Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Separering Hvad betyder separeringen for borgerne og byen?

Hvad betyder separeringen for borgerne og byen?

Separering af regnvand i Gladsaxe Kommune kommer til at give en masse fordele som fx færre oversvømmelser og et renere miljø. Med projektet kan Gladsaxe også få nye byrum og flere grønne og blå åndehuller.

Separeringen er et kæmpe anlægsprojekt, som kommer til alle dele af kommunen. Derfor vil det også påvirke alle i kommunen. 

  • Når anlægsarbejdet står på, bliver trafik og fremkommelighed påvirket, og der kan også forekomme støjgener.
  • Regnvandet fra alle bygninger skal separeres fra spildevandskloakken. Det betyder, at alle boligejere/virksomhedsejere skal separere på egen grund. Der kommer derfor både en opgave og udgift i forbindelse med projektet. Boligselskaberne skal også separere.
  • Det er forsyningsselskabet Novafos, der etablerer den offentlige del af regnvandssystemet. Den del af udgifterne bliver derfor dækket gennem højere vandtakster.

I Gladsaxe ser vi regnvandet som en ressource, der kan give byen værdi. Når regnvandet ikke er blandet med spildevand, kan vi bruge det til at skabe mere natur i byområder og flere grønne og blå åndehuller for dyr og mennesker i en varmere fremtid. 

Med projektet stræber vi derfor efter så vidt muligt at lede regnvandet væk på overfladen i stedet for at transportere det i rør under jorden. Når regnvand håndteres på overfladen, sker det for eksempel med grøfter, regnvandsbede og små regnvandssøer, der er med til at gøre byen grønnere, og som kan øge biodiversiteten.

Når Novafos går i gang med separeringen, får du som grundejer også en opgave. Du skal selv stå for at adskille regnvand og spildevand på din grund og selv betale for arbejdet, da Novafos ikke må arbejde på privat grund. 

Du får besked fra os mindst fem år før, du skal have udført arbejdet, og du behøver ikke gøre noget inden. Dog kan det være en fordel at forberede separeringen på et tidligere tidspunkt, hvis du for eksempel skal bygge om eller omlægge indkørsel eller have.

Separeringen indledes i Mørkhøj, og derefter fortsætter arbejdet i andre områder af kommunen.

Se den overordnede tidsplan

Nogle få steder i Gladsaxe Kommune er regnvand og spildevand allerede separeret i hvert sit system. Disse områder vil med den nuværende rækkefølgeplan først stå for tur efter 2040.

Under Spørgsmål og svar om separatkloakering finder du yderligere oplysninger om separering på egen grund – for eksempel hvordan du griber arbejdet an, og hvad det cirka koster.

Alle ejendomme i Gladsaxe skal have separeret regnvand fra spildevand. Overordnet set kan det ske på to måder:

  • Ved at lede regnvandet til det nye regnvandssystem etableret af Novafos.
  • Ved at håndtere regnvandet på egen grund ved nedsivning.


Du kan læse mere om mulighederne under Spørgsmål og svar om separering.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback