Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilbud og service til virksomheder Lokale partnerskaber og netværk for virksomheder Gladsaxe Erhvervsråd

Gladsaxe Erhvervsråd

Gladsaxe Erhvervsråd er et samarbejdsforum mellem Byrådet og det lokale erhvervsliv med henblik på fremme af erhvervsudviklingen i Gladsaxe Kommune. Medlemmerne er udpeget til at repræsentere kommunens mangfoldige erhvervsliv.

Herunder kan du ser medlemmerne af Gladsaxe Erhvervsråd. Repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner, Gladsaxe Byråd, erhvervsorganisationerne, DI-organisation for erhvervslivet og LO Sektion Gladsaxe.

Udpeget af Gladsaxe Byråd:


Borgmester Trine Græse (A)
Formand for Erhvervsrådet
Rådhuset
Rådhus Allé
2860 Søborg
Mail: trine.graese@gladsaxe.dk

Martin Skou Heidemann

Byrådsmedlem Martin Skou Heidemann (V)
Søhuse 1,
2880 Bagsværd
Mail: martin.skou.heidemann@gladsaxe.dkByrådsmedlem Pia Skou (B)
Christoffers Allé 83
2800 Lyngby
Mail: pia.skou@gladsaxe.dk

Repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner:

Theis Nikolaj Gadegaard

Markedschef
Theis Nikolaj Gadegaard
Krüger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg
www.kruger.dk


Rune Fredericia

Department Manager Corporate Facilities Projects,

Rune Fredericia, 
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
www.novonordisk.dk

Mads Bøgelund Lauritzen

Næstformand for Erhvervsrådet

Projektdirektør
Mads Bøgelund Lauritzen
MT Højgaard Projektudvikling A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
www.mth.dk  


Ralf Dujardin

Direktør
Ralf Dujardin
Vagn Dujardin A/S
Rosenkæret 31
2860 Søborg
www.dujardin.dk

Steen Ulrik Rasmussen

Senior Markeds- og Kundechef
Carsten Haake
NCC Danmark A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
www.ncc.dk

Per Lund Hansen, Alfa Laval

Managing Director, Finance Manager
Per Lund Hansen
Alfa Laval Copenhagen A/S
Maskinvej 5
2860 Søborg
www.alfalaval.dk

Senior Project Manager
Preben Ravn Sørensen
Novozymes A/S
Krogshøjsvej 36
2880 Bagsværd
www.novozymes.com


Tue Hækkerup

Uddannelseschef
Tue Hækkerup
TEC Gladsaxe
Tobaksvejen 15
2860 Søborg
www.tec.dk

Jørgen Ole Kjær

CEO
Jørgen Ole Kjær
Spiromagic ApS
Dynamovej 11, 2 tv.
2860 Søborg
www.moveinnovation.dk

Dan Weibel

Direktør

Dan Weibel
Brdr. Weibel El-Teknik
Telefonvej 6
2860 Søborg
www.weibel-el.dk

Niels Leegaard

Isenkræmmer
Niels Leegaard 
Kop & Kande
Søborg Hovedgade 205
2860 Søborg

Niels Brahm Andersen

Business Development Executive
Niels Brahm Andersen
Beierholm
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
www.beierholm.dk

Tina Jensen

FGU Nord, Gladsaxe
Rektor, Tina Jensen
Gladsaxevej 315,
2860 Søborg
www.fgunord.dk

Udpeget af erhvervsorganisationerne:

Mørkhøj Erhvervskvarter

Formand for Mørkhøj Erhvervskvarter 

Peter Persson, Audi Gladsaxe
Adm. direktør, Peter Persson
Audi Gladsaxe
Turbinevej 1
2860 Søborg
www.gladsaxe.audi.dk

Gladsaxe Erhvervsby

Næstforperson i Gladsaxe Erhvervsbys bestyrelse

Mette Thiberg
Udviklingsdirektør
Mette Thiberg
ALFA Development
Knud Højgaards Vej 2 
2860 Søborg
www.alfadev.dk

Vores Bagsværd

Forperson for Vores Bagsværd 
Tine Kirk
Indehaver af OliOlio
Bagsværd Hovedgade 83
2880 Bagsværd
www.oliolio.dk

Søborg Byforening

Forperson for Søborg Byforening


Mette Stentebjerg
Ejer af Søborg Kaffehus
Søborg Hovedgade 104
2860 Søborg

Ebbe Skovsgaard

Gladsaxe Håndværkerforening

Konsulent
Ebbe Skovsgaard
Søborg Hovedgade 79 
2860 Søborg 
www.gladsaxehaandvaerk.dk

Udpeget af DI - Organisation for erhvervslivet:

Michael B. Jørgensen

Direktør Michael B. Jørgensen,
Beck & Jørgensen A/S

Udpeget af LO sektion Gladsaxe:

René Knudsen

René Knudsen
FH Hovedstaden
HK Service 

Tilforordnede

Kommunaldirektør, Ulrich Schmidt-Hansen

By- og Miljødirektør, Maj Green

Stabs- og projektchef, Niels Haar Sørensen

Chef i Beskæftigelses- og Socialafdelingen, Merete Jørgensen

Erhvervschef og leder af Gladsaxe Erhvervsby, Karen Brosbøl Wulf (sekretær)

Kontaktinfo: 

Erhverv

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 15
erhverv@gladsaxe.dk

Erhvervsrådsmøde 22. august kl. 08.00 - 10.00

Erhvervsrådsmøde 7. november, kl. 08.00 - 10.00


Planlægning for erhvervsrådsmøde og Gazellefejring i januar er i gang og opdateres snarest.

1. Sammensætning:
Rådet består af mindst 19 medlemmer, der udpeges således:

Gladsaxe Byråd: 3 medlemmer

Erhvervsorganisationerne:

  • Gladsaxe Håndværkerforening
  • Handelsforening for Søborg og omegn
  • Vores Bagsværd
  • Mørkhøj Erhvervskvarter
  • Gladsaxe Erhvervsby
  • LO Sektion Gladsaxe (2 medlemmer)
  • Dansk Industri

Repræsentanter fra virksomheder: 8 medlemmer som mindste antal. Det tilstræbes, at sammensætningen afspejler mangfoldigheden i Gladsaxes erhvervsliv.

Desuden deltager repræsentanter fra Gladsaxe Kommune.

Valgperioden for Erhvervsrådets medlemmer følger Byrådets valgperiode.

2. Formand
Formandsposten i rådet varetages af borgmesteren. Næstformandsposten varetages af et valgt medlem fra en erhvervsorganisation eller virksomhed.

3. Sekretariat
Erhvervsrådet sekretariatsbetjenes af erhvervsudviklingschefen under Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning.

4. Økonomi 
Udgifterne i forbindelse med Erhvervsrådets virksomhed afholdes af Gladsaxe Kommune.

5. Formål
Gladsaxe Erhvervsråd er et samarbejdsforum mellem Byrådet og det lokale erhvervsliv med henblik på fremme af erhvervsudviklingen i Gladsaxe Kommune og i henhold til kommunens erhvervspolitik.

6. Arbejdsform
Gladsaxe Erhvervsråd har som udgangspunkt fire årlige møder og fastsætter selv sin arbejdsform. Dagsorden udsendes senest 7 dage før afholdelse af møde.

Vedtægter, mødedatoer, referater og medlemmer ligger tilgængeligt på gladsaxe.dk/erhverv

7. Ændringer af vedtægter
Erhvervsrådet kan når som helst ændre disse vedtægter, såfremt et flertal af medlemmerne på et ordinært møde stemmer herfor. Forslag til ændringer af vedtægterne skal fremsendes til erhvervsudviklingschefen, senest 14 dage før et ordinært møde og indgår som bilag til mødedagsordenen.

8. Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft den 7. december 2017 og erstatter vedtægterne fra oktober 2007.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback