Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Affaldsordninger for villaer og rækkehuse

Affaldsordninger for villaer og rækkehuse

På denne side kan du læse om de affaldsordninger, vi tilbyder villaer og rækkehuse med egne beholdere og løsninger. Alle affaldsfraktioner undtagen mad- og restaffald kan også afleveres på genbrugsstationen.

Bor du i rækkehus med fælles løsninger skal du i stedet gå til siden: Affaldsordninger for boliger med fælles affaldsløsninger.

Information om krav til placering af beholdere og adgangsvej finder du under Gebyrer, beholdere og regler.

Læs om affaldsappen Perfect Waste, som kan give dig notifikationer om, hvornår du får hentet dit affald m.m. på siden Ofte stillede spørgsmål - hurtig hjælp.

 

Mitaffald

Få overblik over dit affald, indberet problemer og få ændret på typen eller antallet af dine beholdere på Mitaffald.

Det er vigtigt, at du håndterer dit farlige affald på den rigtige måde. Du må ikke smide det farlige affald i affaldsbeholderen, wc`et eller i kloakken. Det vil gøre stor skade på miljøet. 

Du kan aflevere maling, kemikalier og (ikke affyret) fyrværkeri til farligt affald på genbrugsstationen. Farligt affald skal være emballeret forsvarligt, gerne i original emballage eller skrevet tydeligt på emballagen, hvad indholdet er. Du skal altid kontakte pladspersonalet ved aflevering.

Du kan også tilmelde dig Rød kasse-ordningen og få hentet dit farlige affald og småt elektronik op til fire gange om året. Læs om Rød kasse-ordningen nedenfor. 

Du kan tilbagelevere rester af maling og kemikalier hos byens farvehandlere, hvor du har købt det.


HUSK: 
Kemikalier med faresymbolet GIFT kan kun afleveres på genbrugsstationen.

Du kan bestille en kasse til farligt affald, der bliver tømt fire gange om året. Den røde kasse er på 25 liter og har målene 31x39x28 cm.  

Du kan bestille din kasse til farligt affald her

Vi leverer beholderen til dig hurtigst muligt. 

Når du modtager den røde kasse, vil du få mere information om, hvordan ordningen fungerer, og hvornår den røde kasse bliver hentet.

Sådan får du tømt din røde kasse

Du kan få tømt den røde kasse fire gange om året - du skal selv bestille tømning. 

Du kan bestille tømning på Gladsaxe.dk/mitaffald.

Sms-bestillingsservice

Er du allerede tilmeldt kommunens sms-service på dine øvrige affaldsordninger, eller har du oplyst dit telefonnummer ved bestilling af kassen, er du automatisk tilmeldt vores sms-bestillingsservice. Du vil ca. en uge inden din mulige afhentningsdag modtage en sms, som du skal svare på, hvis du ønsker at få tømt din røde kasse. Følg blot anvisningen i sms’en.

Er du ikke blevet tilmeldt vores sms-service på farligt affald, kan du tilmelde dig på Gladsaxe.dk/smsaffald.

Hvad kan du fylde i den røde kasse?

 • Maling – (mindre malerbøtter)
 • Kemikalier (fx eddikesyre, afløbsrens, Salmiak spiritus, m.m.)
 • Spraydåser (maling, hårlak, deodoranter, flødeskum, m.m.)
 • Batterier (fx genopladelige eller engangsbatterier)
 • Lyskilder (fx halogenpærer, LED pærer, lysstofrør)
 • Småt elektronik (fx mobiltelefoner, lygter, ledninger)

 

Klinisk risikoaffald kan ikke komme i den røde kasse

Klinisk risikoaffald (medicinrester, kanyler m.m.) kan ikke komme i den røde kasse. Kanyler og medicinrester skal fortsat afleveres på et af kommunens apoteker. Her kan du også få udleveret kanylebokse.


Du kan fortsat aflevere småt elektronik, lyskilder og batterier med plast/papir-beholderen

Hvis du ikke ønsker en rød kasse til farligt affald, kan du fortsat aflevere småt elektronik, lyskilder og batterier i hver sin frysepose (op til 4 liter) på låget af din beholder til plast & drikke- og madkartoner / papir.

Kemikalier og øvrigt farligt affald kan du aflevere på genbrugsstationen eller hos din farvehandler.

 

 

Din beholder til glas og metal er obligatorisk. Den bliver tømt hver 8. uge. 

Husstande i foreninger, hvor man har valgt en fælles løsning til affaldet, kan ikke også være med i ordningen med 2-delte beholdere til affaldet. Spørg din vicevært inden du bestiller en beholder.

Du kan også komme af med glas og papir i de offentlige sorte kuber placeret rundt omkring i kommunen. 

Du kan se et kort over kuberne i Gladsaxe her.

 

HUSK:
Krystalglas og ovnfast glas skal ikke til glas, men til storskrald

Hvis affaldet er sammensat af forskellige typer affald - fx kaffeposer og mange müsli- og chipsposer - skal du aflevere det som restaffald. 

Er affaldet sammensat af metal og noget andet - fx plast eller træ - skal det sorteres som metal.

 

VIDSTE DU:
Stort jern og metal, som ikke kan være i beholderen, kan du sætte ud til vejen som storskrald.

 

Du kan komme af med dit haveaffald på flere måder:

 • Kommunen henter dit haveaffald på din adresse - Ved vej ordningen
 • Du kan kompostere dit haveaffald hjemme
 • Du kan aflevere haveaffaldet (inkl. stød, stammer og rødder) på genbrugsstationen
 • Du kan få dit grenaffald flishugget

 
Ved vej ordningen

Du får hentet haveaffald i fast rute hver 14. dag i perioden fra midt februar (uge 7) til midt december (uge 50) - også på helligdage. Haveaffaldet skal stilles ud til skel, ved bagkant af fortovet, med håndtaget ud mod vejen - inden kl. 7 på tømmedagen.

Grene og lignende skal du bundte og afkorte. Brug sejlgarn eller lignende - ikke plastiksnore. Grene må maksimalt være 15 cm i diameter og bundtet må maksimalt være 1 m i længden. Mindre dele kan du pakke ned i papirsække. Du må ikke bruge plastsække, da haveaffaldet kommer til kompostering senere. Husk, at hver "enhed" ikke må veje mere end 16 kg.

Du kan også vælge at bruge en beholder til dit haveaffald. Beholderen skal være på 140 liter, 180/190 liter eller 240 liter. Der skal være mindst 98 cm fra jorden og op til gribekanten. Gribekanten er den, som bliver hægtet på skraldebilen, når de skal tippe beholderen rundt.

Vi anbefaler, at du køber en frostsikker beholder eller benytter papirsække i perioder med frost.

Beholdere kan købes i byggemarkeder og lignende - ikke hos Gladsaxe Kommune.

Juletræer, der er tømt for julepynt, kan du få hentet som en del af haveaffaldsordningen. Du skal være opmærksom på, at grene maksimalt må være 15 cm i diameter og maksimalt må være 1 m i længden.

Hvis du vil af med dit juletræ før uge 7, kan du aflevere det på genbrugsstationen.

 

HUSK:
Du må ikke brænde dit haveaffald af.

 

Dette henter vi ikke som en del af Ved vej ordningen

 • Rødder og stød
 • Stammer over 15 cm
 • Græstørv
 • Jord
 • Dyrestrøelse/dyregødning

 

Kommunen sælger ikke længere kompostbeholdere. Ordningen er erstattet af indsamling af madaffald.

Har du købt en kompostbeholder, som du ikke skal bruge mere, kan du skille den ad og sætte den ud til vejen som storskrald, eller du kan aflevere den på genbrugsstationen.

Det giver stadig god mening at kompostere dit haveaffald.

Du kan hente gratis kompost på genbrugsstationen fra slutningen af marts til starten af maj.

De fleste villaer og rækkehuse har en 2-delt beholder til mad- og restaffald, der bliver tømt hver 14. dag, undtagen i juni, juli og august, hvor den bliver tømt hver uge for at forhindre lugtgener i varmen.

Madaffaldet skal i de grønne plastposer, der udleveres af renovatøren og derefter smides i rummet til madaffald i rest- og madaffaldsbeholderen.

Nye poser

Du får nye poser ved at binde en pose på beholderen, så lægger skraldemanden en ny rulle. Du må IKKE bruge de grønne poser til andet end madaffald. Er du lige flyttet ind i din bolig, og er der ikke nogen grønne poser tilbage, kan du få nye poser på genbrugsstationen og på kommunens biblioteker. 

Nye køkkenspande

Hvis din spand er gået i stykker, eller du er nytilflyttet, og der ikke er nogen køkkenspand, kan du kontakte affald@gladsaxe.dk, så vil vi sørge for at du få leveret en køkkenspand.

Restaffald i poser

Ligesom til madaffaldet skal du også bruge en pose til restaffaldet. Bind knude på, så affaldet ikke støver op i hovedet på skraldemanden, fodgængere og cyklister, når beholderen bliver tømt. Du skal selv købe poser til restaffaldet.

HUSK:
Du kan ikke aflevere mad- og restaffald på genbrugsstationen.

Hvis du har for meget affald, kan du købe et klistermærke til at sætte på en sæk, du kan sætte ud med ekstra (usorteret) affald. Den vil blive hentet samtidig med, at din beholder til rest- og madaffald bliver tømt. Køb klistermærket på bibliotekerne eller gladsaxe.dk/ekstraaffald.

Kartoner til mad- og drikke (fx. mælkekartoner, juicekartoner og kartoner til flåede tomater) er en ny affaldstype, som vi skal sortere. Du skal aflevere dem i samme rum som plast, men efterfølgende bliver plasten og kartonerne skilt ad i behandlingsanlægget, så begge dele kan genanvendes.

Beholderen til plast/drikke- og madkartoner & papir er obligatorisk. Den bliver tømt hver 3. uge. 

For meget plast?

Er du en af de husstande, som oftest har mere plast, end hvad beholderen har kapacitet til, kan du få den ombyttet til en større beholder. Gå ind på Mit affald og afmeld den nuværende beholder og tilmeld en større beholder. 

Har du bare en gang imellem har mere plast, end du kan have i beholderen, så kan du sætte en klar sæk med plast frem på tømmedagen, så vil den også blive taget med.

Husstande i foreninger, hvor man har valgt en fælles løsning til plast og papir, kan ikke også være med i ordningen med 2-delte beholdere til plast/drikke- og madkartoner & papir. Spørg din vicevært inden du bestiller en beholder.

HUSK:

 • papkrus samt pizzabakker kan ikke genanvendes, men skal til restaffald
 • Såkaldt bioplast kan ikke genanvendes, men skal til restaffald
 • Flamingo er ikke plast og skal afleveres til forbrænding
 • Yoghurtkartoner skal skylles (brug ½ dl vand og ryst beholderen)

VIDSTE DU:
Plast kan være hård, blød eller sammensat. Det hele indsamles sammen.
 

Hvis du ikke er tilmeldt Rød kasse-ordningen, kan du lægge batterier, småt elektronik og elpærer på låget af din beholder til plast/papir:

Du kan lægge det i hver sin 4 liters frysepose, så bliver det hentet samtidig med, at beholderen bliver tømt hver 3. uge. 

Alle typer lyskilder som sparepærer, glødepærer, halogenpærer og led-pærer kan lægges i posen. Større batterier og lange lysstofrør, som ikke kan være i posen, skal afleveres på genbrugsstationen.

Elektronik, der ikke kan være i posen/rød kasse, kan afleveres i storskraldsordningen og på genbrugsstationen. 

HUSK: 
Posen skal lukkes med knude.

VIDSTE DU:
At produkter med indbyggede batterier er elektronik. 

Gladsaxe Kommune har en aftale med apotekerne om, at de modtager medicinaffald, kanyler og kviksølvtermometre. Aflever helst i original emballage, hvis det er muligt. 

Medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Det må derfor ikke skylles ud i vasken, i toilettet eller smides i skraldespanden.

Tomme medicinglas og -emballage må gerne sorteres og smides ud sammen med glas eller plast.

HUSK:
Du skal aflevere kanyler i godkendte kanylebokse. Boksene udleveres gratis på apoteket.
Termometre med batteri er småt elektronik.

Storskrald er kasseret indbo. Som tommelfingerregel siger vi, at det er alt det løse, der falder ud af dit hus, hvis du vender det på hovedet - eller det du kan tage med, når du flytter. 

Det gælder dog ikke de ting, du har stående i garagen som fx bildæk, en gammel brændeovn, gasflasker til grillen, sække med muld, byggematerialer mv.

Haveredskaber kan imidlertid godt stilles ud til storskrald.

Se korrekt sortering af storskrald.

Alle borgere i Gladsaxe skal sortere pap fra til genanvendelse.
Sorteret pap sættes ud til vejen sammen med storskrald. Pappet skal være tørt og rent. Genanvend alle typer pap og karton også de helt små æsker.

Når du sætter pap ud til afhentning kan du pakke det på fire måder: Det er vigtigt, at du husker at fjerne plast, papir, flamingo og bånd.
Du behøver ikke at fjerne tape fra pappet.

 • Bestil en beholder til pap på affald@gladsaxe.dk. Det koster ikke ekstra. Husk at angive  navn og adresse. Beholderen skal køres helt ud til fortov sammen med øvrigt affald til storskrald
 • Tryk det helt fladt, læg det i bundter og bind det med en natursnor, så det ikke flyver væk
 • Pak pappet, så det sættes i spænd i en papkasse. Det må ikke kunne flyve væk
 • Småt pap og karton kan du komme i klare sække

 

Miljøafdelingen anbefaler, at du bestiller en beholder til pap,  da det gør opbevaringen og sorteringen lettere.
Den koster dig ikke ekstra, da du betaler for den via fællesgebyret.   

Når du får hentet storskraldet skal det være sorteret, håndterbart og sat frem adskilt i kommunens fraktioner. Det skal sættes ud til fortovet inden kl. 7.00 på tømmedagen. Storskraldet bliver ikke taget med, hvis det sættes ud senere.

Du skal bruge klare plastsække, når du afleverer små ting til storskraldsordningen.

Store ting, som møbler, computere, komfurer og lignende, skal stilles frit bagerst ved fortovet. Adskil så vidt muligt tingene, hvis det er sammensat af flere affaldsfraktioner. Det kunne for eksempel være et bord bestående af en træbordplade med metalben.

Cykler og barnevogne skal mærkes "Til storskrald", så skraldemanden ved, at han skal tage det med. 

Alt PVC skal mærkes. Skriv det med en sprit-tusch på den klare sæk eller direkte på tingene. 

Vær opmærksom på, at vi ikke indsamler byggeaffald, herunder paller og trykimprægneret træ. Du kan evt. afsætte dine paller på websiden Gul og Gratis eller på Facebook.

Tekstilaffald
Du får hentet tekstilaffald to gange om året i forbindelse med, at vi henter dit storskrald.

Se din afhentningskalender på MitAffald

Dit tekstilaffald skal du pakke i en klar pose eller sæk. Husk at binde knude på posen og at den må veje maks 5 kg.

Du kan sætte et ubegrænset antal poser frem til afhentning. 

Læs mere om hvad der må afleveres som tekstilaffald på siden Sorter dit affald korrekt og i pjecen tekstilaffald.

Tekstiler til genbrug
Brugbart tøj og tekstiler (og bælter, takser og sko) skal til genbrug, så det kan gives videre til andre. Det kan afleveres i containere rundt omkring i kommunen. Se kort over containere til tekstilgenbrug     (LINK)

Nyttige links

Digital sorteringsguide
Affaldssorteringsguide til print
Affaldssorteringsguide-12-fraktioner-engelsk.pdf
Tømmekalender
Tip kommunen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback