Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreningsliv Opret ny forening

Opret ny forening

Det kan virke uoverskueligt at komme i gang med at starte en ny forening. Her har vi samlet en række oplysninger om nogle helt grundlæggende og praktiske forhold.

En forening er en måde for en gruppe mennesker at organisere sig omkring en bestemt aktivitet eller interesse. En forening er demokratisk organiseret med en række aftalte spilleregler, så man i fællesskab kan tage beslutninger. De overordnede beslutninger vil typisk foregå på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende samt vælge, hvem der skal sidde i foreningens bestyrelse.

Det er nemt at starte en forening, og det kræver ingen tilladelse, da der er foreningsfrihed i Danmark. Kort fortalt stifter man en forening ved at blive enige om et regelsæt for foreningen – vedtægterne – og vælge en bestyrelse og en foreningsrevisor. Så er man officielt en forening - mere skal der ikke til. 

Den nye forening skal holde en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes og der vælges en bestyrelse. 

MitID, Nemkonto, Digital post...

For at kunne modtage tilskud fra det offentlige, skal jeres forening have et CVR-nummer og være tilknyttet NemKonto.
Al kommunikation til og fra det offentlige foregår gennem jeres digitale postkasse. Det er derfor vigtigt, at I opretter adgang til postkassen. På www.virk.dk/postkasse kan I se, hvordan I opretter og aktivere jeres digitale postkasse.

CVR-nr. og NemKonto

CVR-nr. benyttes som identifikation af jeres forening. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver kun udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet jeres forening.

Vi bruger jeres CVR-nr. til at identifisere jeres foreningen, når vi sender regninger til jer. Det kan for eksempel være hvis I skal betale gebyr for at benytte lokaler udenfor normal åbningstid.

MitID - til netbank og digital post

Jeres forening skal benytte MitID for at bruge netbank. Når I skal læse den digitale post, som I modtager fra det offentlige, skal I bruge foreningens MitID til at logge på den digitale postkasse.

Hvorfor modtager foreningen digital post?

Al kommunikation mellem jeres forening og det offentlige foregår via digital post. I er som forening forpligtiget til at modtage digital post fra det offentlige.

Omlægningen til de digitale løsninger er et resultat af lovkrav og har til formål at understøtte effektivisering af den offentlige sektor.

Sådan foregår det

 • I skal registrere jeres forening på virk.dk - det er også på virk.dk at I kan oprette et CVR nr.
 • Når I har registreret jeres forening på virk.dk, skal I kontakte det pengeinstitut, hvor jeres forening har foreningskontoen. Banken skal registrere kontoen som NemKonto. I skal oplyse jeres forenings CVR nr. til banken, når kontoen skal registreret som NemKonto.
 • Efterfølgende skal I kontakte Gladsaxe Kommune. I sender en mail til kultur@gladsaxe.dk, i mailen skal I oplyse jeres CVR nr. Vi skal bruge CVR nr. hvis vi skal sende jer en regning.
  Til sidst skal I rekvirere MitId medarbejdersignatur på medarbejdersignatur.dk

Et par gode råd

 • Når I modtager en anmodning om at bekræfte jeres CVR-nummer, så skal I sørge for, at det sker inden den angivne tidsfrist. Hvis foreningens CVR-nummer udløber, skal I rekvirere et nyt nummer og sørge for at underrette banken, kommunen m.fl. Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked. om at I har fået nyt CVR nr.
 • Når I skal gøre klar til at modtage digital post, oprette MitID osv. kan I finde gode vejledninger på hjaelp.virk.dk
 • Bibliotekerne afholder kurser og er behjælpelige i forhold til at gøre alle foreninger digitale. 
 • Du kan også læse mere om Digital Post.

MitID er et online log-in, som I kan bruge til både den offentlige og den private sektor. I skal bruge MitID når I skal oprette et CVR nr. til jeres forening.

Hvor kan jeg bestille MitID?

For at bestille et MitID går du ind på MitIDs hjemmeside (du skal bruge pas eller kørekort til at bestille).

Vil ikke bestille MitID online

Hvis I ikke ønsker eller ikke kan bestille MitID online, kan jeres forening få NemID, hvis I henvender jer til Borgerservice. I skal bestille tid hos Borgerservice. I kan finde kontaktoplysninger på Borgerservice her.

I kan også kontakte SKAT og bestille et MitID gennem dem.

Bestil digitalsignatur til foreningen

Når I har oprettet et CVR nr. til jeres forening, kan I bestille en digital signatur. I skal som forening have en digital medarbejdersignatur, på samme måde som virksomheder kan få det til deres medarbejdere. 

Den digitale medarbejdersignatur er ikke knyttet til medarbejderen/den frivillige som privat person, men kun til foreningens anliggender.

I kan bestille medarbejdersignatur på nets.dk - medarbejdersignatur

Som forening skal I oprette en bankkonto, der står i foreningens navn. Hvis I ikke har en bankkonto med tilhørende MitID, kan foreningen for eksempel ikke modtage tilskud fra offentlige eller private fonde.
Når I skal oprette en foreningskonto i et pengeinstitut skal I bl.a. medbringe følgende:

Foreningens vedtægter

 • Det seneste referat fra foreningens generalforsamling
 • Legitimation på kontoens fuldmagtshavere.
 • Evt. CVR nummer - kun hvis du skal have offentlig økonomisk støtte.

Yderligere information oplyses ved henvendelse i pengeinstituttet. Forskellige pengeinstitutter har forskellige krav, så det er altid en god ide at spørge, hvilke regler de har for foreningskonti.

Al korrespondance mellem det offentlige og foreninger foregår digitalt. Derfor er det vigtigt at I opretter en digital postkasse til foreningen.
Det første skridt er at få oprettet en digital medarbejdersignatur (MitID) til en person i bestyrelsen. Det gør I på medarbejdersignatur.dk. Når mindst én repræsentant for foreningen har oprettet en medarbejdersignatur, kan den digitale postkasse oprettes på Virk.dk’s hjemmeside.

Hvordan opretter vi og bruger en digital postkasse?

Få grundig vejledning til, hvordan foreninger opretter og bruger en digital postkasse i på Frivillighed.dk's hjemmeside

Vedtægter i en forening

Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler, er fastlagt.

Stiftende generalforsamling

Den nye forening skal holde en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes og der vælges en bestyrelse.
Kontakt gerne konsulenterne i Kultur, Fritid og Unge for at få hjælp til vedtægterne. Vi rådgiver gerne om indhold inden den stiftende generalforsamling. 

Hvorfor skal en forening have vedtægter?

Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler, er fastlagt.
Gode udførlige vedtægter vil som regel ikke blive brugt i det daglige foreningsarbejde. Men i de situationer, hvor I pludselig står overfor uforudsete problemer eller konflikter, er det rart at kunne bruge de fælles spilleregler for foreningen. Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at sætte sig ind i og gøre brug af de demokratiske spilleregler, der er gældende for foreningen.

Vedtægterne kan indeholde følgende paragraffer.

Børneattester

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år.
Når I har et foreningsmedlem, der skaI arbejde med børn under 15 år SKAL I indhente en børneattest hos politiet. Denne attest henter I digitalt på politiets hjemmeside. I skal oplyse jeres forenings CVR-nr og MitID, derigennem bliver jeres forening identificeret og I får tilsendt børneattesten på pågældende medlem.

 

Læs mere om Børneattester

Børneattesten er navnet på den særlige straffeattest, hvor I kun får oplyst om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Børneattesten indeholder ikke oplysninger om eksempelvis tyveri, spirituskørsel og lignende.

Hvis kommunen får information om, at foreningen ikke indhenter børneattester, vil tilskud og lokaler blive taget fra foreningen.

Læs mere i pjecen Børneattester i foreningerne, hvor du kan se Gladsaxe Kommunes anbefalinger

Børneattesten skal betragtes som et supplement til foreningens øvrige tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge. Tag en snak i bestyrelsen om, hvordan I etablerer et trygt miljø i jeres forening, for både børn og voksne.

Få hjælp til at arbejde med emnet

Mange foreninger i Gladsaxe har arbejdet med emnet, så hvis I er usikre på, hvordan I skal gribe det an, kan det være en hjælp at høre, hvordan andre har gjort. Kontakt os gerne, hvis I vil have ideer og en snak om, hvordan I kan drøfte emnet i bestyrelsen.

Udgangspunktet for levereglerne kan være en evaluering af skrevne og uskrevne regler i foreningen. Det kan tage udgangspunkt i konkrete emner som for eksempel overnatning, badning og omgangstone i foreningen.

Levereglerne skal sikre mod seksuelle krænkelser i foreningen

Levereglerne skal både sikre, at der ikke opstår seksuelle krænkelser af børn og unge i foreningen, og at der ikke opstår situationer, hvor voksne i foreningen bliver mistænkeliggjort. Med klare retningslinjer for omgang i foreningen, og hvordan en mistanke håndteres, kan dette forebygges.

Hvis mistanken opstår i foreningen, så kontakt Gladsaxe Kommune. Vi har en specialistgruppe vedrørende mistanker om seksuelle krænkelser af børn og unge, der kan træde til.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback