Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Gladsaxe får ny Psykiatri- og Handicappolitik

Gladsaxe får ny Psykiatri- og Handicappolitik

20. april 2023

Børn og voksne med handicap eller psykisk sårbarhed skal støttes i at leve et aktivt liv, hvor de på lige fod med andre kan deltage aktivt i samfundslivet. Det er ambitionen for Gladsaxes nye Psykiatri- og Handicappolitik.

Den nye Psykiatri- og Handicappolitik beskriver det grundlag og de værdier og mål, Gladsaxe står på, når det handler om børn og voksne med forskellige funktionsnedsættelser.

Politikken henvender sig til børn og voksne, der har fysiske, psykiske, kognitive eller udviklingsmæssige udfordringer, der kan hindre eller besværliggøre hverdagsliv og deltagelse i samfundet.

- Alle borgere i Gladsaxe skal have mulighed for at leve et aktivt og godt liv, hvor de tager del i det omgivende samfund og er en del af vores mange fællesskaber. Det gælder også børn og voksne med handicap og funktionsnedsættelse, som skal mødes med lydhørhed, empati, værdighed og ligeværd, siger borgmester Trine Græse.


Tæt samarbejde med det omgivende samfund

Centralt for at lykkes med ambitionerne er et tæt samarbejde med det omgivende samfund.

- For at realisere de ambitioner, der er beskrevet i den nye Psykiatri- og handicappolitik, skal vi have et tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutioner, foreninger med mere om at skabe fleksible løsninger. Et godt liv er nemlig ikke ensbetydende med, at alle skal have det samme. Vi skal alle være fleksible og arbejde for at imødekomme de individuelle ønsker og behov, det enkelte menneske har, siger Trine Græse.


Fem centrale livsområder har betydning for det gode, aktive liv

Psykiatri- og Handicappolitik 2023-2026 tager udgangspunkt i fem centrale livsområder, der har stor betydning for alle mennesker, og hvor man som menneske med handicap eller psykiske udfordringer kan have brug for en ekstra hånd eller ekstra opmærksomhed og rummelighed.

  • Det er dit liv handler om, at vi alle har håb og drømme for eget liv. Og det er de drømme og mål, vi skal samarbejde om at opnå.
  • Sundhed og Trivsel betyder, at alle skal have mulighed for at skabe sig et sundt liv – både fysisk og mentalt.
  • Fællesskabehandler om, hvad fællesskaber kan give – men også at man kan have brug for guidning, fysisk adgang eller en hjælpende hånd ind i de fællesskaber, der findes.
  • Uddannelse og arbejde handler om tilknytning til arbejdsmarkedet – og om, at arbejdsliv kan se meget forskellige ud og være på forskellige vilkår.
  • Pårørende og netværk om det gode samarbejde mellem kommune og pårørende, også i svære situationer.  

Politikken bliver opdateret hvert fjerde år i forbindelse med, at et nyt byråd tiltræder – og i år er den blevet opdateret så meget, at der er tale om en helt ny politik.

Politikken er blevet til i dialog med kommunens Handicapråd, Seniorråd, brugerråd og borger-og pårørenderåd samt medarbejderrepræsentanter fra psykiatri- og handicapområdet. Politikken tager afsæt i FN’s Handicapkonvention og Gladsaxestrategien.

Her finder du den nye Psykiatri- og Handicappolitik for Gladsaxe

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback