Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Økonomi Budget og regnskab

Budget og regnskab

Her kan du læse om budgetter og regnskaber. Budgettet sætter rammen for hvor mange penge Gladsaxe må bruge på de forskellige opgaveområder i de kommende år.

Sådan foregår budgetprocessen

Opstart

Budgetprocessen starter med, at Økonomiudvalget vedtager retningslinjer (budgetcirkulære) og tidsplan for budgetprocessen.

Opstart

Budgetprocessen starter med, at Økonomiudvalget vedtager retningslinjer (budgetcirkulære) og tidsplan for budgetprocessen.

Fagudvalgenes budgetbidrag

Ultimo maj/primo juni giver fagudvalgene deres bidrag til budgetprocessen ud fra de rammer, som Økonomiudvalget har sat. Budgetbidragene indeholder blandt andet eventuelle ønsker til nye indsatser og for forslag til finansiering.

Fagudvalgenes budgetbidrag

Ultimo maj/primo juni giver fagudvalgene deres bidrag til budgetprocessen ud fra de rammer, som Økonomiudvalget har sat. Budgetbidragene indeholder blandt andet eventuelle ønsker til nye indsatser og for forslag til finansiering.

Borgmesterens forslag til budget

Borgmesteren offentliggør hendes forslag til budget for det kommende år 3. tirsdag i august.

Borgmesterens forslag til budget

Borgmesteren offentliggør hendes forslag til budget for det kommende år 3. tirsdag i august.

Gladsaxedagen

Borgmesteren præsenterer sit forslag til budget for borgerne på Gladsaxedagen.

Gladsaxedagen

Borgmesteren præsenterer sit forslag til budget for borgerne på Gladsaxedagen.

1. behandling

Byrådet har 1. behandling af borgmesterens forslag til budget. Det foregår i Byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

1. behandling

Byrådet har 1. behandling af borgmesterens forslag til budget. Det foregår i Byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Forhandlinger

Repræsentanter for alle partier deltager i forhandlingsmøder om det kommende budget. Forhandlingsmøderne er fortrolige.

Forhandlinger

Repræsentanter for alle partier deltager i forhandlingsmøder om det kommende budget. Forhandlingsmøderne er fortrolige.

Budgetaftale

Forhandlingerne afsluttes med, at partierne indgår en aftale om det kommende års budget.

Budgetaftale

Forhandlingerne afsluttes med, at partierne indgår en aftale om det kommende års budget.

2. behandling

Byrådet har 2. behandling af budgetforslaget (som er lig den budgetaftale, som er indgået). Her bliver budgettet endeligt vedtaget.Partier, som eventuelt ikke indgår i budgetaftalen, har mulighed for at stille ændringsforslag. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

2. behandling

Byrådet har 2. behandling af budgetforslaget (som er lig den budgetaftale, som er indgået). Her bliver budgettet endeligt vedtaget.Partier, som eventuelt ikke indgår i budgetaftalen, har mulighed for at stille ændringsforslag. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Læs de seneste budgetter og regnskaber nedenfor

Hvert år vedtager politikerne et budget, som gælder for det kommende år. Vedtagelsen af budgettet er en forudsætning for, at der er midler til driften af de mange forskellige opgaver, som kommunen varetager.  I budgetpublikationen kan du læse om nye indsatser og aktiviteter, og om hvordan budgettet kobler sig til de strategiske målsætninger for udviklingen i Gladsaxe, som Byrådet har vedtaget.

2023:

Læs Budget 2023
Læs Budgetaftale 2023-2026

2022:

Læs Budget 2022
Læs Budgetaftale 2022-2025
Printvenlig udgave af Budget 2022

2021:

Læs Budget 2021
Læs Budgetaftale 2021-2024
Printvenlig udgave af Budget 2021

2020:

Læs Budget 2020
Læs Budgetaftale 2020-2023
Printvenlig udgave af Budget 2020

Kommunens regnskab præsenteres i årsrapporten. Her kan du læse om årets økonomiske resultat og følge udviklingen i de strategiske målsætninger for Gladsaxe, som Byrådet har vedtaget. Årsrapporten offentliggøres hvert år ultimo maj.

2022:

Læs Årsrapport 2022

2021:

Læs Årsrapport 2021
Læs Årsrapport 2021 bilagssamling

2020:

Læs Årsrapport 2020
Læs Årsrapport 2020 bilagssamling
Printvenlig udgave af Årsrapport 2020

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback