Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Lokalplaner Kommuneplantillæg 9 og Lokalplan 286 for industriområdet ved Smørmosevej er vedtaget

Kommuneplantillæg 9 og Lokalplan 286 for industriområdet ved Smørmosevej er vedtaget

26. februar 2024

Lokalplanens formål er at give mulighed for at udvide Novo Nordisk og Novozymes bygninger under hensyntagen til eksisterende beplantning og områdets kulturarv. Derudover muliggør planen udvidelse af eksisterende parkeringshus på Smørmosevej og af Novo Nordisk Naturpark. 

Planen er vedtaget
Byrådet vedtog 21. februar 2024 lokalplan 286 for industriområdet ved Smørmosevej med nogle få ændringer og tilføjelser. Byrådet vedtog samtidig det tilhørende tillæg 9 til kommuneplan 2021. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 28.02.2024. 


Ændringer
I forhold til det tidligere fremlagte lokalplanforslag er der foretaget 6 mindre ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan samt en mindre ændring i kommuneplantillægget. 

Ændringerne betyder, 

  • at vejbyggelinjen mod Hillerødmotorvejen præciseres, hvilket medfører ændringer i §6.9 samt i redegørelsen i lokalplan 286.
  • at der tilføjes ny bestemmelse §8.5 i lokalplan 286 om eksisterende 400 kV højspændingskabel. Det medfører også en tilføjelse i redegørelsen samt på kortbilag 1 i lokalplan 286. Højspændingskablet medfører også et redegørelsesafsnit i kommuneplantillæg 9.
  • at beplantningens karakter i beplantningsbælterne eksemplificeres, hvilket medfører tilføjelse til §8.12 i lokalplan 286.
  • at omfang og placering samt bebyggelsens udseende i byggefelt 10 ændres, og dermed ændres også forudsætningerne for modul C, hvilket medfører ændringer i §6.31, §7.20 og §7.21 samt i redegørelsen og illustrationsbilag 11 i lokalplan 286.
  • at funktionerne for bebyggelsen i byggefelt 11 udvides, hvilket medfører ændringer i §6.24 i lokalplan 286.
  • at der indsættes ny bestemmelse §8.8 i lokalplan 286 om krav til friareal

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at nybyggeri og ombygning samt ændring af anvendelsen skal ske i overensstemmelse med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation efter planlovens regler.


Klage
Hvis du vil klage over retlige spørgsmål, skal du klage til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her.

Du kan hente planerne i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg. 

Du kan også downloade planerne her:
Lokalplan 286 
Kommuneplantillæg 9

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback