Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Rådet består af 14 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byrådet. Medlemmerne og deres stedfortrædere skal være myndige og bosiddende i kommunen.

Handicaprådet vælger selv sin formand.

Byrådsmedlemmer i Handicaprådet

Kristine Henriksen (A)

Katrine Skov (A)

Værebrovej 86, 2. 5
2880 Bagsværd

29 66 00 46

Calle Greisholm (A)

Lupinmarken 3
2880 Bagsværd

25 14 35 10

Rebecca Plomin (C)

21 16 47 21

Signe Ejersbo (F)

Marsk Stigs Alle 38
2880 Bagsværd

20 35 97 54

Lone Yalcinkaya (V)

Solnavej 42. 2.tv.
2860 Søborg

21 64 19 96

Michael Dorph Jensen (Ø)

Vadgårdsvej 215
2860 Søborg

24 81 03 16

Stedfortrædere

 • Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Ole Skrald (A)
 • Stedfortræder for Katrine Skov (A): Jakob Skovgaard Koed (A)
 • Stedfortræder for Calle Greisholm (A): Rikke Louise Schilling (A)
 • Stedfortræder for Rebecca Plomin (C): Henrik Sørensen (C)
 • Stedfortræder for Signe Ejersbo (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
 • Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Camilla Friis (V)
 • Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Trine Henriksen (Ø)

Mere information om Gladsaxe Handicapråd

Efter § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Byrådet et handicapråd.

Handicaprådet arbejder for at skabe lige muligheder for mennesker med handicap. Handicaprådet behandler handicappolitiske spørgsmål af generel karakter, men ikke personsager.

Handicaprådets opgaver er:

 • At rådgive og besvare henvendelser fra Byrådet i handicappolitiske spørgsmål.
 • At formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 • At tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

De 14 medlemmer af Handicaprådet er fordelt som følger:

 • Seks medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer
 • Et medlem udpeget blandt de lokale handicaporganisationer
 • Syv medlemmer udpeget blandt Byrådets medlemmer

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Se medlemmer indstillet af organisationerne, og læs dagsordener og referater her.

Sekretariat og mødekalender

Handicaprådet betjenes af:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Gladsaxe Rådhus
Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Sekretær: Tilde Olsen
Telefon: 39 57  55 19
Mail: handicapradet@gladsaxe.dk

Mødekalender 2024

 • 05.03.2024
 • 20.06.2024
 • 23.09.2024
 • 11.12.2024

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback