Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Forslag til lokalplan 288 for Værebro Park samt forslag til kommuneplantillæg 10

Forslag til lokalplan 288 for Værebro Park samt forslag til kommuneplantillæg 10

28. maj 2024

Lokalplanen skal muliggøre en renovering af den eksisterende bebyggelse, åbne området op og skabe mødesteder samt nye, attraktive forbindelser i og gennem området, så det kobles med resten af Bagsværd.

Lokalplanen skal muliggøre en renovering af den eksisterende bebyggelse, åbne området op og skabe mødesteder samt nye, attraktive forbindelser i og gennem området, så det kobles med resten af Bagsværd. Lokalplanen skal sikre en omdannelse af det eksisterende lokalcenter og styrke dette ved at tilføre flere funktioner, boliger samt forbindelser gennem området. Lokalpla-nen skal fastholde og understøtte landskabet i Værebro og sikre, at området også fremover har en grøn karakter. Lokalplanen skal derudover muliggøre et nyt børnehus ved Skovbrynet Skole.

Offentlig høring

Byrådet har 22.05.2024 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 288 for Værebro Park, samt forslag til kommuneplantillæg 10 til offentlig høring.

Høringsfrist

Forslagene er til offentlig høring fra 29.05.2024 til og med 07.08.2024.

Se forslag til lokalplan 288 her

Se forslag til kommuneplantillæg 10 her

Desuden kan du se forslagene på kommunens biblioteker, og du kan få det udleveret i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal du senest 26.06.2026 sende dem på e-mail til byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Borgermøde

Byrådet inviterer til borgermøde tirsdag 11. juni 2024 kl. 19 i samlingssalen i centeret i Værebro Park. På mødet kickstartes dialog om den nye kultur- og beboerfacilitet – et nyt spændende hus, der skal rumme bibliotek, værksteder, aktivitetsrum og meget andet. Giv dit besyv med – Hvad skaber energi og engagement hos dig? Hvad kunne du ønske dig at bruge et nyt hus til?

Tilmelding til mødet skal ske senest tirsdag den 4. juni på byplanoglandskab@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 50 42. Hvis der er færre end 15 tilmeldte til borgermødet, vil det blive aflyst.

Miljøvurdering

Lokalplanen vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du skrive til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her. Klagenævnet skal modtage din klage inden 26.06.2024.

Retsvirkning

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må der ikke ske ændringer på de ejendomme, der er omfattet af forslaget.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback