Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Mit barn er startet i dagtilbud Dagtilbudsrådet

Dagtilbudsrådet

Dagtilbudsrådet er et rådgivende organ for kommunens dagtilbudsområde.

Dagtilbudsrådet består af formændene fra forældrebestyrelserne, og dagplejens bestyrelse og et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra de selvejende institutioners bestyrelse samt to repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i dagtilbuddene, en repræsentant udpeget af områdeledergruppen samt hele Børne- og Undervisningsudvalget.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er formand for Dagtilbudsrådet.

Dagtilbudsrådets formål og opgaver er, at:

  • Formidle og sikre samarbejdet mellem Børne- og Undervisningsudvalget, den kommunale administration og dagtilbuddenes brugere og ansatte.
  • Drøfte kommunens overordnede og fremtidige Børne- og Skolepolitik.
  • Drøfte planforslag af betydning for dagtilbuddene.
  • Drøfte generelle pædagogiske forhold.
  • Afgive udtalelser i sager, som forelægges det af Byrådet.

Medlemmer af dagtilbudsrådet

I perioden fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2025.

Dagtilbud:
Områdeinstitution Grønnemose: Yasmin Ramadan
Områdeinstitution Mørkhøj/Enghavegård: Tanja Koefoed 
Områdeinstitution Søborg: Ask Illum Jessen
Områdeinstitution Vadgård: Anette Damgaard Skrumsager
Områdeinstitution Buddinge: Sara Rosenlund Jacobsen
Områdeinstitution Stengård: Christina Seit Langelo
Områdeinstitution Skovbrynet: Signe Vogler
Områdeinstitution Bagsværd: Bolette Bodeholt
Områdeinstitution Gladsaxe: Jannik Kristensen
Selvejende institutioner: Ninett Christensen
Dagplejen i Gladsaxe: Karen Olsen

Områdeledergruppen:
Områdeleder - Marianne Milbo, Mørkhøj/Enghavegård


To repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer:
Karina Marcher Holm, BUPL
Brian Møllepovl, FOA


Børne- og Undervisningsudvalget
Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti, formand
Katrine Skov, Socialdemokratiet
Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet
Christina Rittig Falkberg Radikale Venstre
Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten
Lars Abel, Gladsaxe SocialKonservative
Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti
Astrid Søborg, Venstre
Camilla Friis, Venstre

Tilforordnede fra forvaltningen:
Thomas Berlin Hovmand, Børne- og Kulturdirektør
Margit Gleerup, Dagtilbudschef
Betina Larsen, Souschef for Dagtilbud
Annemari Fagerlund, Sekretær for Dagtilbudsrådet

 

Mødedatoer i Dagtilbudsrådet:
Tirsdag den 5. november 2024, klokken 18.00 til 21.00.

Fællesmøde Dagtilbudsrådet og Skolerådet:
Onsdag den 6. marts 2024, klokken 18.00 til 21.00.

 

Referater

2024

Referat af fællesmøde 6. marts 2024

Bilag til fællesmøde 6. marts 2024

Inspiration fra Børns Vilkår om skærmtid for børn.

2023

Referat fra møde i Dagtilbudsrådet 24. oktober 2023

Referat fra fællesmøde 20. juni 2023

Bilag til referat fra fællesmøde 20. juni 2023

Referat fra møde i Dagtilbudsrådet 14. april 2023

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback