Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Opgaveudvalg om Vores Mørkhøj 2025

Opgaveudvalg om Vores Mørkhøj 2025

Gladsaxe Byråd vedtog 29. januar 2020 at nedsætte et opgaveudvalg, der skal arbejde med at udvikle Mørkhøj. Samtidig vedtog man et kommissorium for udvalgets arbejde.

Opgaveudvalgets funktionsperiode løber fra 1. februar 2020 til opgaveudvalget har udført sine opgaver, dog senest udgangen af 2021.

Du kan læse mere om opgaveudvalgets baggrund, formål, og opgaver i udvalgets kommissorium.

Formål:

 • Styrke sammenhængskraften i Mørkhøj
 • Understøtte konkrete projekter i bydelen
 • Understøtte borgernes engagement og initiativer i Mørkhøj
 • Identificere styrker og muligheder i Mørkhøj
 • Udvikle en fælles fortælling/vision for Mørkhøj 2025

Opgaver:

Opgaveudvalget har både nogle fastlagte opgaver og mulighed for at arbejde med konkrete temaer, som udvalget selv vælger.

Fastlagte opgaver

 • Udvikling af byrummet og en legeplads ved Ilbjerg Allé
 • Udvikling af et kultur- og musikmiljø på det gamle Blågård Seminarium, som Gladsaxe Kommune har overtaget

Valgfrie temaer og projekter

Opgaveudvalget vælger udover de faste projekter selv en række relevante temaer og projekter som de vil arbejde med. Med afsæt i temaerne kan opgaveudvalget tage initiativ til at igangsætte konkrete initiativer i samarbejde med relevante aktører i området og/eller de kan arbejde med anbefalinger til udvikling på længere sigt.

Opgaveudvalget består af 11 medlemmer, heraf tre Byrådsmedlemmer samt medlemmer med en række kompetencer, herunder borgere, der har kendskab til livet i Mørkhøj som småbørnsfamilier, familier med skolebørn, unge og ældre/gamle, borgere, som har tilknytning til kultur-, fritids- og foreningslivet i Mørkhøj. Udvalget er besat, så der er medlemmer fra forskellige geografiske områder af Mørkhøj.

 • Serdal Benli (F), formand
 • Tom Vang Knudsen (A)
 • Klaus Kjær (O)
 • Anna Valgren
 • Tanja Koefoed
 • Preben Christiansen
 • Torben Nielsen
 • Stine Frisk Fredslund
 • Christina Degnebolig Hansen
 • Tina Henriette Andersen
 • Michala Forsberg

Det er opgaveudvalgets formål og opgave, at etablere et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Mørkhøjs borgere, og samtidig udvikle stærke partnerskaber med interessenter og andre ildsjæle. Samarbejdet skal bidrage positivt til en levende bydel igennem aktiviteter, fællesskaber, samt udnyttelse og udvikling i byrummet.

Læs mere om Gladsaxestrategien her.

Læs mere om GladsaxeLiv her.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback