Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, vand og varme Ejerbolig Ejendomsskat

Ejendomsskat

Fra 1. januar 2024 er hele din boligskat samlet i staten. Det betyder, at du fremover skal betale grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på.

Du skal henvende dig hos Skat, hvis du har spørgsmål til din ejendomsvurdering eller din ejendomsskat, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, fra 2024 og frem.

Du kan læse om de nye ejendomsvurderinger på Vurderingsportalen.dk, som tilhører Skat. Hvis du har spørgsmål til portalen eller vurderingen, så er det også Skat du skal spørge. De kan træffes på telefon 72 22 16 16. 

Læs mere om ejendomsbeskatning hos Skat på Boligskat2024.dk og Vurderingsportalen.dk

Her kan du bl.a. læse om:

Det er fortsat kommunen, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat eller indefrysningslån i 2023.

Nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23

Boligejere får besked om grundskylden for 2021-23
Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23.
 
Grundskyld på et foreløbigt grundlag
Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.
 
Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen
Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.
Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)
 
Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret
Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.
Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

BBR

Hvis du skal have ændret i BBR, kan du gøre det på Ret BBR. Her kan du logge på med MitID og selv rette de fleste af dine oplysninger. Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail til os på BBR@gladsaxe.dk.

Fra 1/1 2024 opkræves grundskyld/ejendomsskat via forskuds- og årsopgørelse i stedet for som tidligere via ejendomsskattebilletten.

Dækningsafgift for erhvervsvirksomheder overgår ligeledes til Skat.

Gladsaxe Kommune vil fortsat opkræve afgifter og gebyrer for rottebekæmpelse, renovation, skorstensfejning samt belysning på private fællesveje. 

Det vil ske ved fremsendelse af bidragsopkrævning i januar 2024, med betalingsfrist 15. februar og 15. juli 2024.

Regulering af opkrævning for tidligere år f.s.v.a. renovation, skorstensfejer, rottebekæmpelse og belysning på private fællesveje, vil blive afregnet separat i 1. kvartal 2024.

Spørgsmål vedr. betaling kan sendes til opa@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 50 98.

Har du spørgsmål om afgifter eller gebyrer, skal du kontakte den afdeling, der opkræver dem.

De afgifter og gebyrer, der opkræves er:

Gebyr for bekæmpelse af rotter

Gebyret beregnes udfra bygningens areal.
Kontakt byggesag@gladsaxe.dk

Renovationsgebyrer

Kontakt affald@gladsaxe.dk

Skorstensfejningsafgifter

Kontakt skorstensfejermester Peter Frithioff på 20 96 44 05.

Udgifter til belysning på private fællesveje

Udgifterne dækker strøm og drift.                                        
Ved ændringer kontakt Andel Lumen på 70 25 50 02.

Siden 2018 har du som boligejer kunnet låne til eventuelle stigninger i grundskylden.
Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne, men med de nye boligskatteregler overtager Skat ansvaret for nye indefrysningslån.

Hvis du indtil nu har indefrosset din grundskyld, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.  

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse. 

Lån fra før 1/1 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Lån i kommunen er rentefrie indtil de overføres til Skat. Dette forventes at ske i 2026.

Opsigelse af lånet skal ske via borger.dk

Lån optaget efter den 1/1 2024 skal opsiges via egen forskudsopgørelse på Skat.dk

Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023. Kontakt cIndefrysningslån.

Læs mere om indefrysning af grundskyld på Vurderingsportalen.dk.

Er du pensionist, og ejer fast ejendom, kan du søge om lån til betaling af grundskyld.

Læs mere om pensionistlån

Du kan også læse om de nye regler, når ejendomsskatten overgår til Skat på Vurderingsportalen.dk

Bygnings-og Boligregistret, i daglig tale kaldet BBR, indeholder oplysninger om ejendommens bygninger, vand- og afløbsforhold samt tekniske anlæg.

Hvad bruges BBR til?

Bygnings- og boligregistret bruges blandt andet til vurdering af fast ejendom, byggesagsbehandling, arealplanlægning, folke- og boligtællinger, beregning af bloktilskud af staten, beregning fra boligsikring og boligydelse.

BBR-ejermeddelelse

Som ejer af fast ejendom får du tilsendt BBR-ejermeddelelse, som indeholder oplysninger om ejendommens bygninger og de faktiske fysiske forhold.
 
Du får automatisk en BBR-ejermeddelelse hvis:

  • Du er ny ejer
  • Registerets oplysninger ændres som følge af en byggesagsbehandling eller anden ændring i BBR

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne i BBR er korrekte. 
 

Tinglysning af fast ejendom foregår digitalt hos Tinglysningsretten.   

På deres hjemmeside kan du udfylde og indsende alle relevante dokumenter ved hjælp af MitID. Gå til digital tinglysning her.

Hvis du har spørgsmål, skal de stilles til Tinglysningen.

Kontakt Tinglysningen

Tinglysningsretten
Majsmarken 5
9500 Hobro

Hotline: 70 22 18 00
Har du spørgsmål til brugen af Den Digitale Tingbog, om at udfylde eller fremsende fuldmagter, kan du ringe til Hotline.

Telefontider:
Mandag-torsdag klokken 7-18.
Fredag klokken 7- 16.

  • Tast 2 hvis du har spørgsmål til skøder, andre ejerforhold, Personbogen eller spørgsmål til fuldmagter, der vedrører disse.
  • Tast 3 hvis du har spørgsmål til pant i fast ejendom, Andelsboligbogen, Bilbogen eller spørgsmål til fuldmagter, der vedrører disse.
  • Tast 4 hvis du har spørgsmål til servitutdokumenter eller spørgsmål til fuldmagter, der vedrører disse.

Hav altid matrikelnummer klar ved henvendelser vedrørende fast ejendom, og vær forberedt på, at du skal vælge, hvilken type dokument dit spørgsmål handler om.

Relevante links

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback