Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Opgaveudvalg (§ 17, stk. 4 udvalg)

Opgaveudvalg (§ 17, stk. 4 udvalg)

Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Vi kalder § 17 stk. 4 udvalg for opgaveudvalg.

Et opgaveudvalg er tænkt som et forum, som Byrådet frit kan sammensætte, så de fornødne kompetencer bringes sammen. I disse udvalg kan medlemmerne være sagkyndige, græsrødder, borgere, virksomhedsledere med viden om eller interesse for et specifikt område. Her behøver der altså ikke sidde byrådsmedlemmer. Et opgaveudvalg vil oftest bestå af både borgere og politikere, og i nogle tilfælde også af ansatte fra kommunens administration.   

Et opgaveudvalg kan ikke træffe beslutninger, men kan rådgive de politiske udvalg, eller udføre forberedende arbejde, f.eks. undersøge noget konkret eller komme med ideer til noget bestemt.    

Udvalgene vil i deres natur oftest fungere i en begrænset periode. Dette skyldes, at de typisk oprettes for at håndtere et bestemt problem eller understøtte en bestemt proces.

Nuværende opgaveudvalg

Opgaveudvalg - Boliger - Ringbo

Tidligere opgaveudvalg

I årene 2017-2021 havde Gladsaxe Kommune tre opgaveudvalg, Opgaveudvalg om Vores Mørkhøj 2025, Opgaveudvalg om anlæg af Letbanen og Opgaveudvalg om pleje- og demensboliger og hjemmepleje. De har alle afsluttet deres arbejde.

Opgaveudvalg om Vores Mørkhøj 2025 arbejdede med at styrke sammenhængskraften i Mørkhøj. Det gjorde man ved at understøtte konkrete projekter i bydelen og borgernes engagement og initiativer i Mørkhøj og udvikle en fælles fortælling/vision for Mørkhøj 2025. Opgaveudvalg om anlæg af Letbanen arbejdede med dialog og samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder i forbindelse med etablering af letbanen. Opgaveudvalg om pleje- og demensboliger og hjemmepleje arbejdede med at idéudvikle og producere et katalog med anbefalinger til, hvordan kvaliteten på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeplejen kan forbedres og fastholdes. 

Du kan læse mere om de tidligere udvalgs præcise opgaver og sammensætning under Opgaveudvalg om Vores Mørkhøj 2025, Opgaveudvalg om anlæg af Letbanen og Opgaveudvalg om pleje- og demensboliger og hjemmepleje.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback