Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig GladsaxeLiv

GladsaxeLiv

Gladsaxe skal have et mangfoldigt byliv, der bidrager til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder. Gladsaxe er en moderne, funktionsopdelt by, hvor erhverv ligger for sig, og institutioner ligger for sig. Der er store områder udelukkende med boliger, og fodbold foregår på baner bag et hegn. Opdelingen af funktioner er en udfordring, hvis vi gerne vil skabe liv i byen på alle tidspunkter af døgnet.

Derfor har vi igangsat arbejdet med GladsaxeLiv. Formålet med GladsaxeLiv er at skabe og synliggøre mere byliv i Gladsaxe ved at fokusere på hverdagslivet, udvikle de steder i byen hvor folk i forvejen kommer og skabe sammenhæng mellem livet inde og ude.

Bylivsanalysen

Som opstart på arbejdet med GladsaxeLiv har Gladsaxe Kommune indledt et samarbejde med Gehl Architects, der har resulteret i en rapport om bylivet i Gladsaxe.

Rapporten indeholder en analyse af det eksisterende byliv i Gladsaxe, hvor Gehl lægger op til, at byliv skal forstås bredt. Byliv er ikke kun muligheden for at gå på café og restaurant. Gehl taler i stedet om at understøtte hverdagslivet og sætte mennesker og liv før rum og bygninger. Rapporten peger også på potentialer for at udvikle livet i Gladsaxe, der i hovedtræk handler om

  • at vi skarpere definerer, hvad Gladsaxe er og kan
  • at vi ser potentialerne i hverdagslivet
  • at vi skaber kvalitet, dér hvor livet allerede foregår
  • at vi synliggør det liv, der allerede eksisterer i Gladsaxe
  • at vi undersøger, hvad nye tiltag giver til livet i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback