Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Gladsaxestrategien Partnerskaber

Partnerskaber

Gladsaxe deltager i et PhD-projekt om, hvordan man kan arbejde med at omsætte verdensmålene i en dansk kommune. Projektet er et partnerskab mellem Kommunernes Landsforening, RUC samt Vejle, Guldborgsund og Gladsaxe kommuner.

Læs projektbeskrivelsen her

Gladsaxe Kommune har købt den gamle politistation ved Buddinge station. Her er der indrettet ”Verdensmålshus” med genbrugsmaterialer fra blandt andet kommunens skoler. I Verdensmålshuset er et aktivt iværksættermiljø, hvor unge virksomheder udvikler deres forretning med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling dybt i deres DNA. Adgangsbilletten til Verdensmålshuset er således, at virksomheden arbejder aktivt med verdensmål og bæredygtighed.

Verdensmålshuset

I tilknytning til iværksættermiljøet er et Hacklab, hvor man kan lave prototyper. Jobcenteret har CV-café og tilbud til ledige borgere, og kommunale nøglemedarbejdere bruger det store eventlokale til forskellige arrangementer og udstillinger. 

Inde i Verdensmålshuset

Gladsaxe Kommune har et partnerskab med FN’s børneorganisation UNICEF som Børnevenlig By.

Målet med partnerskabet er, at børn og unges perspektiv skal fylde mere, så de får mere indflydelse på de beslutninger, der gennemføres i kommunen. Ikke alene på de områder, der naturligt er tilknyttet børne- og skoleområdet, men også når det for eksempel gælder udvikling af byens indretning og initiativer, der fremmer sundheden i kommunen.

Læs mere om Verdensmålshuset her.

Gladsaxe Kommune har en strategisk partnerskabsaftale med Københavns Professionshøjskole med fælles interesse i at styrke lærer- og pædagoguddannelserne.

Målet er at sikre kompetente medarbejdere og ledere, som kan medvirke til at udvikle fremtidens folkeskole.

Desuden er det et fælles ønske at sikre en løbende kompetenceudvikling af skolernes nuværende medarbejdere og ledere, så vores folkeskoler har og kan rekruttere de dygtige lærere og pædagoger, der er brug for.

Læs mere om partnerskabet.

 

Borgere i Gladsaxe kan dele alverdens fritidsinteresser og sociale fællesskaber med hinanden på borger-til-borger-portalen Boblberg.dk, der har over 125.000 medlemmer. Det understøtter Gladsaxestrategiens mål om sundhed og trivsel for alle. Læs mere om: boblberg.dk

Gladsaxe Erhvervsby er et ambitiøst partnerskab stiftet som en medlemsdrevet forening i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og alle virksomheder, ejendomsejere og uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe.

Læs mere om Gladsaxe Erhvervsby

I Gladsaxe skal vi skabe rammen om det gode liv, hvor flere borgere oplever bedre fysisk og mental sundhed. Det gælder også børn og unge, som gerne skal trives og have et godt børneliv.

Det er nogle af grundene til, at Gladsaxe sammen med Headspace Danmark har etableret en børne- og ungerådgivning i Gladsaxe.

I headspace Gladsaxe kan børn og unge i alderen 12-25 år henvende sig, hvis der er noget, de ønsker at tale om. Det kan være alt fra kærestesorger, problemer i skolen, tristhed, ensomhed eller noget helt femte. Man kan også få praktisk støtte til f.eks. samarbejde med kommunen, skole eller andet.  

Headspace Gladsaxe bor på Gladsaxevej 315 i Søborg. 

Læs mere om Headspace Gladsaxe

Headspace Danmark er et projekt under Foreningen Det Sociale Netværk, der blevet stiftet i 2009 af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. I dag er han protektor, mens Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune (K), sidder på formandsposten.

Det Sociale Netværk står for en lang række projekter, der primært hjælper børn og unge, men fokus er også pårørende og psykisk sårbare. Et af dem er headspace Danmark, der er til stede i 18 forskellige kommuner landet over.

Læs mere om samarbejdet med Headspace

Gladsaxe deltager i ABC for mental sundhed sammen med lang række kommuner, foreninger og organisationer.

Visionen for ABC for mental sundhed er at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt.

Gennem A) aktivitet, B) fællesskab og C) meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. 

ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. På den måde bliver ABC for mental sundhed udviklet og tilpasset behov og ønsker i lokale foreninger, organisationer, kommuner etc.

Partnerne arbejder forskelligt ud fra ABC-rammen og har fokus på forskellige målgrupper.

Gladsaxe ønsker at inddrage borgerne i udviklingen af byen. 

Eksempler på borgerinddragelse er projektet Kong Hans Have, hvor borgerne fik en pose penge til at bestemme, hvilke aktiviter og udstyr, der skulle være i haven.

Et andet eksempel er opgaveudvalg, hvor borgere sammen med politikere, virksomheder og fagpersoner og deltager i forskellige projekter.

Der er således nedsat borgerudvalg om fx Søborg Skole, Mørkhøj og letbanen.

Stengård Skole og Gladsaxe Skole deltager i Aktion Verdensmål. 

Aktion Verdensmål er et bæredygtigt udviklingsforløb, der med FNs 17 Verdensmål som ramme og innovationsdidaktikken som læringsmetode, styrker underviseres teamsamarbejde(PLF) og kompetenceudvikling gennem udvikling og forankring af tværfaglige projektforløb med eleverne.   

Målet for Aktion Verdensmål er at berige alle danske skoleelever med handlekompetence, mod, kreativitet og nysgerrighed til at kunne gøre en forskel for dem selv, for fællesskabet og for resten af verden. 

Læs mere om Aktion Verdensmål

Gladsaxe er sammen med en række andre kommuner, virksomheder, institutioner, foreninger og private husejere en del af foreningen Vild Med Vilje. I den forbindelse er ti områder i kommunen Vilde Med Vilje.

Ny måde at tænke grønne områder på
Vilje Med Vilje handler om at skabe mere vild natur og fremme levesteder for dyr og planter. Hvor man traditionelt tænker, at haver og grønne områder skal klippes, skæres til og ukrudt holdes nede, er det ambitionen i Vild Med Vilje at fremme levesteder for dyr og planter. Samtidig skal der være en vis struktur og orden, så det ikke bare ser uplejet ud.

Ti områder, der er vilde i Gladsaxe
I Gladsaxe er ti grønne områder helt eller delvist Vilde Med Vilje. Det er Kong Hans Have, Høje Gladsaxe Park, Rådhusparken, Wergelandsparken, Søborg Park Allé, to områder ved Aldershvile Slotspark, Søborg Torv, Bagsværd Søpark og Bagsværd Vej ud for Møllegården.

Vild Med Vilje passer godt sammen med Gladsaxes ambition om at sætte verdensmålene forrest og være en grøn, levende og klimavenlig by.

Du kan også være med
Boligforeninger, virksomheder og private haveejere i Gladsaxe kan også være med til at gøre Gladsaxe vildere. Det betyder, at alle kan få kommunens råd og vejledning i, hvordan lige netop deres grønne områder eller haver kan blive lidt vildere.

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvad du selv kan gøre for at fremme frodighed og artsrigdom i din have, så kontakt natur@gladsaxe.dk, så vender vi tilbage til dig snarest.

Læs mere på www.vildmedvilje.dk/gladsaxe

Gladsaxe har lanceret en spritny talk-række om bæredygtighed og FNs Verdensmål. Talksene foregår i Verdensmålshuset og er for og med lokale borgere, ildsjæle og iværksættere.

Den første talk havde fokus på børn og unge og medbestemmelse. Den blev afholdt den 5. oktober 2020.

I talken deltog borgmester Trine Græse og forperson i HK Ungdom Hovedstaden Martin Flindt Nielsen, Nanna Klingenberg Andersen fra Pigespejderne og gruppeleder i 1. Søborg Gruppe, Det Danske Spejderkorps Niels Roesen Abildgaard.

Se eller gense hele den første social talk

Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe indgået et partnerskab med LIFE Fonden. Partnerskabet betyder, at skoleklasser fra foråret får mulighed for at arbejde undersøgende med aktuelle samfundsudfordringer i LIFEs mobile laboratorier. Formålet er at styrke naturfagsundervisningen på kommunens skoler og bidrage til at realisere visionerne om Fremtidens Skole i Gladsaxe.

Gladsaxe Kommune har indgået et partnerskab med en række lokale foreninger og frivillige organisationer, som er organiseret i foreningen Genbrugslopperne.

Genbrugslopperne henter genbrugseffekter fra Gladsaxe Genbrugsstation, som brugerne af genbrugsstationen har indleveret i bygningen til Direkte genbrug. Genbrugslopperne rydder desuden op i bygningen til Direkte genbrug og smider ting ud, som de vurderer ikke kan sælges.

Genbrugslopperne fragter herefter de gode genbrugseffekter op til Telefonfabrikken på Telefonvej 8G hvorfra de sælger effekterne. Overskuddet fra loppemarkederne går ubeskåret til foreningerne og de frivillige organisationers arbejde.

I øjeblikket deltager følgende foreninger i Genbrugslopperne:

Det Danske spejderkorps, KFUM-spejderne, de grønne pigespejdere, DDF, Radioklubben Jumbo, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Garden, Bagsværd Atletik Club, IF Bytoften, Gladsaxe hero Boldklub og Foxy Cheerleaders.

Partnerskabet sikrer derudover, at vi reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi forbruger vores varer og ressourcer på og ved at genbruge ting fremfor at købe nye ting.

Du kan også være med
Foreninger fra Gladsaxe Kommune kan søge om optagelse i foreningen Genbrugslopperne og derved få mulighed for at tjene penge til foreningens arbejde.

Sammen med en række af landets førende virksomheder, myndigheder og organisationer heriblandt Novo Nordisk og Københavns Universitet er Gladsaxe en del af det nye brand Copenhagen Life Science. Brandet skal promovere Danmark og Gladsaxe internationalt på Life Science-området.

Det nye brand skal understøtte, at Danmark bliver endnu mere kendt internationalt som et foregangsland inden for udviklingen af innovative sundhedsløsninger og velfærdsteknologi, der fremmer lighed i sundhed.

Life Science omfatter alt fra biotek, lægemidler, diagnostisk udstyr til høreapparater, healthtech og medicoteknisk udstyr.

Læs mere i nyheden her

Du kan læse mere om Copenhagen Life Science på deres hjemmeside

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback