Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Gladsaxejob - vi gør en forskel Din nye arbejdsplads Personalegoder

Personalegoder

Her kan du læse om hvilke personalegoder, der tilbydes ansatte i Gladsaxe Kommune. Langt de fleste fælles personalegoder stilles til rådighed for alle medarbejdere uden betaling. Derudover er der enkelte personalegoder, hvor du skal betale for brug – som for eksempel erhvervskortet til offentlig transport. Der er lagt vægt på, at de fælles personalegoder enten er sundhedsfremmende eller er med til at skabe fællesskab mellem kommunens ansatte, og gerne på tværs af arbejdspladser. 

Som supplement til de fælles personalegoder, er der i Gladsaxe Kommunes budget afsat en pulje til initiativer, der kan øge motivationen og engagementet blandt medarbejderne i hele kommunen. Det er Gladsaxe Personaleforum, der forvalter denne pulje. Personaleforum iværksætter og afvikler aktiviteter af både faglig og social karakter til gavn for alle ansatte i Gladsaxe Kommune.

De personalegoder, som Personaleforum står for, er markeret med Personaleforums logo. Udover de fælles personalegoder er der på en række arbejdspladser i kommunen supplerende personalegoder, der kun omfatter de ansatte på den specifikke arbejdsplads; Spørg, der hvor du arbejder, om I har supplerende personalegoder.

Personaleforum logo

Sundhedsfremme

Gladsaxe Kommune tilbyder gratis rygestopkurser til alle medarbejdere. Du deltager på Forebyggelsescenterets åbne borgerkurser. Kontakt Forebyggelsescenteret, hvis du er interesseret i et rygestopkursus. Du skal blot oplyse, at du er medarbejder.

Hvis I er 10 eller flere på din arbejdsplads, der ønsker et rygestopkursus, kan I kontakte Forebyggelsescentret på telefon 39 57 57 57 for at få en rygestopinstruktør ud til jer.

Månedslønnede i Gladsaxe Kommune har adgang til gratis at bruge kommunens svømmehaller. Der er adgang til svømmehallerne i den offentlige åbningstid; i Bagsværd Svømmehal dog ikke i weekenden. Ordningen kræver dog køb af armbånd til 50 kr.

Alle medarbejdere kan frit benytte vinterbadning / friluftsbadet ved Gladsaxe Svømmehal.

Månedslønnede i Gladsaxe Kommune har adgang til at bruge kommunens skøjtehal. Medbring lønseddel som dokumentation for din ansættelse. 

Læs mere om Skøjtehallen på Kompas (Kun for medarbejdere i Gladsaxe Kommune)

Månedslønnede har mulighed for at booke én bane gratis i én time i et begrænset tidsrum.

Læs mere om badminton på Kompas (Kun for ansatte i Gladsaxe Kommune)

Månedslønnede kan booke én bowlingbane i Gladsaxe Bowlingcenter med fri leje af sko for 100 kr. Eventuelt kan flere baner bookes til almindelig pris. Medbring seneste lønseddel og billedidentifikation som dokumentation for din ansættelse.

Læs mere om bowling på Kompas (Kun for ansatte i Gladsaxe Kommune)

Gladsaxe Kommune betaler deltagergebyret til enkelte af de større eksterne motionsarrangementer, for eksempel DHL-stafetten og Ladywalk.

Følg med på KOMPAS og se, hvad der sker hvornår:

Transport

Månedslønnede medarbejdere kan få periodekort til offentlig transport som bruttolønsordning. Det betyder, at du betaler periodekortet via din løn.

Erhvervskortet dækker de zoner, der er mellem den ansattes hjem og arbejdsplads. Erhvervskortet skal gælde for minimum seks måneder.

Læs mere om, hvordan du får et erhvervskort på KOMPAS her (Kun for ansatte i Gladsaxe Kommune)

Hvis du skal krydse Øresundsbroen for at komme på arbejde, kan du som ansat købe Brobizz til Øresundsforbindelsen som bruttolønsordning.

Læs mere på KOMPAS (Kun for ansatte i Gladsaxe Kommune)

Uddannelse

Gladsaxe Kommune har et stort udbud af arbejdsrelevante interne kurser, som er gratis for ansatte.

Du kan se oversigt over aktuelle kurser i det elektroniske kursuskatalog, Plan2learn, på KOMPAS. (Kun for ansatte i Gladsaxe Kommune)

Medarbejdere kan vælge at få supplerende uddannelse/kompetenceudvikling som bruttolønsordning. Det er en forudsætning, at nærmeste leder kan godkende forløbet, og at det har et erhvervsrelateret sigte.


Du kan se mere om kompetenceudvikling og uddannelse på KOMPAS (Kun for ansatte i Gladsaxe Kommune)

Personaleforum giver mulighed for, at du som medarbejder kan tilmelde dig en række foredrag på Folkeuniversitetet. Foredragene udbydes to gange årligt, og hver medarbejder kan tilmelde sig ét forløb gratis.

Læs mere på KOMPAS (Kun for ansatte i Gladsaxe Kommune)

Kunst

Kunstforeningen arrangerer kunstudstillinger, foredrag og besøg på kunstudstillinger. Foreningen er åben for alle ansatte. Der betales et mindre kontingent for medlemskab. Foreningen indkøber også kunst, der bortloddes ved en årlig lodtrækning.

Seniorklubben

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback