Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Byplanlægning Søborg Hovedgade Nyheder

Nyheder

29. maj 2024

Busdriften på Søborg Hovedgade kører normalt fra 3. juni kl. 7. Indtil da er der omkørsel - se siden med trafikomlægninger.


22. maj 2024

Det var planen at ophæve ensretningen på Søborg Hovedgade fra den 21. maj og blot have lukket for bus- og lastbilkørsel frem til 1. juni.

Det kan desværre alligevel ikke lade sig gøre, da mange lastbiler ikke overholder forbuddet, som både er skiltet og afmærket med betonklodser. Derved ødelægges det igangværende anlægsarbejde, hvor betonen mellem brostenene skal hærde uden tung belastning. Det kan resultere i, at vi er nødt til at reparere på arbejdet og udskyde åbningen yderligere 3-4 uger.

Nu får betonen lov at hærde i fred og ro, og så kan vi indvie gaden på Søborgnatten den 31. maj - og åbne for biltrafik i begge retninger 1. juni.

Det er beklageligt, men desværre nødvendigt, da nogle tunge køretøjer ikke overholder skiltningen.

Vi fastholder derfor ensretningen mod København, samt at kørebanen mod Buddinge holdes lukket frem til 1. juni fra Dyssegårdsvej til Maglegårds Allé. Som noget nyt kan både lette og nu også tunge køretøjer dog køre på hele strækningen mod København.


17. maj 2024

Fornyelsen af Søborg Hovedgade nærmer sig sin afslutning, og fra 21. maj er almindelig biltrafik igen mulig i begge retninger. Dog kan tunge køretøjer først køre på strækningen fra den 1. juni, og derfor er busserne fortsat omlagt til 1. juni.

Den fornyede Søborg Hovedgade bliver indviet på Søborgnatten den 31. maj.


8. maj 2024

Forskønnelsen af Søborg Hovedgade nærmer sig nu sin afslutning, og vi forventer, at alle gravemaskiner er væk fra på mandag den 13. maj.

Da der er underlag, der skal hærde, forventer vi, at biler først kan køre i begge retninger fra midten af maj, mens tunge køretøjer som busser først forventes at kunne køre normalt i begge retninger fra 1. juni.

Ved større anlægsarbejder er der som regel nogle ting, som skal laves om undervejs pga. fejl og mangler. Det er det, man har været vidne til, når fx kantsten er lagt om, jordblandet sand er udskiftet med sand og træer er blevet plantet om. Det er en naturlig del af et større anlægsarbejde, og skal sikre, at vi får den forventede kvalitet for pengene.

Nu glæder vi os alle til, at vi snart kan indtage en smuk og grøn Søborg Hovedgade med plads til cykler og gående og med grønne oaser, man kan slå sig ned i og nyde bylivet.


22. april 2024

For at udføre de sidste arbejder på Søborg Hovedgade spærres indadgående vejbane langs Søborg Hovedgade 55A til 35 mod København fra Maglegårds Allé til Dyssegårdsvej. Dette vil ske fra den 23. april til den 7. maj.

Det betyder samtidig, at den indadgående trafik kommer til at køre mod København i den modsatte vejbane.

Lastbiler skal derfor servicere butikkerne fra sidevejene. F.eks. Søborghus Allé, Niels Bohrs Allé eller Maglegårds Allé. Trafikken kører som hidtil i indadgående retning mod København, men i modsatte spor.

Fodgængere og cyklister er ikke berørt af arbejdet. Efter den 7. maj er almindelig biltrafik igen mulig, dog kan lastbiler først køre på strækningen fra den 22. maj.

Busserne omlægges på hele strækningen via Gladsaxevej til Søborg Torv i udadgående retning fra København frem til den 1. juni.


9. april 2024

Anlægsperioden er startet den 4. marts og forventes at fortsætte frem til midten af maj 2024. Omlægningen af vej og busser i udadgående retning fortsætter frem til arbejdet er færdigt.

Der vil i korte perioder blive spærret af for trafikken, for f.eks. at kunne opsætte nye lysmaster eller plante træer i midterhellerne.


5. februar 2024

Hjertestarteren, der i dag er placeret ud for Coop 365, vil i samarbejde med Hjerteforeningen blive flyttet, til en ny synlig placering på hovedgaden.


15. januar 2024

Sidste fase af anlægsperioden er udskudt til starten af mats 2024, grundet det kolde vintervejr. Projektet forventes herefter at køre frem til udgangen af april 2024. Derfor sker omlægningen af vej og busrute, først omkring 1. marts 2024.


21. november 2023

Træerne, der skal plantes på Søborg Hovedgade, er nu ankommet.18. november 2023

Renoveringen af Søborg Hovedgade tager en pause fra 18. november og frem til midten af januar 2024. Dog vil der i perioden blive plantet træer og buske. Vi venter på varmere vejr for at kunne lægge det sidste lag asfalt. Den sidste del af renoveringsarbejderne vil blive udført fra midten af januar 2024 til april 2024.


6. november 2023

Fornyelsen mangler på nuværende tidspunkt omkring 20-25 % af arbejderne, så fornyelsen bliver ikke færdig i år. Det skyldes, at entreprenøren ikke har kunne genbruge så meget af underlaget under den eksisterende vej. Der holdes pause i belægningsarbejderne for at give plads til julehandlen og for at bus 6A igen kan køre ad Søborg Hovedgade fra medio november til medio af januar. Der vil dog blive plantet træer og buske i de nye bede i løbet af november. De resterne belægningsarbejder genoptages næste år fra januar – april 2024.


12. oktober 2023

Hver onsdag fra 15-16 holder vi åben skurvogn, hvor interesserede kan få mere information om ombygningen af Søborg Hovedgade. Skurvognen står på parkeringspladsen på Maglegårds Allé 3.

Åben skurvogn holder dog efterårsferie, så næste mulighed for at kigge forbi er den 25. oktober.


11. oktober 2023

Bus 6A har desværre problemer med at køre ad Maglegårds Allé. Derfor er bussen igen omlagt, så den kører udenom vejarbejdet på Søborg Hovedgade ad Gladsaxevej, Marienborg Allé og Søborg Parkallé.


5. oktober 2023

Siden den midlertidige åbning af Erik Bøghs Allé har Gladsaxe Kommune observeret trafikken på Niels Finsens Allé og Erik Bøghs Allé. Og da trafikbelastningen ikke er blevet så stor som antaget, er nogle af de midlertidige parkeringsrestriktioner på de to veje nu ophævet.

Vær dog opmærksom på skiltningen, da der stadig er strækninger med standsnings- og parkeringsforbud.


29. september 2023

Søndag den 1. oktober tager entreprenøren de gamle belysningsmaster ned på Søborg Hovedgade på strækningen mellem Dyssegårdsvej og Maglegårds Allé.

Det sker om søndagen, fordi det giver mindst gene for trafikken.


18. september 2023

Søborg Hovedgade er nu åben for biltrafik i begge retninger på strækningen fra Dyssegårdsvej til Maglegårds Allé. Samtidig er det besluttet, at anlægsarbejdet sættes på pause fra midt i november i cirka to måneder for at sikre en mere normal julehandel.

Læs mere om trafikforhold, busser og faseplaner under Trafikomlægninger.


6. september 2023

De første faser fra Dyssegårdsvej til Maglegårds Alle, åbner mandag den 18. september i uge 38 for kørsel i begge retninger, herunder også bustrafik. Strækningen vil, ud over mindre sidearbejder og beplantningsarbejder, være færdig. Beplantning og træer udføres i november måned.


22. august 2023

Færdiggørelse af den samlet strækning kan ikke ske indenfor den udmeldte tidsplan. Der arbejdes på at fastsætte ny tidsplan. Der kommer ikke til at være anlægsarbejder i december måned, for at undgå påvirkning af julehandlen på Søborg Hovedgade. Tidsplanen bliver udmeldt her, når den er besluttet.


3. juli 2023

Start på fase 4 fra Søborg Hovedgade 56 til Søborg Hovedgade 74.


20. juni 2023

Busomlægning via Maglegårds Allé, ind mod København, grundet pladsproblemer på Søborg Hovedgade. Busomlægningen vil fortsætte indtil 1. august 2023.


19. maj 2023

Start på fase 3 fra Søborg Hovedgade 36 til Søborg Hovedgade 56.


3. april 2023

Åbning af bom på Selma Lagerløfs Allé, så bilpassage er mulig til Søborg Hovedgade. Åbningen vil være i resten af projektperioden for at forbedre kunde-tilgængelighed.


23. februar 2023

1. spadestik med deltagelse af Trine Græse. Kom kl. 12.00 på hjørnet af Søborg Hovedgade og Maglegårds Allé.


3. februar 2023

Trafikken ensrettes mod København.


2. januar 2023

Anlægsarbejderne starter


12. december 2022

Åbent Kontor om Fornyelsen af Søborg Hovedgade


29. november 2022

Økonomiudvalget har tiltrådt igangsætning af fornyelsesprojektet.


28. november 2022

Trafik- og Teknikudvalget har tiltrådt indhold af fornyelsesprojektet.


28. oktober 2022

Entreprenører har afgivet tilbud. Der skrives kontrakt i december 2022.


16. september 2022

Udbudsmaterialet er udsendt til 5 indbudte entreprenører.


5. september 2022

Trafik- og Teknikudvalget har godkendt projektet til udbud i hovedentrepriseGladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback