Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Familier, børn og unge Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng

Er dit barn i dagtilbud i Gladsaxe Kommune vil barnet opleve en helhed og reel sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole.

Det sikrer Gladsaxe Kommune ved at tilrettelægge et fælles grundlag for overgangen fra dagtilbud til skole, uafhængigt af valg af skole.

Helhed og sammenhæng i barnets overgang fra dagtilbud til skole og SFO er væsentlige mål, som indgår i Gladsaxe Kommunes målsætninger på børneområdet. Et element udmønter sig i en samarbejdsaftale mellem dagtilbud og skolen i distriktet.

I har som forældre en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for jeres barn i samarbejde med pædagoger og lærere.

I et særligt forløb involveres I og jeres barn i konkrete aktiviteter, der understøtter samarbejdet om jeres barns udvikling og læring. 

Disse elementer indgår i de pædagogiske aktiviteter og hjælper og støtter jeres barn i overgangen fra dagtilbud til skole.

I forældrepjecen Helhed og sammenhæng i børns liv, kan I læse om overgangen fra dagtilbud til skole, og hvor stor betydning det har for børnene, at skolestarten foregår som en kontinuerlig proces fra dagtilbud til skole.

På dagtilbuddets eller skolens hjemmeside kan I kan læse om den måde det enkelte dagtilbud og skole arbejder med aktiviteterne på.

Forløbet består af disse elementer

Et udviklingsskema, som indeholder jeres og pædagogernes samlede vurdering af jeres barns potentialer

En digital ”Her-er-jeg-kuffert”, som indeholder jeres barns tegning af familien, et kompetenceportræt, en dialog om barnets vækst og udvikling illustreret med billeder og måleenheder, samt Illustration af jeres barns forestillinger og tanker om skolen.

Læs mere om Den digitale Her-er-jeg-kuffert.

 

En ”Her-er-vi-skattekiste”, som indeholder det, jeres barns gruppe har arbejdet med inden skolestart: Et gruppebillede af gruppen, tre udvalgte sange og lege samt det sidste projektarbejde, der er arbejdet med i gruppen.

Ny familie i Gladsaxe Kommune

Skal jeres barn starte i skole i Gladsaxe Kommune, uden at have gået i dagtilbud i Gladsaxe Kommune, kan I få ideer og vejledning til, hvordan I kan lave en "Her-er-jeg-kuffert" sammen med jeres barn i vejledningen Sådan laver I barnets Her-er-jeg-kuffert.

Børn, der går i privatskole i Gladsaxe Kommune, indgår i rammen for helhed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole, såfremt den valgte privatskole har indgået samarbejdsaftale med Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback