Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Veje og trafik Cykeltrafik

Cykeltrafik

Cykeltrafik i Gladsaxe

Læs om de initiativer, som kommunen har taget, og er i gang med, for at skabe bedre forhold for cyklisterne. Der er både initiativer, der handler om at skabe gode og sikre cykelforbindelser i byer og initiativer, der skal være med til at motivere dig til at tage lidt flere ture på cykel frem for i bil.

Gladsaxe cykler

Gladsaxe Kommune er en god by at cykle i, og kommunen blev i 2016 udnævnt til Årets Cykelkommune af Cyklistforbundet. I den Nationalcyklistundersøgelse Gladsaxe scorer Gladsaxe også højt på tilfredshed blandt kommunens cyklister - og det motiverer os til at blive endnu bedre. Der er nemlig store fordele ved at cykle, ikke kun for kommunen, men også for dig som borger. En tur på cyklen kan give dig mere energi, den kan være din vej til et bedre helbred og til en bedre økonomi. Og jo flere der opdager fordelen ved at cykle, des mere vil det gavne miljøet og reducere trængsel i og støj fra trafikken.

Gladsaxe Kommune har siden begyndelsen af 90’erne haft et særligt fokus på at værne om de bløde trafikanters sikkerhed. Siden 1990 har kommunen anlagt cykelstier på et stort antal veje i Gladsaxe. Det betyder, at samtlige større veje samt de kommunale trafikveje i dag har cykelstier på begge sider, og mange af fordelingsvejene enten har fået cykelstier eller cykelbaner. På hovedparten af trafikvejene må bilister køre max 50 km/t, mens der er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på fordelingsvejene og enten 40 km/t eller 30 km/t på stort set alle lokale boligveje. De fleste af boligvejene er desuden forsynet med fartbump.

Samlet set ligger ca. 75 procent af det kommunale vejnet i 40 km/t eller 30 km/t lav-hastighedszoner. Det gør Gladsaxe til en national foregangskommune på dette felt.

Markant reduktion af cyklistuheld

Der har siden midten af 80’erne og frem til i dag været en reduktion på 80-90 procent i antallet af personskadeuheld med cyklister på kommunevejene i Gladsaxe ifølge politiets registreringer. De mange cykelstier og trafiksaneringer har virket og givet markante resultater.

Læs mere om Gladsaxe Kommunes indsats for bedre trafiksikkerhed i Trafiksikkerhedsplan 2023.

Ruter for supercykelstier

Ruterne i Gladsaxe Kommune er

  • Farumruten (Farumruten går fra Farum via Frederiksborgvej - Hillerødmotorvejen – Hareskovvej – Frederikssundsvej – Nørrebrogade)
  • Vandledningsruten (som går via Buddingevej – Vandledningstien - Høje Gladsaxe Vej - Ruten - slutter ved Vestvoldruten)
  • Ring-3-ruten
  • Ring-4 ruten
  • Initiativ til ny rute fra Bagsværd til City

Ring 3 Ruten

Gladsaxe Kommune har taget initiativ til at der bliver etableret en Supercykelsti langs med Ring 3 samtidig med, at letbanen bliver anlagt i perioden 2018-2023.

Initiativ til ny rute fra Bagsværd til City

Gladsaxe Kommune er en aktiv part i samarbejdet omkring supercykelstierne. Af de oprindeligt fire planlagte ruter gennem Gladsaxe er Farumruten, Vandledningsruten og Ring 4 Ruten blevet realiseret og indviet. Ring 3 Ruten er finansieret og planlagt udført samtidigt med letbanen langs Ring 3. Gladsaxe har desuden taget initiativ til at få optaget en ny rute på hovedgadestrækningerne fra Bagsværd og Søborg til City. 

Svaleruten er en natur-, kultur- og oplevelsesrute. Det er en sammenhængende cykelsti-ring på ca. 28 km, der har forbindelse til cykelruter udenfor kommunen.

Ruten løber ad eksisterende cykelstier og trafiksanerede veje vekslende mellem by- og boligområder og park- og naturområder. 
Undervejs på ruten er der mulighed for at opleve 45 turmål, blandt andet parker, naturområder, fortidsminder, bygningsværker, kunst i byen og meget mere.

Læs om Svalerutens turmål med historiske og nutidige fotos.

Afmærkning af Svaleruten

Udgangspunktet er Buddinge rundkørsel. Derfra kan man følge ruten rundt i Gladsaxe enten med uret ned ad Søborg Hovedgade eller mod uret ad Buddinge Hovedgade.

Svaleruten er afmærket med et blåt cirkulært svalesymbol på hvid baggrund.
For hver 500 meter er der angivet en kilometervisning. Kilometreringen starter ved Buddinge Rundkørsel og forløber med uret rundt på den knap 28 km lange rute.

Udover kilometerangivelserne, er der lavet markeringer ved vejkryds eller lign., hvor der er retningsændringer på ruten.

Afmærkning af ruten er udført på store dele af ruten, men der mangler afmærkning i Smør- og Fedtmosen, Bøndernes Hegn (Statsskoven), Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

 

Læs mere om

Trafik og Mobilitetsplan 2023

Supercykelstier.dk

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for skoler 2021

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for skoler 2021 - Udviklingsanalyser

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for skoler 2021 - Skolespecifikke analyser

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback