Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Veje og trafik Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan

Introduktion til Trafiksikkerhedsplan 2023

Trafiksikkerhedsplanen beskriver hvordan indsatsen for trafiksikkerhed skal prioriteres over de kommende år. Prioriteringen er udarbejdet på baggrund af færdselsdata, uheldsanalyse og en stor borgerundersøgelse hvor over 2.000 borgere meldte over 4.000 strækninger og lokaliteter ind.

Trafiksikkerhedsplanen peger på flere forskellige indsatsområder, hvor der skal arbejdes med at forbedre trafiksikkerheden i Gladsaxe. Trafiksikkerhedsplanen er ikke en konkret plan for realisering, idet der ikke er foretaget en prioritering mellem de enkelte indsatsområder, men planen vil være grundlag for Gladsaxe Kommunes arbejde med trafiksikkerhed.

Den nye trafiksikkerhedsplan har følgende indsatsområder: 

  • Skoler: Trygge og sikre ankomstzoner samt trygge og sikre stier og veje til skole.

  • Lavere hastighed: Hastigheder væsentligt over den skiltede hastighed skal begrænses. Derudover vil Gladsaxe Kommune arbejde for at få en maksimal hastighed på 50 km/t på vejene i kommunen, samt arbejde for at få sænket hastigheden på motorvejene omkring kommunen til 80 km/t.

  • Trafikforbedringer og udpegede lokaliteter: I forbindelse med større anlægsprojekter herunder kloakseparering, skal der tænkes i trafikforbedringer. Derudover vil der være særligt fokus på de 20 udpegede projekter, hvor trafikale forhold skal forbedres.

  • Adfærd og kommunikation: Påvirkning af den trafikale adfærd og god kommunikation om de trafikale forhold.

I forlængelse af trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en handleplan, som udpeger og prioriterer projekter fra trafiksikkerhedsplanen, som By- og Miljøforvaltningen skal arbejde med de kommende år.

Har du spørgsmål til planen eller til trafiksikkerhed generelt, så kan du skrive til veje@gladsaxe.dk.

Byrådet vedtog ny trafiksikkerhedsplan udarbejdet af By- og Miljøforvaltningen den 24. maj 2023.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback