Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Forslag til lokalplan 289 for Kongshvilebakken, Nybro Kvarter

Forslag til lokalplan 289 for Kongshvilebakken, Nybro Kvarter

23. februar 2024

Byrådet inviterer til borgermøde om lokalplanen torsdag 7. marts 2024 kl. 19.00.

Lokalplanen vil give mulighed for at bevare områdets landskabelige værdier og bygningskultur samt de eksisterende herlighedsværdier. Den udpeger blandt andet bevaringsværdige bygninger og beplantning samt sikrer udsigtskiler indenfor området. 


Offentlig høring
Byrådet har 21. februar 2024 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 289 for Kongshvilebakken, Nybro Kvarter til offentlig høring. Forslaget er til offentlig høring fra 23. februar 2024 til 19. april 2024. 

Se forslag til lokalplan 289 her

Desuden kan du få det udleveret i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal du senest 19. april 2024 sende dem på e-mail til byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.


Borgermøde
Byrådet inviterer til borgermøde om lokalplanen torsdag 7. marts 2024 kl. 19.00. Mødet afholdes i Sportscaféen på Bagsværd Stadion, Bagsværd Hovedgade 86-90, 2880 Bagsværd. Tilmelding til borgermøde skal ske på tlf. 39 57 50 42 eller e-mail: byplanoglandskab@gladsaxe.dk  senest 4. marts 2024. Hvis der er færre end 15 tilmeldte til borgermødet, kan det blive aflyst.


Miljøvurdering
Lokalplanen vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du skrive til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her. Klagenævnet skal modtage din klage inden den 22. marts 2024.


Retsvirkning
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må der ikke ske ændringer på de ejendomme, der er omfattet af forslaget.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback