Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Pension og økonomi Lån til ejendomsskatter

Lån til ejendomsskatter

Hvis du ejer fast ejendom, kan du søge om lån til betaling af grundskyld. Det vil sige, at Skat med sikkerhed i den faste ejendom, yder et lån svarende til grundskylden.

Lån til betaling af ejendomsskatter overgår til Skat 1. januar 2024.
Du kan ansøge om pensionistlån via din forskudsopgørelse.

Læs mere om pensionistlån på Vurderingsportalen.dk.

Hvis du har spørgsmål til eksisterende lån til betaling af ejendomsskatter, kan du med fordel spare turen til rådhuse. I stedet kan du kontakte os enten via kommunens digitale postkasse, på e-mail elaan@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 58 06 eller 39 57 58 54. Telefonerne er åbne alle ugens hverdage i tidsrummet 9.00 – 14.00.
Hvis vi vurderer, at det er en fordel at mødes, så aftaler vi et møde, som finder sted på Gladsaxe Rådhus.

Betingelserne for at søge lån er, at du enten

 • har nået folkepensionsalderen jf. lov om social pension, eller
 • får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. eller lov om delpension, eller
  modtager efterløn.
 • Herudover er der visse betingelser omkring friværdi mv., der skal være opfyldt, for at du kan få lånet.

Indenrigsministeriet fastsætter årligt i oktober måned renten for det efterfølgende år.
Renten for 2024 er 3,57 % og for 2023 var den 1,53 %. Renten gælder for alle lån - nye som gamle.
Renterne er ikke fradragsberettigede. Dog vil renter, der tilskrives lånet fra 1. januar 2011, blive reduceret med et nedslag, ved indfrielse af lånet.
Nedslaget i de påløbne renter udgør:

 • i 2011 33 %
 • i 2012 32 %
 • i 2013 31 %.
 • I de følgende år reduceres nedslaget årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %

Kommunen rykker kun for lån, når vi skal ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter $4, stk. 4.

Ved en forespørgsel om rykning i forbindelse med en omprioritering, skal kommunen altid have dokumenteret følgende oplysninger om såvel det gamle som det nye lån:

 • Hvilket/hvilke lån der indfries
 • Restgælden på det/de lån der indfries
 • Restløbetiden på det/de lån der indfries. Hvis det gamle låns løbetid er lig med, eller mindre end, 20 år på omlægningstidspunktet, kan der ikke opnås accept af en omlægning til et nyt 30 årigt lån
 • Afdragsprofilen på det/de lån der indfries (afdragsfriperioder m.m.)
 • Hvordan omkostningerne for det ny lån er beregnet
 • Størrelsen på det nye lån
 • Hvilken løbetid der er på det nye lån
 • Afdragsprofilen på det nye lån (omfang af afdragsfriperioder m.m.)
 • Størrelsen på det kontante provenu – efter fradrag af samtlige udgifter til omprioriteringen, herunder indfrielse af lån (Gladsaxe Kommunen accepterer et kontantprovenu på maximalt 7.500 kr.).

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal indfries, når ejendommen skifter ejer eller når ejeren dør. I de tilfælde, hvor en ægtefælle overtager ejendommen og har tinglyst ejerforholdet, kan lånet fortsætte. Dog under forudsætning af, at ægtefællen opfylder kravene for at få lån til betaling af ejendomsskatter.
Hvis ægtefælle ikke opfylder kravene, kan lånet stilles i bero.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback