Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Om Gladsaxe Kommune Fakta om Gladsaxe

Fakta om Gladsaxe

Gladsaxe Kommune ligger nordvest for København. Fra Gladsaxe Rådhus til Københavns Rådhus er der ca. 10 km i fugleflugtslinje. Gladsaxe grænser op til kommunerne: København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Herlev. Gladsaxe består af følgende nu sammenvoksede oprindelige landsbyer: Gladsaxe, Buddinge, Bagsværd og Mørkhøj og dækker et areal på 2.500 hektar. Se kort over kommunen

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 forblev kommunen selvstændig.

Som den første kommune i Danmark har Gladsaxe indarbejdet FN's verdensmål direkte i sin kommunestrategi, Gladsaxestrategien, der blev vedtaget i 2018. Gladsaxestrategien knytter sig til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og forankrer udvalgte verdensmål i Gladsaxes seks målsætninger. Gladsaxes seks målsætninger er:

 • Børn og Unge former fremtiden
 • Attraktiv erhvervsby med jobvækst
 • Lige muligheder for at lykkes
 • Grøn og levende by
 • Sundhed og Trivsel hele livet
 • Klimavenlig by

Læs hele Gladsaxestrategien

Mange familier har i de senere år valgt at bosætte sig i Gladsaxe, og i 2022 rundede indbyggertallet 70.000 indbyggere.

Samlet har kommunen haft en befolkningsvækst på 4.261 indbyggere over de seneste 10 år, og der forventes en tilsvarende stigning i antallet af indbyggere i de kommende 15 år. Det hænger blandt andet sammen med en forventning om, at der bygges cirka 2.524 nye boliger i perioden, hvoraf en stor del forventes i Bagsværd området, det vil sige Bagsværd Bypark og på Ringbo-grunden.

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens planlægning, da antallet af borgere har stor betydning for såvel service- som bygningsbehovet på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

 • Befolkningsprognose 2020-2035
 • Befolkningsprognose 2019-2034
 • Befolkningsprognose 2018-2033

I Gladsaxe er der i alt 31.542 boliger, som er fordelt på etageboliger, rækkehuse og parcelhuse. Næsten 60 procent af boligerne er etageboliger, mens resten fordeler sig ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber. I løbet af de kommende tre-fire år forventes der bygget 1.000 nye boliger.

De kommunale ejendomme i Gladsaxe udgør i alt 360.000 m2 etageareal. De omfatter bygninger til de forskellige kommunale anvendelser, herunder administration, biblioteker, folkeskoler, småbørnsinstitutioner, idrætsanlæg, fritidsformål, omsorgscentre, dagtilbud, forskellige botilbud og tekniske formål. 

De kommunale ejendomme forvaltes af Ejendomscenteret, der er teknisk rådgiver og forretningsfører for byggeopgaver, bygningsvedligehold og energiforsyning. 

Der er 10 folkeskoler i Gladsaxe og et 10. Klassescenter. Derudover er der en række ungdomsuddannelser: Gladsaxe Gymnasium, Bagsværd Kostskole og Gymnasium, TEC - Teknisk Erhvervsskole Center og Gladsaxe Ungdomsskole.

På trods af at Gladsaxe ligger centralt og tæt på København, er der i Gladsaxe mange grønne områder og muligheder for naturoplevelser som fx Aldershvile Slotspark, Bagsværd Sø, Fedtmosen, Hareskoven, Smørmosen, Store Hareskov og Utterslev Mose.

Der er i kommunen et rigt foreningsliv og mange muligheder for at dyrke idræt og sport. Der findes fx følgende idrætsanlæg: Bagsværd Stadion, Bagsværd Svømmehal, Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, Gladsaxe Sportscenter, Gladsaxe Badmintonhal, Gladsaxe Bowlinghal, Gladsaxe Motionscenter, Gladsaxe Skøjtehal, Gladsaxe sportshal 1 og 2, Gladsaxe Sports Hostel, Gladsaxe Stadion, Gladsaxe Svømmehal, Gladsaxe Friluftsbad og Akademisk Boldklub.

Læs mere om idrætsanlæggene i Gladsaxe

Der er også en lang række tilbud inden for kultur og fritid som fx Bibliografen (biograf og bibliotek), Baadfarten, Gladsaxe Musik- og Billedskole, Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus og spillestedet Richter mm.

Gladsaxe har en stor erhvervsaktivitet og er en af Danmarks største erhvervskommuner med 31.370 private arbejdspladser og 7.627 offentlige arbejdspladser. Siden 2008 har kommunen haft en stigning på over 7.600 arbejdspladser samlet set.
Der er fire erhvervskvarterer: Gladsaxe Ringby, Bagsværd Erhvervskvarter - inklusiv Bagsværd Bypark, Gyngemosepark og Mørkhøj Erhvervskvarter. 
Foruden arbejdspladser bidrager virksomhederne til vækst og udvikling af byen. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback