Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Valg Mere viden om valg

Mere viden om valg

Herunder kan du finde links til relevante hjemmesider om valg i Danmark.

Se tidligere valgresultater her

Valgprocessen

Ved valg har Gladsaxe Kommune en række opgaver og aktører, der medvirker til valgets gennemførelse. Se mere om valgbestyrelsen og hvem der i øvrigt er med i valgprocessen her.

Gladsaxe Byråd har ansvaret for valg i Gladsaxe Kommune. Valgene gennemføres af en valgbestyrelse, der vælges af Byrådet efter forholdstalsvalg på baggrund af mandatfordelingen i Byrådet.

Du kan læse mere om valgbestyrelsen her.

Valgstyrerne har ansvaret for valgstederne, og har bl.a. til opgave at gennemføre afstemningen samt stemmeoptællingen på valgstederne samt føre en afstemningsbog med alle væsentlige oplysninger om afstemningen og valgresultatet.

I Gladsaxe Kommune udpeges seks valgstyrere på valgsteder med mindst 5.000 stemmeberettigede vælgere og fem valgstyrere på valgsteder med under 5.000 stemmeberettigede vælgere.

Gladsaxe Byråd udpeger efter forholdstalsvalg én valgstyrerformand for hvert valgsted, der lokalt har ansvaret for afstemningen på valgdagen.

Du kan se valgstyrerformændene her.

De valgtilforordnede bistår Valgbestyrelsen og valgstyrerne med valget.

De tilforordnedes opgaver er mange på valgdagen - blandt andet modtagelse af valgkort fra vælgerne, udlevering af stemmesedler, notering i valglisten og optælling af stemmesedler efter valgets afslutning.

Udpegning af tilforordnede sker efter forholdstalsvalg. I Gladsaxe Kommune er de tilforordnede normalt udpeget af et politisk parti, men kan suppleres af frivillige hjælpere.

Antallet af tilforordnede og fordelingen på valgstederne besluttes af Valgbestyrelsen forud for valget.

Hvert valgsted i Gladsaxe Kommune har en valgsekretær og en valgmedhjælper, der hjælper valgstyrerformanden med at koordinere valgdagen og de valgtilforordnedes arbejdsopgaver mv.

Valgsekretærer og valgmedhjælpere udpeges blandt ansatte i Gladsaxe Kommune.

Efter afstemningen er afsluttet bliver alle afgivne stemmer optalt.

Optællingen udføres af valgstyrerne og de valgtilforordnede. Til at hjælpe med optællingen udpeges ved hvert valg også et antal ansatte fra Gladsaxe Kommune.

Dagen efter valget gennemføres en fintælling af stemmerne. Fintællerne er alle udpeget blandt kommunens ansatte og optællingen er offentlig.

Den endelige optælling og valgresultatet godkendes af Valgbestyrelsen.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback