Skip til hoved indholdet

Byplanlægning

Byplanlægning sætter fokus på, hvordan arealer i kommunen anvendes.

Staten ved Miljøministeren står for den overordnede landsplanlægning, der fastlægger rammer for kommunernes planlægning, og kommunerne vedtager kommune- og lokalplaner.

Kommuneplanen dækker hele kommunens område og fastlægger en overordnet struktur for kommunen for eksempel, hvor der må være boliger, erhverv, skoler, grønne områder m.v. Herudover fastlægger kommuneplanen retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Lokalplanerne fastsætter konkrete bestemmelser for mindre områder, som er bindende for grundejerne. Det kan være bestemmelser om anvendelse f.eks. bolig, erhverv eller center eller bestemmelser om bygningshøjder, adgangsveje, parkering, friarealer mv.

Alle planer sendes i offentlig høring inden de vedtages af Byrådet.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback