Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandling Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag

Læs mere om, hvordan en typisk sag i Gladsaxe Kommune forløber.

De fleste sager starter med, at du som borger anmoder om det. Det kan være, fordi du søger om byggetilladelse, kontanthjælp, pas eller lignende.

Din anmodning kan være skriftligt, men du kan også bede om noget mundtligt.

En sag kan også starte med, at vi henvender os til dig. Det kan være, fordi nogen er bekymret for dit barn eller vi skal undersøge, om regler bliver overholdt (for eksempel udbetaling af løn til personer på kontanthjælp, om byggeri lever op til de fastsatte krav mv.). I disse sager har vi andre muligheder for at indhente oplysninger om dig, end vi har i de sager, der starter med din egen ansøgning.

Uanset hvordan din sag starter, så vil vi orientere dig om dine rettigheder og pligter.

Når vi har modtaget din anmodning ser vi på, om vi har de nødvendige oplysninger. Hvilke oplysninger der er brug for afhænger af det, du søger om, men det kan eksempelvis være oplysninger om dit helbred, økonomi eller byggeplaner. Hvis vi mangler oplysninger fra dig, vil du blive bedt om at sende dem til os indenfor en bestemt frist.

Hvis du henvender dig til os med et generelt behov for støtte, men uden at vide præcist, hvad det indebærer, så vil vi i samarbejde med dig finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Hvis hjælpen skal gives af en anden myndighed, vil vi hjælpe dig med at finde frem til den rigtige myndighed.

Der kan være stor forskel på sagsbehandlingen afhængigt af din sagstype. Eksempelvis skal en ansøgning om byggetilladelse til dit hjem eller en alkoholbevilling til en café behandles efter andre regler end hvis du søger om kontanthjælp. Du kan altid kontakte den afdeling, der behandler din henvendelse, hvis du vil høre mere om, hvordan sagsbehandlingen i din sag foregår.

For alle sager gælder der dog generelle sagsbehandlingsregler, som vi altid skal følge. Reglerne beskriver, hvordan vores sagsbehandling skal foregå, og de sikrer, at du får en fair og korrekt sagsbehandling. Du kan læse mere om sagsbehandlingsreglerne her.

Når vi har de nødvendige oplysninger i din sag, træffer vi vores afgørelse. Afgørelsen kan enten indeholde en godkendelse eller et helt eller delvist afslag over for dig. 

Hvis du enten helt eller delvist ikke får det, som du har bedt om (afslag), vil vi normalt sende dig en skriftlig afgørelse, hvor vi begrunder vores beslutning. Det betyder, at du har ret til at vide, hvorfor vi ikke kan imødekomme dit ønske.  Hvis du kan klage over vores beslutning til en anden myndighed, vil det stå i afgørelsen, og du vil også kunne se, hvordan du klager. Du kan læse mere om at klage over kommunens afgørelser her.

Hvad siger loven

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback