Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Pædagogiske rammer, tilsyn og sikkerhed De pædagogiske rammer

De pædagogiske rammer

Børnehusene i Gladsaxe Kommune er opdelt i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede børnehuse. Dagtilbuddene er inddelt i ni geografiske områder. For at understøtte og fastholde kvaliteten i det pædagogiske arbejde har hvert område en områdeleder.

I alle børnehuse vil dit barn blive mødt med et barne- og læringssyn, der tager udgangspunkt i, at dit barn er aktivt lærende gennem legen. Vi understøtter dit barns læring og udvikling ved at arbejde efter den samme faglige ramme med planlagte og strukturerede aktiviteter.

Er dit barn i dagtilbud i Gladsaxe Kommune vil det hver dag få frokost og mellemmåltider formiddag og eftermiddag.

Fælles faglig ramme

Børn lærer og udvikler sig gennem leg. Det sætter vi i centrum i dagtilbud i Gladsaxe Kommune. Vi ønsker at give dit barn mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Det betyder, at alle dagplejere og dagtilbud arbejder efter den samme faglige ramme, hvor dagplejere og pædagoger planlægger, hvilke aktiviteter, der bedst understøtter dit barns læring og udvikling.

I Gladsaxe Kommunes dagtilbud arbejdes der med afsæt i en fælles faglig ramme; Didaktisk Anvendt Pædagogik. Det betyder at pædagogerne synligt har intentioner på børnenes vegne, at de tager kontinuerligt stilling til hvad børnene skal lære sig sammen med børn og voksne. Børn skal have mulighed for at lære mere, og at udvikle sig og dannes i et socialt samspil med andre. Det sker i en sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Sammen med forældrene har dagtilbuddet et fælles ansvar for at skabe helhed og sammenhæng i barnets liv.

Den pædagogiske læreplan jævnfør dagtilbudslovens §8 udgør rammen for dagtilbuddets arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Udvikling af sproget

Fra forskningen ved vi, at børns sproglige kompetencer er afgørende for deres mulighed for at lære. Forskning viser, at børns tidlige udvikling og færdigheder forudsiger senere færdigheder, herunder hvordan børn klarer sig i skolen. Sproglige, kognitive, sociale og personlige kompetencer tidligt i livet øger børns muligheder for at deltage i fællesskaber.

Gladsaxe Kommunes dagtilbud styrker alle børns sproglige udvikling gennem understøttelse af det sproglige læringsmiljø, forældresamarbejdet og indsatsen ”Fælles ansvar for barnets læring”, kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og via det tværfaglige samarbejde.

Sprogstrategiens mange elementer udgør tilsammen et godt sprogligt læringsmiljø for alle børn.

Børn og unge former fremtiden

Gladsaxe Kommunes Børne- og Skolepolitik bygger på en ambition om, at børn og unge trives med og i livet og at de får mulighed for at realisere deres potentialer og blive så dygtige, som de kan.

Så alle har lige muligheder for at lykkes.

Børne- og Skolepolitikken retter sig mod det hele børne- og ungeliv for alle børn og unge i Gladsaxe. For det gode børne- og ungeliv sætter vi fokus på, ved at børn og unge vokser op i tryghed og med en tro på, at de gør en forskel i deres liv og i den fremtid, som de er med til at forme. I Gladsaxe Kommune ønsker vi, at børn og unge trives, lærer og deltager i fællesskaber.

Tilsyn i dagtilbud

Børne- og Kulturforvaltningen fører, på vegne af Gladsaxe Kommunes Byråd, tilsyn med alle kommunens dagtilbud. Kommunens tilsyn foregår på to måder, dels ved det løbende faglige tilsyn og dels i form af strukturerede og systematiske tilsyn.

 

Læs mere om

Børne- og Skolepolitik
Læringsbibliotek i dagtilbud
Tilsyn i dagtilbud
Dagtilbudsstrategien
Sprogstrategi for dagtilbud

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback