Herefter vil du få tildelt en socialrådgiver, som vil undersøge, hvilke udfordringer og ressourcer din familie har. Når undersøgelsen er færdig, vil I sammen med socialrådgiveren tage stilling til, hvilken form for hjælp der er brug for.

Se kommunens øvrige tilbud og støttende indsatser.