / forespørgsel om næste kursus samt tilmelding til ordningen skal ske på affald@gladsaxe.dk.

Har du deltaget i kurset og er tilmeldt ordningen kan du få hentet det farlige affald ved at gå ind på gladsaxe.dk/affaldmedlogin. Husk, du skal have et login af Miljøafdelingen.

Se vejledning til hvordan du bestiller afhentning af farligt affald i RenoWeb

 

Plakat om håndtering af farligt affald kan du bestille hos Miljøafdelingen eller hente ned her:

I Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling kan du få en batteriboks til opstilling i etageejendomme og andre beboelsestyper med fælles arealer.

Batteriboks

Batteriboksen kan anvendes både med og uden håndtag. Boksen er velegnet til ophængning på en væg i for eksempel vaskeriet, i opgangen, på viceværtens kontor eller i et affaldsskur.

Viceværten skal selv tømme boksen efter behov. Kommunen henter batterierne i en af de ovenstående ordninger.

Din vicevært/affaldsansvarlig kan bestille batteriboksen til afhentning på affald@gladsaxe.dk. I mailen skal følgende oplysninger fremgå;

  • Navn på den affaldsansvarlige 
  • Ejendomsnavn og-nummer 
  • Ønskede antal
  • Om I er med i kommunens vicevært ordning for farligt affald  

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback