Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Pædagogiske rammer, tilsyn og sikkerhed Tilsyn i dagtilbud

Tilsyn i dagtilbud

I januar 2022 trådte en justering af Dagtilbudsloven i kraft, som indeholder et styrket tilsyn med dagtilbud og tydelige lovkrav med minimumstandarder til det kommunale tilsyn med dagtilbuddene. På baggrund af den nye lovgivning, og med inddragelse af egne erfaringer i Gladsaxe Kommune, beskrives her rammen for tilsyn på Dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune med virkning fra maj 2022.

Høj kvalitet i dagtilbud er helt centralt, når børn skal have de bedste muligheder i livet. Kvaliteten af dagtilbud har betydning for børnenes liv både på kort og langt sigt, og tilsyn på dagtilbud er med til at understøtte og udvikle på kvaliteten med fokus på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med børnene i fokus.

Dette billede viser en grafisk repræsentation af den nye lovgivning for tilsyn i dagtilbud, organiseret som en cirkulær procesmodel. Modellen har et centralt sekskantet ikon mærket "BØRNEHUS" og er omgivet af tolv segmenter, der repræsenterer forskellige faser eller aspekter af tilsynsprocessen, nummereret fra 1 til 12. Hver fase har en beskrivende titel og yderligere information om aktiviteter eller hensyn inden for den fase. For eksempel ses "Skærpet tilsyn når det er relevant" flere gange langs ydersiden af cirklen, hvilket antyder, at dette kan anvendes i forskellige faser. Yderligere, der er pile, som indikerer retningen af processen og forbindelser mellem de forskellige faser.

Dagtilbudsloven beskriver ikke, hvor ofte kommunerne skal føre tilsyn i dagtilbuddene, men det beskrives dog, at der som minimum hvert andet år skal offentliggøres en tilsynsrapport for alle børnehuse og den kommunale dagpleje.

I Gladsaxe Kommune tilrettelægges tilsynene fleksibelt, så der eksempelvis er mulighed for at variere mellem forår og efterår. Der vil dog højest gå to år mellem et anmeldt og et uanmeldt tilsyn i et børnehus, og der vil maksimalt gå fire år mellem de anmeldte tilsyn i et børnehus. Oftest vil der nærmere være tale om tre et halvt år mellem de anmeldte tilsyn i et børnehus, ligesom der også kun kan være et til halvandet år imellem et anmeldt og et uanmeldt tilsyn. Børne- og dagplejehusene vil skiftevis få anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

 

Læs mere om

Ramme for tilsyn på dagtilbudsområdet
Børne- og Skolepolitik
Læringsbibliotek i dagtilbud
Dagtilbudsstrategien
Sprogstrategi for dagtilbud

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback