Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Byplanlægning Søborg Hovedgade Om projektet

Om projektet

Om projektet

Borgermøder i 2021 og 2022

Der har været afholdt 2 borgermøder om projektet - i juni 2021 og i marts 2022. Til begge møder har der været en stor interesse for at deltage, være med til at udvikle og give sin mening til kende. Generelt har der været en bred opbakning til indholdet af projektet, særligt til en mere grøn gade med bedre forhold for borgere og handlende. Der har været foretaget forskellige tilretninger på baggrund af de tilkendegivelser, som kom på møderne. Det handlede om en vejlukning og parkering i gaden.


Referencegruppe

Der har indtil videre været afholdt tre møder i referencegruppen. Referencegruppen har repræsentanter fra butikker, grundejere, Cyklistforbundet, Tilgængelighedsrådet, Søborg Kirke og interesserede borgere.

De tilstedeværende har været positive overfor hovedgreb og detailløsninger. Særligt har der været opbakning til målet om at få mere grønt på hovedgaden, lavere hastighed på biltrafik og mere plads til byliv.

Det har generelt været referencegruppens holdning, at det er ok at henvise til parkeringsarealerne i sidegaderne for derved at opnå færre parkeringspladser på Søborg Hovedgade. Her vejede fordelene ved bedre forhold for fodgængere højest.


BID-møder

BID-samarbejdet, som er et partnerskab mellem butikker og Gladsaxe Kommune på Søborg Hovedgade, er løbende blevet orienteret om projektet, og man har drøftet Gladsaxe Kommunes visioner til den fremtidige hovedgade, og hvordan butikker og cafeer får nye muligheder for at bruge gadens arealer.


Møder med de direkte berørte

Gladsaxe Kommune vil have kontakt med de direkte berørte butikker og restauranter gennem forløbet, så rammer og udførelse sker så smidigt som muligt. Der vil blive afholdt direkte møder med de berørte, hvor projektet gennemgås, og der fremlægges planer for gennemførelsen lokalt.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Byafdelingen på mail: byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback