Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Sprog, læring og sammenhængende forløb Den digitale her-er-jeg-kuffert

Den digitale her-er-jeg-kuffert

Elementerne i Her-er-jeg-kufferten støtter barnet i at fortælle om sig selv i de nye sammenhænge i skolen. Kufferten støtter dels barnet i at kunne fortælle om sig selv, som en del af en familie, dels som en del af et større læringsfællesskab med jævnaldrende børn.

Alle elementerne i kufferten bidrager til relationsdannelse. Elementerne giver børnene i fællesskabet mulighed for at få øje på hinandens kompetencer og forskellige måder at udvikle læringskompetencer på. Pædagoger i såvel børnehus som i skole får en viden om barnets perspektiv og får indsigt i, hvad der er betydningsfuldt for det enkelte barn.

Den digitale kuffert understøtter barnets kreative udfoldelse ved brug af teknologi, idet børnene er medbestemmende om, hvordan kuffertens indhold skal komme til udtryk digitalt i book creator. Ved brug af video, billeder og lyd udarbejdes en digital version af kufferten.

Forældre har en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for deres barn i samarbejde med pædagoger og lærere.

I slutningen af maj måned overdrages hvert barns kuffert til den skole og SFO, hvor barnet skal starte. På samme tid sendes et link til barnets forældre, så de får mulighed for at se deres barns "Her-er-jeg-kuffert".

Målebåndet

Til dialog om barnets vækst og udvikling, illustreret med billeder og måleenheder.

Foto af børn der måler hinandens højde til dialog om vækst og højde

Familietegningen

Børnetegning af familie. Familietegningen har barnet færdiggjort efter flere skitser. Den understøttes af barnets mundtlige fortælling om sin familie, herunder deres kultur.

Børnetegning af barnets familie bestående af to børn, en gravid dame og en mand

Når jeg skal i skole

"Når jeg skal i skole" er barnets tegning eller collage af forventninger og tanker om skolen.

Børnetegning der viser tre børn leget på et klatrestativ, sol og sky

Kompetenceportrættet

Kompetenceportrættet - barnets eget blik for egne resurser og kompetencer.

tegninger og tekst der viser barnets eget blik for egne resurser og kompetencer

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback