Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Byplanlægning Detailhandel

Detailhandel

Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle lokalt.
Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Gladsaxe Kommune. Analysen viser, at detailhandlen i kommunen har tabt styrke siden seneste analyse i 2014, og at butikkerne har væsentligt lavere omsætning, end kundegrundlaget berettiger til. Analysen tegner et billede af en forstad, der er underforsynet med butikker og med generelt lidt slidte handelsstrøg.

Du kan se de to analyser fra henholdsvis 2017 og 2014.

Detailhandelsanalyser

Detailhandlen i Gladsaxe Kommune er kortlagt i en analyse gennemført fra juli til oktober 2017 af Cowi A/S. Analysen rummer bl.a. en kortlægning af samtlige butikker, deres omsætning, og areal i hele kommunen. Den rummer også en række andre kortlægninger, beregninger og vurderinger af detailhandlens styrke og udviklingsmuligheder.

Gladsaxe Kommune er tæt bebygget, og der er politisk ønske om at styrke de eksisterende handelssteder i kommunen. Dermed er fortætning og kvalitetsløft i de eksisterende handelsområder vejen frem. Analysen kommer med en række konkrete forslag til, hvordan dette kan ske.

Analysen er lavet, så den kan sammenlignes med to tidligere analyser i 2014 og 2008. Resultaterne viser, at detailhandlen i Gladsaxe har tabt konkurrencekraft, men har en styrkeposition inden for særlig pladskrævende varer.

Gladsaxe Kommune har fået gennemført en detailhandelsanalyse af alle kommunens butikker.

Undersøgelsen er foretaget af ICP - Institut for Centerplanlægning - og er en opdatering af kommunens hidtidige rapport fra 2008.

Rapporten indeholder analyser og anbefalinger til detailhandelens udvikling i Gladsaxe.

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback