Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Veje og trafik Trafik og Mobilitetsplan

Trafik og Mobilitetsplan

Trafik- og Mobilitetplanen spiller sammen med Strategi for grøn omstilling

For at forbedre den grønne mobilitet i Gladsaxe har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet en Trafik- og Mobilitetsplan, som blev godkendt af Byrådet 24. april 2024.
Trafik- og Mobilitetsplanen giver et overblik over kommunens nuværende og fremtidige trafik- og mobilitetsudfordringer og sætter rammen for udviklingen af bæredygtig trafik og mobilitet i Gladsaxe.
Udgangspunktet for den nye Trafik- og Mobilitetsplan er målsætningen fra Strategi for grøn omstilling.

Målene for trafikken i Gladsaxe 2030, ifølge Strategi for grøn omstilling:

  • Andelen af cykelture skal øges med 25 procent
  • Antal kørte kilometer i bil i Gladsaxe – inklusive den gennemkørende – skal falde med 10 procent

I de kommende år vil der være meget arbejde med trafik i kommunen, da flere store projekter som letbanen, kloakseparering og fjernvarmen alle kommer til at påvirke vejene og trafikken i kommunen. Alt dette giver anledning til nytænkning inden for trafik og mobilitet i Gladsaxe Kommune.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede den 4. september 2023, at sende udkastet til Trafik- og Mobilitetsplan til offentlig høring.

Trafik- og Mobilitetsplanens 4 mobilitetsprincipper

Vi vender trafikhierarkiet om

Fokus på at prioritere fodgængere, cyklister og kollektiv transport højere. Indførelse af boligøer og tiltag som hastighedsnedsættelser og ensretninger for at skabe bedre forhold for bløde trafikanter.

Vi tilbyder attraktiv bæredygtig transport

Understøttelse af kollektiv trafik og letbane samt lette kombinationsrejser mellem forskellige transportmidler. Mikromobilitetstiltag som delecykler og el-løbehjul samt god cykelparkering ved trafikknudepunkter.

Vi styrker forbindelserne

Fokus på udvikling af stiforbindelser og gode forbindelser til kollektiv transport. Skabelse af attraktive og oplevelsesrige byrum for fodgængere og cyklister gennem trafikale knudepunkter, cykelstier og supercykelstier.

Vi skaber bedre mobilitetsadfærd

Fremme af bæredygtig mobilitetsadfærd ved at samarbejde med erhvervslivet. Tiltag som cykelfaciliteter, samkørsel, offentlig transport og incitamenter til ansatte. Initiativer på Gladsaxe Rådhus for at fremme cykling og offentlig transport.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback