Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Unge Bo for dig selv Søger du en lejebolig? Kortere ventetid - Fleksibel udlejning

Kortere ventetid - Fleksibel udlejning

Hvis du er studerende, har arbejde, er senior og opfylder bestemte kriterier, har du måske større chancer for at få en lejlighed, i Høje Gladsaxe eller Værebro Park.

Gladsaxe Kommune har indgået særlige aftaler, kaldet fleksibel udlejning, med nogle af boligorganisationerne. Aftalerne betyder, at de skal udleje dele af eller alle de ledige boliger ud fra andre kriterier end ventelisten.

Alle boligorganisationerne i Høje Gladsaxe udlejer boliger efter en såkaldt fleksibel venteliste. Du kan komme i betragtning til en bolig, hvis du lever op til ét af nedenstående krav.

Regler for Høje Gladsaxe

Er du enlig, skal du have fuldtidsarbejde (37 timer om ugen)
Er i et par skal én af jer have fuldtidsarbejde (37 timer om ugen) eller I skal hver især arbejde minimun 25 timer om ugen. 
Du skal have haft dit arbejde i minimum  6 måneder før du kan få tilbudt en lejlighed. Er du nyuddannet, kan boligorganisationen undtagefra kravet om  6 måneders arbejde. 

Arbejder du indenfor et overenskomstområde, hvor timetallet er lavere end 37 timer, er det overenskomstens timetal, der gælder ved vurderingen af arbejdsmarkedstilknytningen. Som par betragtes ægtefæller, samt personer i papirløse samlivsforhold, hvor I kan dokumentere en varighed af samlivet i minimum 1 år.

Boligorganisationerne kræver dokumentation for, at du opfylder kravene, for eksempel ansættelseskontrakt, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.

Er du under uddannelse, kan du komme på den fleksible venteliste. Du skal opfylde følgende krav:

Du studerer ved en SU-berettiget uddannelse (fuldtidsuddannelse) eller har en uddannelsesaftale (lærekontrakt),
Hvis du er studerende, og dine forældre bor i Høje Gladsaxe, har du fortrinsret for andre studerende. Dette gælder kun, hvis du flytter direkte fra dine forældres lejlighed til egen lejlighed.

Boligorganisationerne kræver dokumentation for, at du opfylder kravene for eksempel uddannelsesaftale, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.

Er du eller ét af husstandens medlemmer fyldt 55 år, og har husstanden hidtil boet i Gladsaxe Kommune, kan du/I skrives op på den fleksible venteliste. Man skal have fast bopæl i Gladsaxe Kommune.

Boligorganisationerne kræver dokumentation for, at du opfylder kravene for eksempel ansættelseskontrakt, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.

Alle boligorganisationerne i Høje Gladsaxe er tilknyttet aftalen – find mere information om boligorganisationerne.

Indenrigs- og boligministeriet har indført en områdekategori for boligområder med risiko for at blive udsatte. De betegnes forebyggelsesområder, hvor kommuner og boligorganisationer skal sætte yderligere ind.

I Gladsaxe Kommune er følgende steder forebyggelsesområder: Værebro Park og Pileparkerne

Gladsaxe Kommune har på den baggrund indgået særlige aftaler, kaldet fleksibel udlejning, med nogle af boligorganisationerne. Aftalerne betyder, at boligorganisationerne skal udleje dele af eller alle de ledige boliger ud fra andre kriterier end ventelisten.

Boliger i forebyggelsesområdet bliver udlejet på følgende vis:

 • 25% kommunal anvisning
 • 75% obligatorisk fleksibel udlejning

Boliger i forebyggelsesområdet bliver udlejet på følgende vis:

 • 25% kommunal anvisning
 • 75% obligatorisk fleksibel udlejning

Den kommunale anvisning må ikke anvises til boligsøgende, hvor ét medlem af husstanden:

 • Er dømt for et strafbart forhold og inden for seneste seks måneder er blevet løsladt.
 • Indenfor de seneste seks måneder har fået sin lejebolig ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden.
 • Ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske økonomiske samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution.

eller

 • I seks sammenhængende måneder har modtaget integrationsydelse/ en tilsvarende fremtidig ydelse, eller i de seneste to sammenhængende år har modtaget kontanthjælp.

Kriterierne for fleksibel udlejning i forebyggelsesområdet er som følgende:

Beskæftigelse

For enlige boligsøgende gælder et krav om beskæftigelse på min. 31 timer om ugen for den boligsøgende og for par gælder et krav på enten

 • beskæftigelse på min 31 timer for en person, eller
 • beskæftigelse på min 25 timer ugentlig pr person.

Uddannelse

Er boligsøgende under uddannelse, skal boligsøgende være optaget på en fuldtidsuddannelse, der enten er SU berettiget eller løn i uddannelsesperioden.

Indkomst

Boligsøgende skal have en bruttoindkomst på mere en 300.000 kr. årligt.

Seniorer

Personer fyldt 65 år, der samtidigt fra flytter anden bolig i Gladsaxe kommune.

Boligsøgende par

For boligsøgende par, skal begge parter opfylde mindst én af de obligatoriske kriterier. Det behøver ikke at være samme kriterie, da det kan kombineres.

Du kan læse en uddybelse af kriterierne her.

Reglerne er gældende for følgende afdelinger i Pileparkerne:

 • Afd. Pileparken l
 • Afd. Pileparken ll
 • Afd. Pileparken lll
 • Afd. Pileparken lV
 • Afd. Pileparken Vl + Vlll
 • Afd. Pileparken Vll

Boliger i forebyggelsesområdet bliver udlejet på følgende vis:

 • 25% kommunal anvisning
 • 75% obligatorisk fleksibel udlejning

Den kommunale anvisning må ikke anvises til boligsøgende, hvor ét medlem af husstanden:

 • Er dømt for et strafbart forhold og inden for seneste 6 måneder er blevet løsladt.
 • Indenfor de seneste seks måneder har fået sin lejebolig ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden.
 • Ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske økonomiske samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution

eller

 • I seks sammenhængende måneder har modtaget integrationsydelse/ en tilsvarende fremtidig ydelse, eller i de seneste to sammenhængende år har modtaget kontanthjælp.

Kriterierne for fleksibel udlejning i forebyggelsesområdet er som følgende:
 
Beskæftigelse

For enlige boligsøgende gælder et krav om beskæftigelse på min. 31 timer om ugen for den boligsøgende og for par gælder et krav på enten 1) beskæftigelse på min 31 timer for en person, eller 2) beskæftigelse på min 25 timer ugentlig pr person.

Uddannelse

Er boligsøgende under uddannelse, skal boligsøgende være optaget på en fuldtidsuddannelse, der enten er SU berettiget eller løn i uddannelsesperioden.

Indkomst

Boligsøgende skal have en bruttoindkomst på mere en 300.000 kr. årligt.

Seniorer

Personer fyldt 65 år, der samtidigt fra flytter anden bolig i Gladsaxe kommune.
 
For boligsøgende par, skal begge parter opfylde mindst én af de obligatoriske kriterier. Det behøver ikke at være samme kriterie, da det kan kombineres.
 
Du kan læse en uddybelse af kriterierne her 

Læs mere om Høje Gladsaxe og Værebro 

Social balance i Gladsaxe

Boligselskaberne i Høje Gladsaxe og Værebro Park

Akutboligformidlingen - Gladsaxe Jobcenter

Gladsaxevej 372
2680 Søborg
Boligformidlingen@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback