Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Hegnsynet

Efter hegnslovens §§ 27 – 32 nedsætter Byrådet et hegnsyn. Hegnsynet træffer efter begæring fra en grundejer afgørelse om hegnsspørgsmål i henhold til hegnsloven.

Hegnsynet består af 3 medlemmer. Det ene medlem beskikkes af Byrådet til formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantningskyndigt og et medlem skal være bygningskyndigt. Alle medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Formand

  • Ole Skrald (A)

Medlemmer af hegnsynet

  • Kristian Erland Jensen (B)
  • Kim Wessel-Tolvig (V)

Læs mere om Hegnsynet her

Byrådsmedlem i Hegnsynet

Ole Skrald (A)

Formand

Lyngparken 58
2800 Kongens Lyngby

44 44 51 55 30 60 34 74

Stedfortrædere

  • Stedfortræder for Kim Wessel-Tolvig (V): Jørgen Juhl (I)
  • Stedfortræder for Kristian Erland Jensen (B): Bjarne Tolboe Christiansen (B)
  • Stedfortræder for Ole Skrald (A): Tom Vang Knudsen (A)


Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback