Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Tværgående Mørkhøj

Mørkhøj

Gladsaxe Kommune har gennem de seneste år haft stort fokus på Mørkhøj, da det er en bydel i forandring. Området omkring Gyngemosen er blevet udbygget med boliger og idrætsfaciliteter, og kommunen har købt Blågård seminarium, hvor Enghavegård Skole udvides og et stort børnehus etableres. Mørkhøj Bygade er under udvikling, og der planlægges et nyt byrum med legeplads ved Mørkhøj Skole og Mørkhøj Bibliotek. 

Men der er også områder i Mørkhøj som er udfordret. En lokal forankret social innovator og en styregruppe for social balance i Mørkhøj arbejder derfor for at styrke sammenhængskraften og fremme positive fællesskaber og naboskaber.

Endelig har et opgaveudvalg med borgere og politikere set dagen lys i begyndelsen af året. Opgaveudvalget skal arbejde med en vision for Mørkhøj 2025.

Den sociale innovator i Mørkhøj står for at udvikle fællesskabende aktiviteter for bydelens borgere og skabe sammenhængskraft i forhold til kommunale institutioner, boligselskaber og det stærke frivillige foreningsliv. Han arbejder på skabe et stærkt og aktivt medborgerskab og på at gribe de mange spirende idéer og indsatser, der skal til for at realisere ambitionen om et Mørkhøj i social balance. 

 
I 2020 har han fokus på at kortlægge området og dets ressourcer, danne nye partnerskaber og sikre, at styregruppens beslutninger realiseres. 
 

Styregruppen for Mørkhøj i social balance består af kommunale ledere fra Børne- og Kulturforvaltningen samt den sociale innovator. I 2019 valgte styregruppen at prioritere tre indsatsområder, som skal styrke den sociale balance i Mørkhøj: 

  • Fællesskabende aktiviteter
  • Bedre fritidsmuligheder 
  • Et styrket forældresamarbejde
Målet med de tre indsatser er at ”skabe større social og kulturel sammenhængskraft i området ved at bygge bro mellem lokale aktører og skabe engagement hos lokale kræfter i civilsamfundet” 
 
Indsatserne skal understøtte kultur- og foreningslivet og støtte op om, at alle borgere har mulighed for at tage del i fællesskaber. Ønsket er at give familier den bedst mulige støtte og børn og unge mulighed for at møde rollemodeller, der inspirerer til en aktiv fritid, uddannelse og beskæftigelse.

Sammen med lokale borgere ønsker Gladsaxe Kommune at udvikle et bæredygtigt og aktivt lokalmiljø i Mørkhøj. Et opgaveudvalg blev i den forbindelse etableret d. 29. januar 2020 for at starte en dialog mellem kommune, borgere og politikere om, hvordan Mørkhøj skal være at leve og bo i, og hvordan vi i fællesskab udvikler bydelen. 

Opgaveudvalget bidrager til konkrete projekter og initiativer, og arbejder med hvordan man kan skabe sammenhæng mellem områdets lokale aktører, faciliteter og allerede igangværende projekter. Medlemmerne, der blandt andet består af lokale ildsjæle og borgere med kendskab til livet i Mørkhøj, er selv med til at vælge hvilke temaer og indsatsområder, de finder relevante at arbejde med. 
 
Arbejdet i opgaveudvalget understøttes af styregruppen for social balance i Mørkhøj, den sociale innovator og af Børne- og Kulturforvaltningen. 

Opgaveudvalget har samlet til formål at

  • Styrke sammenhængskraften i Mørkhøj 
  • Understøtte konkrete projekter i bydelen 
  • Understøtte borgernes engagement og initiativer i Mørkhøj 
  • Identificere styrker og muligheder i Mørkhøj 
  • Udvikle en fælles fortælling/vision for Mørkhøj 2025

Læs mere om Opgaveudvalgets arbejde her

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback